Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Firemní komunikace – komunikační dovednosti

Zajistíme vám kompletní firemní komunikaci a rozvoj komunikačních dovedností. Komunikace má zásadní vliv na vedení pracovníků, pochopení manažerských rozhodnutí, následování strategie, vytvoření bezpečné firemní kultury. Ovlivňuje nejen spokojenost zaměstnanců, hlavně zákazníků. Prozkoumejte naše komunikační služby a vyberte si, co právě potřebujete. Navíte, jak na to? Náš specialista po pár otázkách Vám navrhne komplexní plán rozvoje komunikace. Uzdravte komunikaci. Uzdravte firmu. 

Firemní komunikace zajišťuje, aby zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé měli správné informace pro vlastní práci. Nejen to zajišťuje. Především to, aby jim rozuměli. prostě měli správné povědomí o rozhodnutích majitele, managementu. Jde o to správně nastavit systém a způsoby komunikace uvnitř firmy a vně. Dobrá komunikace pomáhá týmu lépe spolupracovat, zvyšuje produktivitu a podporuje pozitivní pracovní atmosféru. Na druhou stranu, špatná komunikace může vést k nedorozuměním, chybám a snížení morálky v týmu až finančním ztrátám. Rozvíjejte efektivní komunikační strategii a pravidelně hodnoťte a zlepšujte komunikační procesy. Níže jsou popsané klíčové oblasti firemní strategie. O tom, které je vhodné nasadit a jak, doporučuji se poradit se specialisty Vlastní cesty.

Interní komunikace

Nastavíme vám procesy a postupy pro interní komunikaci tak, aby měli zaměstnanci potřebné povědomí o klíčových událostech, které mění firmu, stejně jako o rozhodnutích managementu a věřili jim. Všichni pracovníci by měli mít informace nutné pro realizaci své práce, navíc aby informace přirozeně kolovaly firmou a jednotlivé týmy je sdílely. Klíčové aktivity interní komunikace:
 
 • Určíme události, které je nutné v průběhu roku komunikovat
 • Popíšeme cílové skupiny a jejich charakteristiky
 • Nastavíme toky informací
 • Určíme komunikační role managementu
 • Nastavíme proces interní komunikace 
 • Vybereme vhodné komunikační kanály
 • Naučíme vás pracovat s firemními fámami
 • Zaškolíme vás na využívání interní komunikace

 

Zaměstnanci jsou na události připraveni “dříve než událost nastane”. Jen tak ji mohou dobře zvládnout.

Komunikační plán

Společně vytvoříme správný komunikační plán. Plán, který pomůže podporovat záměry managementu, posilovat vztah se zaměstnanci a také zákazníky. Zaměříme se na správné načasování a to, jak informace ovlivňují názory a postoje zaměstnanců. Podpoříme pozitivní atmosféru firmy.
 
 • Vytvoříme komunikační plán – dodáme vhodnou šablonu
 • Určíme vhodné postoje cílových skupin
 • Navrhneme komunikační témata na podporu firemních událostí
 • Naučíme vás, jak eliminovat negativní komunikaci
 • Využijeme fámy ve firemní prospěch
 • Navrhneme způsob, jak komunikovat klíčové informace
 • Určíme periodicitu/opakovatelnost zpráv
 • Využijeme sociální sítě pro interní/externí komunikaci
 • Nastavíme hodnocení výsledků interní komunikace
individuální komunikace 2 lidí a komunikační dovednosti v praxi

Komunikační dovednosti

Pomůžeme vašim zaměstnancům rozvíjet klíčové komunikační dovednosti prostřednictvím cílených školení a workshopů. Naučíme je efektivně a jasně komunikovat, aktivně naslouchat a profesionálně prezentovat své myšlenky. Posílíme jejich schopnost zvládat náročné situace a vyjednávat s jistotou. Zajistíme, že se vaši zaměstnanci budou cítit sebevědoměji v komunikaci s kolegy, vedením i zákazníky, což přispěje k lepšímu pracovnímu prostředí a úspěchu vaší firmy.
 
 • Naučíme vás postup přípravy efektivní komunikace
 • Pochopíte, jak budovat důvěru a spolupráci
 • Využijete správně verbální a neverbální komunikaci
 • Zvládnete, jak zaujmout posluchače
 • Natrénujete si techniky, jak nadchnout
 • Posílíte schopnost naslouchat zaměstnancům i zákazníkům
 • Natrénujete si komunikační situace, které vás čekají
 • Získáte kamerové záznamy pro další rozvoj komunikačních dovedností
 • Využijete techniky Public Relations v interní komunikaci

Strategická myšlenka

Emoční zapojení zvyšuje výkon zaměstnanců o více než 20%.

Prezentace - prezentační dovednosti

Naučíme vás, jak se postavit před publikum a připravit se tak, že budete vytvářet vhodnou atmosféru. Prezentace je velmi náročná. Nejde totiž o komunikaci s jednou osobou nebo malým týmem, ale s publikem desítkami až stovkami lidí. Naučíme Vás mít jistotu sami v sobě a v tématu, který přinášíte. Prezentaci budete zvládat tak, že se plně budete věnovat publiku a aktuálním reakcím. Zapojíte interaktivitu, abyste vtáhli publikum do děje a stali jste nezapomenutelným řečníkem. Služba vás připraví na úspěšné a sebevědomé vystupování před jakýmkoli publikem.
 
 • Naučíte se definovat cílovou skupinu a jak jí prezentovat
 • Ovládnete vlastní tělo a mysl před publikem – posíláte sebevědomí
 • Naučíte se, co potřebuje obsah a forma prezentace
 • Zapojíte prvky interaktivní prezentace
 • Naučíte se různé druhy prezentací – produktové, informační, motivační 
 • Vyzkoušíte si prezentaci před publikem nebo online přes videokonferenci
 • Vytvoříme dojem, na který účastníci nezapomenou
 • Předejdete chybám v prezentacích a při prezentování
 • Zvládnete vyrušování
individuální komunikace 2 lidí a komunikační dovednosti v praxi

Komunikace a prevence konfliktů

Připravíme vás na největší umění, které bude chránit vaší firmu proti ztrátám. Zaměřujeme se na prevenci konfliktů. Našim cílem je, abyste vedli firmu tak, že ke konfliktům nebude docházet. Zaměstnanci budou vidět jen situace k řešení.
Pokud vám již konflikty ve firmě vznikají, pomůžeme vám odhalit jejich spouštěče a jak správně konflikt otočit do konstruktivního řešení nebo do posilování vztahů. Natrénujeme vaše manažery nebo klíčové pracovníky pro zvládání konfliktu a každý si najde techniky, které mu vyhovují.
 
 • Naučíme vás, jak předcházet vzniku konfliktu
 • Odhalíte spouštěče konfliktů a jak s nimi pracovat
 • Naučíte se zvládat negativní reakce těla a mysli v konfliktu  
 • Natrénujete si efektivní způsoby řešení konfliktních situací
 • Poznáte techniky slovní obrany
 • Natrénujete vybrané asertivní techniky a způsoby de-eskalace
 • Uvědomíte si sílu naslouchání v konfliktních situacích
 • Posílíte vlastní pozitivní myšlení a tvorbu vztahů  

Vyjednávání

Provedeme vás procesem a technikami vyjednávání, abyste dosáhli potřebných výsledků a zároveň jste získali na druhé straně dlouhodobé partnery, je-li to možné. Naučíte se připravovat na vyjednávání, správně používat argumenty a vést jednání ke konkrétním cílům. Dostanete emoce, nervozitu, stres a tlaky protistrany pod kontrolu.
 
 • Seznámíte se s pravidly a principy vyjednávání
 • Postavíte si strategii vyjednávání včetně cílů, priorit a výsledků
 • Poznáte různé taktiky a metody vyjednávání – win-win, konsensus, sjednocování
 • Posílíte efektivní komunikaci – naslouchání, verbální neverbální komunikaci
 • Zvládnete emoce a tlak protistrany
 • Naučíte se číst protistranu
 • Připravíte si argumenty a naučíte se nimi zacházet

Krizová komunikace

Připravíme Vaši firmu a vybraný tým na správné řízení firmy v krizi. Od základů vám pomůžeme nastavit systémová opatření od procesů, scénářů, pravidel chování v krizi. Také vás naučíme nebo společně připravíme strategii, jak krizi zvládnout. Navíc víme, že v tak exponovaném období je důležité dělat správná rozhodnutí a komunikovat. Vytrénujeme krizový tým na komunikaci, abyste firmu spojili pro překonání krize a maximálně eliminovali ztráty.
 
 • Naučíme vás základy krizové komunikace
 • Připravíme vhodné komunikační postoje
 • Vytvoříme strategie komunikace pro jednotlivé krizové situace
 • Navrhneme scénáře krizové komunikace  
 • Jmenujeme krizový tým
 • Nastavíme odpovědnosti, aktivity a chování členů krizového týmu
 • Připravíme postup zvládnutí krizové situace
 • Definujeme pravidla pro jednání s cílovými skupinami (zaměstnanci, státní správa, média, …)
 • Natrénujeme krizový tým na komunikaci s využitím kamery a rozborů dosažených výsledků

Komunikace změny

Pomůžeme vám efektivně oznámit změny ve správný čas a způsobem, který zaměstnanci pochopí a přijmou. Změna je velmi náročná a jedná se o celý proces, který společně včas naplánujeme a zrealizujeme. Vytvoříme firemní kulturu, která vítá změny jako běžnou součást života firmy.
Zajistíme individuální přístup na úrovni jednotlivců, týmů a celé firmy v procesu přijetí změny. Navíc poskytneme podporu během celého procesu změny a zorganizujeme potřebná školení.
Sbíráme zpětnou vazbu a přizpůsobujeme strategii na základě reakcí zaměstnanců.
 
 • Identifikujeme klíčové změny
 • Nastavíme postup komunikace změny
 • Vytvoříme potřebnou naléhavost
 • Identifikujete dopady a vlivy změny na jednotlivce
 • Vytvoříme témata podporující flexibilní myšlení a požadovanou změnu
 • Posílíme zájem a nadšení
 • Identifikujeme a zapojíme klíčové osoby
 • Naučíme manažery motivační řeč
 
Do celého procesu zapojíme VIZUÁLNÍ TRANSPARENTNOST, a špetku LASKAVOSTI A POCHOPENÍ. Budeme odstraňovat z komunikace pocity oběti nebo viníka.

Strategická myšlenka

Zapojení zaměstnanců se neslučuje se strachem, který vzniká při tlaku na výkon!