Kompetence je způsobilost pracovníka provádět potřebné aktivity. Schopnosti a dovednosti, které umožňují zvládat nejrůznější pracovní i ne-profesní situace. Jedná se tak o předpoklady pro úspěšné zvládnutí konkrétních situací nebo činností spojených s pracovních pozicí. Vhodně vybrané kompetence nám mohou pomoci správně a konkrétně pojmenovat naše požadavky na danou pozici. 

Chci-li j esprávně určit, musím napřed znát, které aktivity potřebuji, způsob, jakým mají být vykonané. Pak vybírám vhodného pracovníka na realizaci daných činností.

Do kompetenci patří 

 • kvalifikace – získává pracovník studiem (ve škole, na školení, samostudiem,…) patří sem teoretické:
  • informace
  • znalosti
 • odborná způsobilost – získává pracovník praxí (doba po kterou je reálně vykonával nebo řídil) patří sem schopnost reálně dané aktivity udělat: 
  • zkušenosti 
  • dovednosti 
 • charakter – jde o povahové rysy, které jsou částečně člověku dané, získané výchovou, …, patří sem např: 
 • charakterové vlastnosti
  • postoje
  • motivace 

Všechny tyto kategorie utváří odpovědnost pracovníka řádně vykonat danou práci. S odpovědností úzce souvisí i pravomoc, kterou pracovníkovi mohu dovolit. Napřed se ujistěte, že pracovník je schopen a pak mu umožněte pravomocí jistý stupeň volnosti, nebo rozhodování.