Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.
5fe8b13179628Pavel_Trvaj_-_banner_BOZP_a_PO_skoleni-1

Pavel Trvaj

Lektor, specialista na BOZP a PO a interaktivní systémy ISO

Specializuji se na zavedení efektivních a účiných systému řízení podle standardů ISO 9001, 14001, 45001, 27001, AS 9100 a IATF 16949. Vytvářím firmám interaktivní systémy snadné na aktualizaci a hlavně na pochopení zaměstnanci. Druhou mou specializací je BOZP a PO. Pomáhám firmám jednoduše zajistit všechny zákonné požadavky v prostředí jejich firmy. Obě specializace kombinuji tak, aby v praxi společně tvořily jeden celek. Zábavnou formou ukazuji zaměstnancům zákazníka, jak jim procesy i zásady BOZP chrání život, zdraví a jistotu existence. Za svou dlouhodobou praxi jsem takto proškolil bezmála 10 000 zaměstnanců.
spokojených zákazníků
0 +
proškolených
0 +
let praxe
0

Roků praxe

30 roků

Jazyky

Čeština, Angličtina

Motto

Účinné školení BOZP a PO. Kontroly a řešení pracovních úrazů. Aktualizace požadavků BOZP. Interaktivní systémy ISO.

Pro firmy zajišťuji a nabízím:

  • Interaktivní systém managementu kvality 
  • Aktuální a praktický systém BOZP a PO
  • Školení BOZP a PO, kvality a procesního řízení 
  • Funkce Technik BOZP 
  • Návrh OOPP (osobních ochranné pracovní prostředky)
  • Interní audity dle ISO 

Reference

Vytvoření nového systému řízení dle AS 9100 revize C do interaktivní podoby a způsobu modelování procesů dle metodiky Vlastní cesty.

|

Předmětem naší spolupráce bylo zavést efektivní integrovaný systém řízení (ISŘ). Dalším požadavkem bylo nastavení a zavedení systému pro plnění relevantních legislativních požadavků společnosti KLIMASPOL. spol. s r.o.

|

Vytvoření nového systému řízení dle AS 9100 revize C do interaktivní podoby a způsobu modelování procesů dle metodiky Vlastní cesty.

|

Zadáním bylo zavést systém managementu kvality (QMS) podle ISO 9001. Následně se zadání rozšířilo na školení a vypraování dokumentace pro bezpečnost práce a ochrany zdraví BOZP včetně realizace interních auditů. 

|

Obory

Kurzy

Články

Dobře procesně připravený systém managementu se nemusí obávat dalších změn norem ISO 9001 např. i 2015. Správně zpracovaná mapa procesů, jednotlivé procesy např. formou vývojových diagramů (flow-chart) umožňují nalezení všech potřebných informací, řízení změn a pro zpracování analýzy rizik.
|
Stále si hodně manažerů myslí, že nejvíce úrazů vzniká ve výrobě. V některých oborech je to pravda. Bohužel hodně úrazů vzniká při dopravě. Vnitropodnikovou dopravu, celá řada firem nemá zvládnutou, ačkoliv se jedná o zákonný požadavek. Správná organizace dopravy, může předejít zbytečným úrazům, nehodám. Přinášíme Vám stručný nástin, jak tuto problematiku řešit.
|
Nestane-li se žádný úraz nebo porušení bezpečnosti jsem všichni hrdinové. V opačném případě se hledá viník, který se posadí na lavici obžalovaných. Takovým situacím se dá předcházet. Stačí věnovat trochu svého manažerského času systému bezpečnosti a ochraně zdraví.
|

Dovednosti a praxe

ORGANIZACE A PROCESY

Připravuji systémy řízení na míru podle norem ISO více jak 25 let. Výstupem je interaktivní systém v elektronické formě. Procesy jsou jednoduché a vzájemně propojené. Platí zásada, že na jeden proces stačí jedna stránka. Systém firmám na jeho udržování šetří více jak 100.000 Kč ročně.

MANAGEMENT | LEADERSHIP

Při své praxi u zákazníků se zabývám i vedením lidí a svými výstupy v podobě vytvořených procesních modelů řízení, dokumentů BOZP a ekologie se snažím je aplikovat do praxe a tím jim usnadnit a zjednodušit každodenní práci.


BOZP A PO

Pro své klienty hledám nejlepší řešení problematiky BOZP, které pak zábavnou formou přenáším v rámci školení na zaměstnance. Žádný můj klient nikdy neplatil pokutu v oblasti BOZP, která by byla způsobena mou chybou.


CERTIFIKACE ISO, AS, IATF

Za svou dlouholetou pracovní dobu jsem realizoval stovky interních, externích a zákaznických auditů ISO 9001, 14001, 45001, AS 9100, IATF 16949. Na auditech upozorňuji zákazníky na novinky a přináším jim nové příklady z mé praxe. Audity mě baví.


EKOLOGICKÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ (EMS)

Provádím poradenství v oblasti environmentálního systému managementu a pomáhám klientům s naplnění relevantních legislativních požadavků v praxi. Žádný můj klient nikdy neplatil pokutu v oblasti životního prostředí a ekologie, která by byla způsobena mou chybou.

Certifikáty