Krizová komunikace – je komunikace zaměřená na předcházení a řešení krizových situací tak, aby nedocházelo ke ztrátám nebo byly včas eliminovány. Za ztráty je kromě finančních ztrát, odchodu kvalitních pracovníků, ztráta partnerů apod. považováno i ztráta dobrého jména a negativní komunikace (články, blogy, …). Krizová komunikace má za úkol zapojit vhodné zainteresované pracovníky a pomoci jim pochopit krizovou situaci i to, jak ji vyřešit.