Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Politika kvality způsob jak porazit konkurenci

Dobrá, ale jen zdánlivě jednoduchá problematika. Zabývá se jí stejně usilovně malý živnostník jako nadnárodní firma. Příkladem správného řešení nám může být pouliční výrobce zmrzliny, obchodní řetězce, nebo firma Ferrari. Vše začíná správným pochopením a realizací tří vzájemně provázaných pojmů: „vize-strategie-politika kvality“. Co je jejich obsahem a v čem je jejich význam pro podnikání?
Politika_kvality_-_konkurencni_vyhoda

Přežít v dnešním tržním prostředí je velmi náročný úkol pro každého podnikatele. Trh je velmi nasycený a najít prostor pro podnikání a dosažení zisku je stále obtíženější. Již se nedá jen rozhodnout a vstoupit na trh. Je třeba správně pochopit a nastavit vizi-strategii a hlavně politiku kvality. Podívejme se na tyto složitě vypadající pojmy očima zmrzlináře.

Co vidí zmrzlinář

Vize – neboli  vidění a to jak známo je nejlepší prostorové, tj na všechny čtyři světové strany. V podnikovém či podnikatelském prostředí je to „zhmotněný sen“ o tom „co máme rádi“. Pohled do budoucnosti. To, čemu jsme ochotni obětovat iniciativu, prostředky, čas, všecko. Ve svých důsledcích je to především  zabezpečení práce pro nás , i budoucí  zaměstnance.

Pro názornost je možné využít postupů  již výše zmiňovaného živnostníka, který začal tím, že  měl sen o tom, že  bude úspěšně  vyrábět a prodávat zmrzlinu. To byla jeho „vize“.

Strategie – „strategos“-generál, vojsko-dlouhodobý plán činnosti  vedoucí k naplnění vize, též taktika či sada možností, jak „hrát hru“, nebo vést bitvu v jakékoli nastalé situaci, aby  se naplnila vize.  

Příklad „zmrzlináře“. Zvolil „točenou zmrzlinu“. Bez výuky a vědeckých znalostí o vzniku a řízení firem, provedl „Benchmarking“ ,anglický název užívaný pro klasickou firemní „špionáž“, jejíž cílem je porovnání vlastní produkce s konkurencí, abychom jednoduše řečeno „nezaostali“. Prostě  se poptal, jestli v obci a okolí byla, nebo je nějaká cukrárna a když byla, tak jakou zmrzlinu prodávala a zvolil jiný typ. Správně a rychle pochopil význam a obsah pojmu „strategie“, stejně jako generál rozhodl o přednosti vzdušné války namísto pozemní.

Politika kvality – „polis“- obec, „politiké techné“- správa či péče o obec, v našem významu péče o kvalitu. Stejně jak o kvalitu výrobku, tak služby, obecně produktu. V přeneseném významu, což se nám hodí, to mohou být též intriky, hašteření, až  boj. Nutno však upozornit, že případě tohoto typu kvality se nejedná o prosté technické či užitné  parametry produktů, ty určuje zákazník. V tomto případě jde o přídavné jméno k produktu „to navíc“, čím předstihnout konkurenci a být úspěšný „rychlejší“, výkonnější“, odlišný nebo jedinečný. Prostě to co konkurence nemá.

Správná politika kvality živnostníka

Správně pochopil politiku kvality živnostník, jež ji formuloval – „Pravá, nepráškovaná zmrzlina“ ze zaručeně čerstvého kravského mléka i s rozvozem na místo objednávky.

Plní tak novodobé požadavky zákazníků, kteří se odvrací od chemických konzervantů způsobujících alergie a jiné nežádoucí efekty. Pečuje o zákazníka, který si přeje mít zmrzlinu u sebe a neztrácet čas dopravou apod.

Správná politika Ferrari

Dalším příkladem správného pochopení významu a důležitosti politiky kvality může být firma Ferrari, která  zvolila „jedinečný model La Ferrari“, v sérii jen 500 kusů, za cenu jednoho kusu cca 40 mil Kč. Tento unikátní model, jehož cena bude na rozdíl od běžných ojetin s časem narůstat,  si ale může koupit jen ten, kdo už má v garáži nejméně  pět  jiných modelů Ferrari. Každý nově vyrobený model La Ferrari má stejné číslo 1/499 a na volantu ve zlatém provedení jméno majitele.

Často bývá zmiňována jako příkladná, politika kvality firma Caterpilar, která uvádí že zajistí opravu poruchy jejich výrobku např. rypadla, pracujícího na kterémkoli kontinentu, do 24 hodin – “Rychlý servis“.

Význam  instrumentu-politiky kvality- vynikne i u současných stabilizovaných firem, které buď navázaly na předchozí rodinné nebo bývalé tradice a svůj produkt od počátku netvořily. Jde o to, že se jejich  vize a strategie zásadně nemění a o to větší je potom kladen důraz na aktualizaci-přezkoumávání a nutné každoroční změny politiky kvality s cílem porazit konkurenci.

Současný stav Politiky kvality u českých firem

Politika kvality je u nás vnímána a realizována, ať už v dobrovolně používaných předpisech, např. ISO normách, nebo v konkrétní užívané praxi.

Úvodem  zdůrazňujeme, že zmiňované ISO normy, nejčastěji ČSN EN IS0 9001:2009 nejsou normy jen o řízení kvality, jak se objevuje v jejich  názvech „Systém managementu kvality“, ale především o kvalitě řízení.

Tyto normy jsou „inventurou postupů a poradcem“, jak správně řídit firmu, počínaje zavedením účelné dokumentace s popisem jednotlivých činností, procesů, stanovením a přezkoumáváním politiky kvality, hledání potřebných zdrojů, až po vyhodnocování a následném zlepšování produkce, aby zákazník dostal v termínu a kvalitě co si objednal. Tímto se firma, která takto postupuje, stává „důvěryhodnou“. Je to naplnění velké evropské vize o tom, že firma, která je dobře řízena, má také kvalitní produkty.

Co je o dané  problematice stanoveno v ISO normách a jak jsou aplikovány v praxi:

Pokud se týká požadavků na Politiku kvality, uvedených podrobně v kap. 5.3 ČSN EN ISO 9001, musí vrcholové vedení zajistit její návaznost na záměry firmy, její produkty. Dále se zavázat k neustálému zlepšování. Musí umožňovat přezkoumávání cílů, být řádně sdělována, pochopena a aktualizována. Na Politiku kvality musí navazovat cíle kvality, specifikované v kap. 5.4.1 normy. Ve stručnosti jde o požadavek, aby organizace stanovily dosažitelné cíle kvality, které navazují a jsou v souladu s politikou a musí být měřitelné.

V devadesáti procentech případů se auditoři kvality řízení setkávají povětšině jen s formálním přepisem požadavků normy, na příklad: „Kvalitou výrobků budeme uspokojovat očekávání zákazníků ve shodě s právními předpisy. Zvyšováním kvality výkonů a snižováním nákladů s využitím metod trvalého zlepšování dosáhneme nulové propustnosti vadných výrobků“.

Stejně tak formální se jeví plnění požadavků na cíle kvality: „Zvýšíme účinnost  a  povědomí kvality u všech pracovníků. Prohloubíme systém řízení kvality s perspektivou nulových neshod. V rámci trvalého zlepšování se zaměříme na snižování nákladů“.

Takto nesprávně, téměř nesrozumitelně formulované a nekonkrétní využití výše uvedených ustanovení normy,  jen posiluje  všeobecné povědomí o tom, že normy ISO jsou pro firmy až nadbytečné. Zmrlinář to pochopil lépe než tyto firmy.

Závěr

Rozhodující pro podnikatelský úspěch je stejně jako vhodná vize a strategie, správně pochopená a realizovaná politika kvality. Vize a strategie, tedy výběr segmentu produkce, který na trhu chybí, zajišťuje zaměstnanost. Politika kvality je nástroj pro poražení konkurence.

Při správném pochopení jejího významu je úspěch v podnikání na dosah pro každého z nás.

Připravil/a

#konkurence #kvalita řízení #politika

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat