Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Jak pracuje mediátor

Pomoci řešit cizý spor není nic jednoduchého. Samy znesvářené strany nevědí jak na to. Mediátor si však musí umět poradit apomoci stranám hledat nové cesty řešení.
Jak_pracuje_mediátor

Už tvrzení, že mediace je metoda kultivovaného řešení konfliktů a sporů dvou stran za asistence strany třetí, neutrální, naznačuje, že právě na této osobě leží břímě velmi těžké. Mediátor musí vést jednání sporných stran velmi citlivě s ohledem na to, že každý mezilidský konflikt je pro psychiku zúčastněných stran neobyčejně zatěžující. Prvořadým úkolem mediátora je pomoci stranám zlepšit jejich momentální situaci, ale především vyřešení podstaty konfliktu pro budoucnost. Pracuje přitom s přesně stanovenými komunikačními technikami, v nichž rozhodující roli má metoda aktivního naslouchání.  

Mediační sezení

Mediační sezení probíhá obvykle tři hodiny.  Ve složitějších případech je ale potřeba takových sezení zpravidla více, mnohdy třeba šesti, osmi. Nedivme se, vždyť strany přicházejí hledat pomoc až v situaci, když už se svým konfliktem nevědí kudy kam a jeho důsledky se projevují doslova v každém detailu jejich vzájemného kontaktu. Strany samozřejmě ale mají stále možnost kdykoliv mediaci ukončit. 

Mediátor musí být důkladně vyškolen v oblasti efektivního vyjednávání (zde se opět vybavuje představa malé mušky někde v rohu místnosti při jednání vedení Škody Auty s odbory – asi si nepřizvali k řízení zkušeného mediátora). Mediátor nesmí být v řešeném sporu zásadně nijak zainteresován, proto také například platí zásada, že před zahájením mediačního jednání nemá s některou ze stran setrvávat v delším kontaktu, aby jí nebyl ovlivněn. Podstatné ovšem je, že mediátor zásadně není obhájcem ani poradcem zúčastněných stran, nerozhoduje o vině či podílu na vzniku a podstatě konfliktu. Jeho role spočívá jen a jen v profesionálním vedení procesu a ve vyvážené podpoře obou účastníků jednání. Cílem je nalézt konstruktivní řešení a překonání sporných otázek v průběhu jednání. Mediátor musí umět navázat mezi stranami přetrhanou výměnu informací.

Připravil/a

#konflikt #mediace #řešení sporu

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat