Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Trénink – příprava SWOT analýzy a strategie

Strategie firmy by měla být realistická a přitom posunout firmu k vyššímu výkonu, lepší pozici na trhu, vyšší kvalitě. K tomu je potřeba zhodnotit skutečný potenciál firmy a stav trhu, ve kterém firma působí. SWOT analýza je jeden z vhodných nástrojů. Na našem praktickém tréninku se naučíte sestavit SWOT analýzu vlastního týmu nebo firmy. Pod vedením zkušeného lektora budete zpracovávat vlastní situaci, data a fakta. Navíc získáte unikátní postup SWOT analýzy, který vlastní jen Vlastní cesta. Společně SWOT analýzu využijeme pro přípravu vaší úspěšně firemní strategie.
SWOT analyza strategie max max - 1

Základem rozvoje firmy jsou vize a strategie. Takové, které určují směr v dlouhodobém horizontu. Určit, kterým směrem se má firma vydat, aby eliminovala hrozby trhu, maximálně využila vnitřních silných stránek firmy, je obtížný úkol pro management a vybrané specialisty. Je však možné použít SWOT analýzu s propojením na dlouhodobé plánování. SWOT pomůže analyzovat stávající stav firmy a jejího prostředí. Propojením analýzy na metody rozhodování se může management správně rozhodnout, která varianta je pro jejich firmu optimální. Následně je možné s využitím procesu plánování a řízení koordinovat způsob, jak dosáhnout naplnění strategických cílů.

SWOT analýza | vzor – naučíte se jak sestavit SWOT analýzu 

Firmám, které mají zájem dobře připravit vlastní strategii, je určen tento trénink na SWOT analýzu. Pomůžeme Vám pochopit smysl a přínosy SWOT analýzy, ale hlavně si ji zpracujete pod našim vedením sami. Našim cílem je, aby účastník po odjezdu z tréninku měl kus práce již hotové. Pro zpracování máme připraveny praktické šablony, do kterých si postupně budete vyplňovat své vlastní zadání, tým, faktory SWOT analýzy, vyberete si nejvhodnější metodu hodnocení. Podklady Vám zůstanou k tomu, abyste si analýzu provedli za rok a měli tak možnost zhodnotit, kam se Vaše firma posunula.

Náš trénink obsahuje:

 • Základy vize, strategie, cílů
 • Představení SWOT analýzy
 • Vyhodnocení SWOT analýzy – zjednodušená varianta a varianty:
  • MAX-MAX strategie
  • MIN-MAX strategie
  • MAX-MIN strategie
  • MIN-MIN strategie
 • Podpora rozhodovacích metod (metoda párového porovnání, Paretova analýza)
 • Práce s daty a informacemi
 • Příprava a zpracování vlastní SWOT analýzy
 • Plánování a uvedení strategie/koncepce do reality
 • Prezentace strategie/koncepce

Praktické strategie

Celý trénink probíhá formou interaktivní diskuse lektora s účastníky. Ke zpracování si účastník používá vlastní data a lektor mu pomáhá, jak s daty pracovat, hodnotit je a kam zaměřit strategii a cíle. Na základě nich bude formulována vize, strategie a cíle. Na závěr každý účastník odprezentuje výslednou strategii/koncepci ostatním. Pokud bude zadání pro SWOT analýzu příliš rozsáhlé nebo účastníci budou mít zájem posbírat další potřebná data pro upřesnění SWOT analýzy, může být trénink rozdělen do dvou etap:

I. etapa (odhad 6-8 hod):

 • základy SWOT analýzy a práce s poskytnutými šablonami
 • naplnění SWOT analýzy daty firmy – dobu si určí účastníci sami

II. etapa (odhad 6-8 hod):

 • hodnocení SWOT analýzy
 • definování firemní strategie

Doporučená doba tréninku – 8-16 hod

Výsledek tréninku | strategický plán 

Schopnost účastníků samostatně použít SWOT analýzu a další procvičované metody. Definovat správně zadání, vizi, strategii a cíle. Připravit plán realizace strategie/koncepce pro uvedení do praxe.
Zpětná vazba od ostatních účastníků a především lektora. Doporučení pro zefektivnění přípravy strategie/koncepce.

Trénink na SWOT analýzu a strategii jsme již realizovali např.:

 • Hasičský záchranný sbor ČR
 • Ontario die International
 • INEX SPEDITION
 • Continental Automotive
 • Česká reprografická
 • Novato

Cena tréninku SWOT analýzy 

Je závislá od rozsahu dohodnutých prací a intenzitě spolupráce lektora s firmou a jejími účastníky. Cena může začínat na 30.000 Kč bez DPH. Doporučený počet účastníků z firmy je 10.

Cena pro jednotlivce je stanovena dohodou.

Připravil/a

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat