Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Trénink / školení – interní auditor

Máte již tým interních auditorů a chcete zefektivnit jejich práci? Nechcete, aby auditoři jen kontrolovali dodržování procedur a směrnic? Máte zájem, aby odhalovali kritická místa a latentní procesy? Pak je zde pro Vás připravena nabídka tréninku /školení interních auditorů.
Školení - interní auditor od znalosti norem po komunikaci a budování vztahů

Motto: Auditor je partner s dobrými nápady

Audity patří neoddělitelně ke každému systému jakosti. Mají být využívány pro zvyšování úrovně kvality produktů, procesů a vůbec celé firmy. Každý manažer, který chce znát skutečný stav svých procesů je i vyžaduje. Velmi často se však stává, že auditory jsou zvoleni pracovníci firmy, kteří mají hlavní úkol – kontrolovat dodržování procedur, technologických předpisů apod. Tím jsou více méně kontrolóry práce svých kolegů. To asi není nic příjemného pro nikoho. “Kromě šéfa mě ještě přijde kontrolovat kolega z vedlejšího útvaru.”

Kdo se však podívá na mou práci s tím, že mě upozorní na problémy do kterých se mohu dostat a případně ještě nastíní řešení? Kdo mi bude spíše partnerem? Nad tím se však zastaví jen málo kdo.

Náš program tréninku / školení interních auditorů, ano. Nejedná se jen o pouhé školení, kdy pracovník se vrátí do firmy a z hezkých myšlenek se nic nerealizuje. Pracovník je trénován přesně na to co potřebuje a ještě s ním školitel realizuje audity. Školitel, který má praxi v auditování desítky let a auditoval stovky firem. Školitel, který vytvořil desítky systémů kvality, projektu na podporu zlepšování.

Trénink / školení / kurz auditorů si klade za cíl rozšířit znalosti a dovednosti v oblastech potřebných pro audit jako jsou modelování systémů, management, komunikace, hlubší znalost procesů a norem kvality. Program se neustále uzpůsobuje změnám firmy, potřebám auditorů a managementu firmy. V případě potřeby se školitélé podílí na řešení odhalených problémů.

Systém přípravy školení interní auditor

 • Auditoři budou připravování vždy před plánovaným auditem
 • 2-4 hodiny 3 týdny před auditem jsou věnovány teorii a praktickým ukázkám podle níže přiloženého pogramu
 • 2-4 hodiny 2 týdny před auditem jsou věnovány rozboru a modelování procesů jež mají být auditovány
 • Auditu se pak účastní i jeden lektor, který dohlíží nad správným průběhem auditu
 • Hned po auditu je provedeno hodnocení vč. zprávy z auditu
 • Po každém bloku tréninku / školení, který obsahuje i interní nebo externí audit (u dodavatele) jsou výsledky předloženy vedení firmy, které je posoudí

Program – interní auditor 

Program přípravy interních auditorů je orientována na pochopení procesů společnosti, úskalí vedení a na vytvoření partnerských vazeb s kolegy s eliminací efektu kontrolování jejich práce. Neustále je kladen důraz na hledání míst, která mohou být zlepšena a na odstraňování zjištěných problémů.
Program tréninku interních auditorů je upraven na míru. Hlavními hledisky jsou zkušenosti auditorů, jejich vzdělání a doposud absolvovaná školení.

Systémy a jejich modelování

 • Typy systémů
 • Modelování systémů
 • Modelování procesů
 • Vyhledávání kritických míst

Management

 • Strategie – strategický management
 • Role TOP managerů
 • Plánování
 • Marketing
 • Průzkumy jako netradiční audit
 • Týmová práce
 • Vedení útvarů
 • Reporting
 • Práce s manažery a zaměstnanci
 • Komunikační dovednosti při auditu vč. verbální a neverbální komunikace
 • Metody kvality – 7 nástrojů kvalityIshikawův diagram, PDCA, Paretova analýzaanalýza rizik, FMEA, …

Komunikace interních auditorů v rámci auditů

 • Komunikace face to face – auditor a auditovaný
 • Způsoby kladení otázek – s ohledem na zjištění skutečného stavu
 • Strategie auditování
 • Psaní zprávy z auditu
 • Trénink paměti
 • Krizová komunikace

Normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 19011, OHSAS 18001, AS 9100, IATF 16949 …

 • Smysl jednotlivých kapitol vždy před každým auditem
 • Poslání auditora a jeho role v organizaci
 • Vývoj norem a jejich poslání
 • Smysl kvality a zákony kvality
 • Náklady z nízké jakosti

Přínosy školení pro firmu

 • Auditor se stává partnerem pro management a auditované
 • Získání doporučení od zkušených poradců, auditorů, lektorů
 • Návrhy na zlepšení procesů – úspory času a financí, efektivita, účinnost
 • Odhalování kritických míst
 • Pomoc manažerům a parťákům
 • Vytvoření účinné zpětné vazby
 • Vytrénovaný tým interních auditorů

Program je rozpracován dle plánu auditů firmy tak, aby auditoři byly byly co nejlépe připraveni na auditovanou oblast. také je upraven podle aktuální potřeby firmy a znalostí auditorů. 

Reference na tréninkový program najdete – GMC SW, Honeywell, FEI, ..

Připravil/a

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat