Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Zdravá firma – finanční analýza

Finanční analýza pomůže zjistit, jak zdrává je firma z hlediska ekonomických ukazatelů. Bez analýzy nelze jednoznačně sdělit, zda firma bude prosperovat a fungovat správně.  Zdravá firma po stránce finanční je snad sen každého podnikatele. I nově začínající podnikatel, živnostník, se musí hned ve druhém kroku (první je podnikatelský nápad) zajímat o vlastní finance. Nemáte-li na to dostatek času nebo znalostí, náš poradce Vám pomůže jak na to.
Businessman and businesswoman with smartphone, typing and calling, laptop on desk. Double exposure with stock market chart with lines and numbers. Concept of consulting

Mít zdravou firmu nebo živnost je základem každého podnikání. Slovem “zdravou” se myslí plnit všechny své finanční závazky, generovat potřebnou míru zisku, mít dostatek prostředků na rozvoj, dlouhodobě převyšovat svými příjmy vlastní výdaje a také v dlouhodobém horizontu vykazovat prvky stability, rentability a dalších potřebných ukazatelů u oblasti nazvané finance.
Každý podnikatel začíná s vlastním nápadem. Nápadem, jak prorazit na trhu a zajistit si potřebný příjem, jež by pokryl potřeby nejen jeho vlastní, ale i rodiny. Velmi často zapomíná, že nejdůležitějším ukazatelem jeho existence jsou finance. Většinou je podnikatel nebo živnostník specialista na svůj obor. Teprve pak je přinucen se zajímat o finance. Bez těchto znalostí v oboru financí se však snadno může dostat k bankrotu aniž by si to uvědomil např. při rozhodování:

 • vzít si nový úvěr
 • postavit novou kancelář
 • nakoupit nové zařízení
 • nabídnout zákazníkovi dopravu zdarma apod.

Kdyby měl dostatek času a možností studovat oblast nazývanou finance, případně ekonomika, mohl by vědět, že např. existuje Altmanův model který dokáže předurčit bankrot.

Patříte-li k podnikatelům, živnostníkům, kteří si nemohou dovolit mít vlastního a stálého odborníka na finance, kteří nemají dostatek času studovat ekonomické zákony a přesto chcete vědět, jak na tom jste, je právě tato nabídka určená pro Vás.

Nabídka finanční analýzy

Náš poradce Vám nyní nabízí levnou, ale komplexní analýzu ekonomického stavu Vaší firmy. Po zaslání podkladů zpracuje zprávu, která bude obsahovat:

 • zhodnocení celkového finančního stavu
 • doporučení jak zlepšit stávající stav a nebo čemu se vyvarovat
 • finanční analýzu – rychlá metoda
 • poměrové ukazatele:
  • stabilita
  • likvidita
  • aktivita
  • rentabilita
 • grafy porovnání hodnot:
  • finanční analýza
  • finanční výkazy
 • syntetické modely finančního zdraví:
  • Altmanův model
  • IN index
  • model Eva
 • porovnání s odvětvím

Potřebné podklady pro finanční analýzu

K tomu, aby Vám poradce mohl připravit finanční analýzu a doporučení, jak dále vést firmu z hlediska financí, potřebuje od Vás zaslat:

 • běžné finanční výkazy – Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Výkaz Cash Flow a to vše nejméně za 3 období (roky)
 • přílohy k finančním výkazům

Nemáte-li např. Cash flow dopracuje si jej z ostatních podkladů.

Cena za finanční analýzu

Finanční analýzy rozdělujeme na dvě varinaty – jednoduchou a komplexnější.
Jednoduchá finanční analýza obsahuje:

 • jednoduchá analýza
 • základní ukazatele
 • krátký komentář k finančnímu stavu
 • analyzované období – 2 roky
 • využiti již připravených dat a analýz z minulosti

Cena je 3.000 Kč bez DPH za hod.  

Komplexní finanční analýza obsahuje:

 • hlubší a rozsáhlejší analýza
 • více období (3 a vice)
 • podrobný komentář k aktuálnímu finančnímu stavu firmy
 • návrh opatřeni do budoucnosti
 • porovnáni s konkurenci a odvětvím
 • marketingová analýza (máme-li k dispozici data tak i porovnání s konkurencí)
 • marketingová a komunikační doporučení

Cena je 3.500 Kč bez DPH za hod.

Doba zpracování finanční analýzy

Finanční analýzu obdržite do 7 dní pro jednoduchou analýzu a do 10 dní pro komplexní analýzu od poskytnutí posledního potřebného podkladu.

Dohoda o mlčenlivosti

S každým zájemcem bude před zpracování finanční analýzy sepsána objednávka nebo smlouva, která poradce zavazuje k mlčenlivosti o všech informacích, které se o Vás a o Vašem stavu financí dozví.

Máte-li zájem o zpracování finanční analýzy, kontaktujte nás na adrese info@vlastnicesta.cz. K analýze je také možné si dohodnout konzultační setkání, kde Vám ústně budou vysvětleny všechny zjištěné aspekty a doporučení.

Připravil/a

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat