Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
small_20210615_115909-01

Marek Mitáček

Specialista v oblasti certifikací, lektor

Marek je spolumajitelem certifikačního orgánu TDS Brno. Certifikační orgán TDS Brno je samostatná, nezávislá, nestranná a finančně stabilní společnost, která má dostatečné zdroje pro provozování systému certifikace. Cílem TDS Brno je poskytovat kvalitní služby v oblasti certifikací systémů řízení a přinášet tak klientům prokazatelnou přidanou hodnotu.
0 +
spokojených zákazníků
0
proškolených
0
let praxe

Roků praxe

30 roků

Jazyky

Čeština, Angličtina

Motto

Naší každodenní prací je, že se snažíme auditovat srozumitelně, jasně a jednoduše tak, aby klient pochopil, v čem je smysl naší práce, v čem je smysl auditů a systémů řízení obecně.

Náš lidský přístup je založený především na:

 • srozumitelné komunikaci
 • porozumění přínosu systému v každodenní práci
 • zdůraznění přidané hodnoty systému pro management

Našim heslem není vydat certifikát, ale šířit povědomí o prospěchu, který může management a pracovníci získat řádně uplatněným systémem kvality, životního prostředí, bezpečnosti. Postupně vyžadujeme neustálý růst společnosti, který se musí promítat i do finanční stránky. Tuto aktivitu nejvíce ocení majitelé a top management našich klientů.

TDS CERT se orientuje na oblasti:

 • strojírenství
 • stavebnictví
 • elektrotechnika
 • telekomunikace
 • informační technologie

Standardní nabídka:

 • certifikace systému managementu kvality podle normy ISO 9001;
 • certifikace environmentálního systému managementu podle normy ISO 14001;
 • certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN ISO 45001;
 • certifikace systému managementu bezpečnosti informací podle normy ISO/IEC 27001;
 • certifikace systému managementu IT služeb podle normy ISO/IEC 20000–1;
 • certifikace systému energetického managementu podle normy ISO 500001;
 • certifikace systému managementu kontinuity podnikání podle normy ISO 22301;  

Speciální nabídka:

 • certifikace integrovaných systémů managementu;
 • audity dle zákona o kybernetické bezpečnosti;
 • audity ochtany osobních údajů dle GDPR;

Politika kvality Certifikačního orgánu TDS Brno

TDS Brno je akreditovaný certifikační orgán pracující:

 • nestranně,
 • objektivně,
 • důvěryhodně,
 • s přidanou hodnotou.

Prohlášení o politice kvality

Nestrannost je dána nediskriminačním přístupem v rámci získané akreditace. Vedení certifikačního orgánu se zavazuje k odpovědné a důvěryhodné činnosti v rozsahu přiznané akreditace. Nestrannost je zajištěna posuzováním politiky jakosti v Technické správní radě.

TDS Brno – Sekce řízení jakosti a certifikace a její certifikační orgán TDS Brno důsledně oddělují certifikační činnost od ostatních činností sdružení za účelem zajištění maximální objektivnosti a důvěryhodnosti prováděných auditů.

Objektivnost je v posuzování podle popsaných principů a postupů.

Důvěryhodnost znamená rozšiřující se segment klientů v definovaných oborech.

Každý provedený audit přináší zákazníkovi přidanou hodnotu do jeho systému řízení.

Cílem certifikačního orgánu je provádění certifikace systémů QMS, EMS, SMBOZP a ISMS u zákazníků s maximální účinností, přiměřenou hospodárností certifikačního procesu a zmíněnou přidanou hodnotou. Certifikační orgán přijme každou zakázku a splní ji při dosažení všech akreditačních kritériích tak, aby ze strany certifikačního orgánu nedošlo k narušení vztahů, tj. při zajištění nestrannosti, objektivity, důvěrnosti a přidané hodnoty. Za těchto podmínek se budou klienti vracet a šířit dobrou pověst TDS Brno – Sekce řízení jakosti a certifikace a certifikačního orgánu TDS Brno.

Kurzy

Články

Dobrá, ale jen zdánlivě jednoduchá problematika. Zabývá se jí stejně usilovně malý živnostník jako nadnárodní firma. Příkladem správného řešení nám může být pouliční výrobce zmrzliny, obchodní řetězce, nebo firma Ferrari. Vše začíná správným pochopením a realizací tří vzájemně provázaných pojmů: „vize-strategie-politika kvality“. Co je jejich obsahem a v čem je jejich význam pro podnikání?
|
Rovné podmínky pro dodavatele a boj s korupcí řeší Ministerstvo pro místní rozvoj rušením kvalifikačních předpokladů a zachováním anonymních akcii. Jdeme nejen proti historii, ale i proti požadavkům EU a zabraňování ekonomických ztrát.
|
V České republice mohou certifikovat svářečský personál všechny společnosti, které byly akreditovány ČIA Praha. Jejich certifikáty mají stejnou váhu, stejnou národní i evropskou platnost i bez potvrzení, či označení ANB.
|
Informace mají stále větší hodnotu pro malou i nadnárodní společnost. Jak se však staráme o bezpečnost našich stěžejních informací? Vždyť informace mají pro nás zásadní vliv nejen pro správné rozhodování, ale i pro další existenci našeho podnikání.
|
TDS CERT ale tvrdí, že na rozdíl od mnoha jiných „umí certifikovat ISO s lidskou tváří“ a plně obstojí v četné naší i zahraniční konkurenci, kde na misce vah je na jedné straně kvalita služby a na druhé cena.
|
Na Moravě se touto otázkou oslovují dobří přátelé. V překladu znamená, jak se máš, jak to zvládáš, jak se ti daří, jak jsi úspěšný? I laik by mohl pochopit, kolik je v tomto zdánlivě prostoduchém rčení zakódováno vysoce odborných otázek z oblasti systémů a řízení.
|

Dovednosti a praxe

Certifikáty