Zjistěte jaké jsou klíčové fáze komunikace změny a odstraňte odpor ke změnám pomocí našeho čtyřhodinového tréninku. Tréninkem vás provede specialista s mnohaletými zkušenostmi se zaváděním změn ve firmách, komunikaci a Public Relations (PR). Na tréninku získáte náměty a doporučení na řešení vašich vlastních komunikačních situací.

Změna je každodenní součástí pracovního i soukromého života. Některé ani nevnímáme, jak jsou běžné a samozřejmé. Často před námi stojí změny velké, náročné a jejich zvládnutí rozhoduje o výsledném zisku, fungování firmy a hlavně zapojení lidí. Jde například o:

 • organizační změny
 • změnu kompetencí
 • změnu procesů
 • změnu firemní kultury
 • změnu životních postojů
 • změnu produktového portfolia
 • zavedení digitalizace a automatizace
 • zavedení nového informačního systému IS

Zajímá vás, jak správně připravovat jednotlivé pracovníky, týmy, aby změnu přijali a nepropadli do propasti odporu, tvorby alibi a strachu? Jestli slyšíte tyto komunikační reakce – To nemůže fungovat!, Radši dám výpověď., To je cesta do pekel., Co s námi bude? Pak je náš základní 4hod trénink přesně pro vás.

4hod trénink komunikace změny

Naše čtyřhodinové tréninky jsou zaměřené na témata, která vzešla z požadavků firem a jsou pro firmy aktuálně největší výzvou. Trénink vede specialista s 30letými zkušenostmi, který vám pomůže získat náměty a doporučení pro úspěšné řešení vašich problémů. Tréninky navazují na velmi úspěšnou akci s názvem Experience hub, na které sdílíme zkušenosti z praxe a seznamujeme s nimi všechny, kdo mají aktivně zájem.

Na tréninku se setkáte s dalšími manažery, majiteli firem a zaměstnanci společností, kteří řeší podobné problémy a vyzkoušíte si praktickou komunikaci vlastní situace, ve které se aktuálně nacházíte a dostanete na ní doporučení od lektora. Získáte tak cenné náměty, které vám pomohou úspěšně komunikovat změny v praxi.

Co si odnesete z našeho 4hod tréninku?

 • jak si připravit klíčové fáze komunikace změny
 • jak vytvořit naléhavost
 • jak snížit obavy a strach pracovníků
 • jak vytvořit most přes propast odporu ke změně

Na tomto 4hodinovém tréninku se dozvíte, jak správně komunikovat změnu a naučíte se připravit klíčové fáze komunikace, které vám umožní vytvořit naléhavost a snížit obavy a strach pracovníků. Navíc se dozvíte, jak vytvořit most přes propast odporu ke změně a jak efektivně předat své zkušenosti dál. Celkově tedy získáte vědomosti a praktické dovednosti, které vám pomohou být úspěšní v oblasti komunikace změn a řešení komunikačních situací v práci.

Unikátnost každé situace vyžaduje individuální přístup ke komunikaci změny

Chcete komunikovat změny ve vaší firmě efektivně? Zvládnout veškeré komunikační výzvy, které nám tato doba plná změn přináší? Komunikace změny je náročný proces, který vyžaduje specifické přístupy a nástroje pro každou situaci. Není možné předat univerzální návod na komunikaci změny, protože každá organizace a situace je specifická a vyžaduje individuální přístup. Proto je důležité získat praktické zkušenosti a naučit se uplatňovat konkrétní postupy.

Společně s účastníky tréninku probíráme konkrétní příklady z praxe, které si sami účastníci přináší, a najdeme pro ně nejvhodnější řešení. Díky této interaktivní formě se naučíte aplikovat získané znalosti a nástroje na reálné situace ve vaší organizaci.

Po absolvování tréninku budete schopni účinně komunikovat s vaším týmem a přeměnit odpor ke změně na aktivní zapojení. Společně překonáme všechny výzvy a připravíme vás tak, abyste byli schopni inspirovat svůj tým k aktivnímu zapojení se do potřebných změn pro vaše podnikání nebo pro růst vaší firmy.

Lektor tréninku komunikace

 

JIŘÍ STŘELEC

30 let praxe

lektor komunikace, managementu a leadershipu

Jiří připravil trénink po zkušenostech se zaváděním změn ve firmách, kdy viděl, jak dochází k odporu zaměstnanců, vzniku strachu, demotivaci a dalším negativním následkům nedostatečné komunikace.

Využil své zkušenosti z Public Relations a marketingu i managementu a připravil postup, jak správně komunikovat změny, aby je zaměstnanci zvládli a dokonce si posílili vlastní seberozvoj.

"Každý má vlastní unikátní cestu k úspěchu. Společně ji najdeme." Jiří

Organizační informace – termín, místo konání, cena

Termín: 4 hodinový trénink komunikace změny je možné zajistit na objednávku. Případě zájmu, prosím, vypňte objednávkový formulář.

Místo: dle dohody

Cena na osobu: 2.000 Kč bez DPH

Úspěšná změna: Komunikace a odstranění odporu

Naučíte se, jak vytvářet pozitivní atmosféru a motivovat lidi k účasti na změně. Získáte strategie, jak se vypořádat s odmítáním a jak efektivně komunikovat s těmi, kteří mají obavy z nových věcí. Lektor vám na tréninku ukáže, jak vytvořit silné spojení s vaším týmem a jak zajistit, aby byl každý účastník připraven na změnu.

Nepodceňujte důležitost komunikace změny. Pokud chcete zajistit úspěšný průběh projektů a dosáhnout stanovených cílů, musíte být schopni komunikovat s vaším týmem efektivně a přesvědčivě, ať už jste podnikatel, manažer nebo zaměstnanec tak, abyste zajistili spolupráci na potřebných změnách. Lektor vám během tréninku pomůže, abyste se dokázali vypořádat s výzvami, které s sebou komunikace změny přináší.

Připojte se k našemu tréninku komunikace změny a získejte potřebné znalosti a nástroje pro úspěšné zvládnutí komunikace změn ve vaší firmě. Naučíte se vytvořit pozitivní atmosféru a motivovat lidi k účasti na změně, efektivně komunikovat s těmi, kteří mají obavy z nových věcí a vypořádat se s odmítáním.