Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Organizace dopravy

Stále si hodně manažerů myslí, že nejvíce úrazů vzniká ve výrobě. V některých oborech je to pravda. Bohužel hodně úrazů vzniká při dopravě. Vnitropodnikovou dopravu, celá řada firem nemá zvládnutou, ačkoliv se jedná o zákonný požadavek. Správná organizace dopravy, může předejít zbytečným úrazům, nehodám. Přinášíme Vám stručný nástin, jak tuto problematiku řešit.
Vnitropodnikov___doprava

Ano, i eliminací pracovních úrazů v oblasti vnitropodnikové dopravy bychom se měli zabývat.  Aniž si to firmy uvědomují, tak drtivá většina z nich by měla mít danou problematiku ošetřenou, ale v praxi tomu tak není. Nastolením jasných pravidel organizace vnitropodnikové dopravy může firma zabránit nehodám a následným pracovním úrazům. Firmy, jejichž předmětem podnikání je provozování dopravy, spedice mají tuto oblast dobře zvládnutou.

Riziko – vnitropodniková doprava

V současné době nejsou pracovní úrazy jen ve výrobě, ale vyskytují se i v jiných oblastech, které nejsou na první pohled vidět. Dalším rizikovým faktorem je vnitropodniková doprava.

Myslíte si, že máte dostatečně zvládnutou dopravu ve Vaší firmě? Máte splněny všechny legislativní požadavky tak, abyste v maximální míře zabránili vzniku dopravních nehod?

V České republice zemře za rok v důsledku pracovních úrazů asi 100-150 zaměstnanců. Z toho bezmála 50% usmrcených pochází z provozování dopravy a s tím související činnosti (například řidiči, spolujezdci). Ani pro případy nehody v dopravě nejsme zcela bezmocní. Je možné se připravit a dodržovat několik důležitých zásad.

1. Dopravní řád

Vše začíná u Dopravního řádu. Ten stanovuje způsob organizace dopravy. Především by se měl zabývat:

  • způsobem evidence jednotlivých jízd
  • definováním rizik souvisejících s dopravou
  • postup pro údržbu vozidel
  • způsoby kontroly vozidel
  • vedením bezpečnostních přestávek a mnohé další.

Dopravní řád by měl také popisovat postup pro interní kontrolu vozidel, organizace přezouvání zimních a letních pneumatik, odlišnosti silničního provozu v jiných zemích. Všichni si myslíme, jak se správně řídí, jak se správně o vozidlo starat a hlavně co stačí. V momentu nehody jsme překvapeni, na co všechno jsme zapomněli. Mnoho menších firem také zapomíná, že pokud má výrobní areál, že i tady musí platit pravidla pro dopravu.  Otázka na závěr kapitoly – „Máte v Dopravním řádu ošetřeno používání soukromého vozidla pro služební účely?“

2. Zdravotní prohlídky

Všichni jsme zdraví, ale za své drobné handicapy se stydíme. Pokud zaměstnavatel řádně netrvá na zdravotní prohlídce, může se stát (také se stalo), že svěří firemní vozidlo člověku s epilepsii. O handicapu se doví, až epileptický záchvat se stane řidiči za volantem. Řidič se prostě styděl a vlastní manželce 1,5 roku tajil, že jezdí s firemním vozidlem.

Každý majitel firmy by si měl ve zdravotním stavu svých zaměstnanců udělat jasno. Nezapomeňte, že jen vstupní prohlídka při nástupu do firmy nestačí. Je třeba dále monitorovat lékařské prohlídky zvláště pak pro zaměstnance nejdříve šest měsíců před dovršením 65, dále 68 let věk a to nejpozději v den dovršení stanoveného věku. Následně pak každé dva roky.

3. Bezpečnostní přestávky

Honem, honem ať to stihneme a splníme plán, můžeme rychle domů apod. Začíná to snadno našim chtěním, ale únava a nepozornost jsou neúprosné. Prostě tělo, i když je trénované, potřebuje odpočívat, vypadnout ze stereotypu práce prováděné hodiny. Nadarmo se tedy neříká „bezpečnostní přestávka“. Má nás chránit před nebezpečím.

Přestávky jsou vyžadované nejpozději vždy po 4,5 hod řízení vozidla. Nejen to, je třeba přestávky evidovat. Po tak dlouhé době má přestávka mít 30 minut. Evidovat přestávky můžete:

  • klasicky v Knize jízd
  • elektronicky pomocí GPS

4. Školení řidičů

Ještě se nikomu nepodařilo překonat heslo „Opakování matka moudrosti“. Dnešní stres a tlak na výkonnost velmi často způsobuje, že tu a tam na něco zapomeneme. Školení by mělo všem aspoň ty nejdůležitější pravidla a zásady připomenout. Mluvíme o školení řidičů. Školení nemusí být jen předčítáním zákonných požadavků, dá se realizovat zajímavěji:

  • Nachytat řidiče s řidičskými „špeky“
  • Udělat si školu smyku
  • Zkontrolovat platnost řidičských průkazů – no, schválně, kdy jste se naposledy na svůj řidičák podívali? Spíš častěji jej viděli policisté, že?

Často se setkávám s otázkou, jak často by se měli řidiči „referenti“ školit? V žádném předpisu není stanovena perioda školení, ale vhledem k velikosti rizika doporučuji provádět školení řidičů minimálně jednou ročně.

Lepší být připraven než konstruovat dodatečná řešení

Možná si řeknete, že se Vás daná problematika nemusí týkat, ale možná jen do doby, než se ve Vaší organizaci dopravní nehoda stane. Domnívám se, že vzhledem k vysoké míře rizika by každá organizace, která vlastní alespoň jedno auto, na kterém se střídají řidiči, měla mít zpracován v přiměřené míře Dopravní řád. Někdy to v praxi funguje tak, že stane-li se pracovní úraz při dopravní nehodě, vzniká „snaha“, to nějak udělat, aby to nebylo klasifikováno jako pracovní úraz (už jen proto, že nebyla jasně daná dopravní pravidla). Pak se hledají konstrukce, že např. řidič jel soukromě a ne služebně apod. To však při podrobném zkoumání nemusí obstát. Mnohem levnější varianta je vhodné pojištění a dobrý systém vnitropodnikové dopravy.

Z praxe mohu říct, že tato problematika není v mnoha organizacích ošetřena. 

Připravil/a

#bezpečnostní přestávka #vnitropodniková doprava Not found.

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat