Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Mediace s mediátorem nebo s právníkem

U nás by ještě devět z deseti dotázaných při otázce na význam slova „mediace“ zakroutilo zamítavě hlavou. V zahraničí už je ale mediace pod běžně známým pojmem ADR (Alternative Dispute Resolution) uznávána jako důležitá metoda alternativního řešení konfliktů.
387_514_original

Její přednosti vyniknou především v řešení nejrůznějších občansko/právních sporů. Důkazem o významu mediace jsou ale např. i úspěšně vyřešené konflikty v nejvyšších patrech světa byznysu a finančnictví. Mediace je proto dnes už součástí právního systému v řadě vyspělých západoevropských zemí. V USA se dokonce mediace využívá ve dvou třetinách pracovních, obchodních a rodinných sporů. A co je nejpodstatnější – přibližně stejný poměr sporů končí uzavřením výsledné dohody. Mediační činnost se v zahraničí začala prosazovat ve větším měřítku v poslední třetině minulého století. Dnes už se stala běžným nástrojem v řešení nejširší škály konfliktů.

Pokud přece jen s obsahem pojmu mediace tápete a domníváte se, že to bude jakýsi klon k duchovní meditaci, pak několik slov na vysvětlenou. Mediace se neliší od meditace jen ztrátou jednoho písmenka, ale nepohybuje se tolik v duchovní, jako mnohem více ve faktické sféře. Je metodou rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů za asistence třetí neutrální strany – mediátora. Je vyškolen v oblasti efektivního vyjednávání, řídí proces mediace. Musí být zcela neutrální. Není obhájcem ani poradcem stran, zásadně nerozhoduje o jejich vině či nevině. Jeho role spočívá v profesionálním vedení mediačního procesu a podpoře účastníků, aby překonali sporné otázky a dokázali nalézt oboustranně přijatelné řešení.

V právním řádu ČR je sice zakotven institut probační a mediační služby, ta ovšem dosud zprostředkovává jen řešení v oblasti trestního práva. Organizuje především výkon alternativních trestů, je součástí systému trestní justice.

V Parlamentu ČR čeká nyní na projednání pod č. 426 vládní návrh Zákona o mediaci. Po strastiplné mnohaleté cestě prošel dlouhým mezirezortním řízení a popohnán požadavkem EU se blíží do parlamentního finále. Ovšem ne v podobě mnohokrát projednané řadou odborníků; u předkladatele, ministerstva spravedlnosti, doznal už za cílovou páskou řádného připomínkového řízení zdánlivě mírné korekce v několika bodech. Ovšem pár úprav představuje změnu zásadní! Dodatečně vloženými dodatky totiž navrhuje kodifikovat výsady pro jednu zájmovou skupinu: pro členy České advokátní komory (ČAK).

Mediátor nebo právník

Dodatečně vložených několik vět ČAK zcela ruší rovný přístup odborníků k mediaci bez ohledu na původní profesi. Činí zcela nesmyslně z určitého typu mediace doménu jediné profese – advokátů. Mediace ovšem vyžaduje řádně odborně vyškolené mediátory, nikoliv příslušnost k jedné profesní skupině. Mediátor pracuje totiž se zcela jinými principy a přístupy k lidem prožívajícím konflikt, než právník. Bez nadsázky lze říci, že metoda mediačního jednání je přímo v protikladu s logikou činnosti advokáta, který na prvním místě hájí zájem svého jednoho klienta. Mediátor má vždy zcela rovnocenné klienty dva, přesněji řečeno sporné strany, jejichž trauma v konfliktu ošetřuje, pomáhá vyřešit.

Vsunutím pár vět do návrhu zákona tak došlo k jeho zásadnímu posunu: proti hájení zájmu celospolečenského dává zcela bez obalu přednost zájmu (že by ekonomickému?) jedné profesní skupiny. Pokud poslanci zákon přijmou v podobě „vylepšené“ lidmi kolem ministra Pospíšila (zlé jazyky tvrdí, že mnozí z nich mají k advokacii hodně blízko), pak jen dokáží to, co činí většinu populace této země apatickou k politice… fakt, že hodnota pojmu celospolečenský zájem klesá v rukou politiků úměrně s růstem jejich zájmů individuálních.

Připravil/a

#mediace #mimosoudní vyrovnání #obchodní spor

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat