Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Rozšířil se Vám alibismus? I ten se dá řešit.

Častým problémem firem je, že se zaměstnanci brání změnám. Jsou zvyklí na určitý způsob práce a neradi jej mění. Jednodušší možnost je najít si “alibi”, proč něco nešlo, nebo proč něco nejde dělat lépe. Stačí na to méně energie. Máte-li problém s častým sdělováním alibi místo zvyšováním efektivity, máme pro Vás dobrou zprávu – dá se to řešit.
Closeup portrait of unhappy guy, sad thoughtful young business man thinking, daydreaming deeply, bothered by mistakes, hand on head looking up, isolated on white background. Negative emotions

Alibismus většinou drásá naše nervy. Věřte, že většinou se jedná o neznalost, špatné návyky, historické zvyklosti, nevhodně nastavený systém. Vše se dá řešit, jen je třeba postupovat konstruktivně bez zbytečných emocí. Prostě to berte tak, že něco nefunguje a je třeba to profesionálně napravit.

Projevy a následky alibismu

Asi jste již mnohokrát slyšeli věty typu – “To jsem nemohl udělat, protože mám moc práce/.…”, “Ono by to šlo, kdybyste koupili novější stroj.”, “Kdo to mohl vědět, šéfe?”, “Já bych to rád udělal, ale oni mi nerozumí.”, “To není moje vina, za to může někdo jiný.” “Musela jsem dělat něco jiného.”…. Pokud víte, jak má vypadat profesionální práce u daného člověka na dané pracovní pozici, tak je naprosto pochopitelné, že Vás tyto věty vytáčí. Navíc si plně uvědomujete následky výmluv. Nejčastěji se jedná o škálu od 

snížení efektivity – ztráty – rozbouření emocí – narušení vztahů v týmu – …až po zastavení rozvoje firmy. 

Právě v následcích tkví největší nebezpečí. Snad nejhorší je zastavení rozvoje firmy. Je to pomalé, ale plíživě jisté.  Jakmile se firma zastaví a nebude zvyšovat efektivitu, zavádět nové technologie, znalosti … trh jí nenechá místo na existenci. 

Řešit alibi je nutné hned. Je to manažerská povinnost alibismus netolerovat. Pokud manažer nechá “alibistu” se vymlouvat a ostatní členové týmu uvidí, že je to možné, přidají se. Lavinový efekt asi již znáte. Bez řádného a řízeného zásahu lavinu nezastavíte. O to je to potom bolestivější. 

Jak a kde začít řešit alibismus? 

Pojďme si zahrát takovou malou hru. Nejprve si vygenerujte všechna alibi, se kterými se potkáváte. Jen vezměte tužku a papír a pište. K nim si zkuste přiřadit potenciální příčiny. Pak si stáhněte naši šablonu a zkuste si zde doplnit nové příčiny, které jste objevili. Vše je rozděleno do 4 oblastí, kde se nejvíce potkáváme s příčinami alibismu.  U každé příčiny si prosím doplňte % zda se s příčinou potkáváte a to následovně: 

 • 0% nepotkávám 
 • 25% potkávám cca 1x za měsíc 
 • 50% potkávám cca 1x za týden
 • 100% potkávám denně

Největší % Vám jasně ukáží, na co se zaměřit. Je třeba si uvědomit, že následek má většinou více příčin najednou. Jejich kombinace může ukazovat na nepravé příčiny. Následně si vyberte 1-3 příčiny, které získaly nejvíce %.  Upřesněte si situaci, při jaké Vám alibi vzniká. Nejlépe je začít tam, kde splňujete tato 3 kritéria: 

 1. maximální přínos pro firmu 
 2. snadnost zavedení do praxe
 3. pomoc pracovníkům

Pak teprve můžete hledat postup řešení.

Potřebujete pomoc, pošlete nám svůj případ

Zkusili jste si sami najít příčiny alibismu, se kterým se potkáváte? Umíte sestavit postup, jak příčinu odstranit? Pokud si nejste jisti, kontaktujte mě. K danému tématu Vás poprosím o doplnění faktů a navrhnu přesné řešení pro Vaši situaci. Cílem bude – ZVÝŠIT EFEKTIVITU PRÁCE A ZISK FIRMY. 

Ukázky řešení vybraných příčin alibismu

Příčina – nechuť, neochota pracovníků 

Situace – pracovník více jak rok dělá práci pomalu. Nerespektuje zcela předepsaný postup. Vždy, když ho nedodrží, má pohotovou výmluvu. Není prokazatelné proškolení na postup, jen ústní vyjádření nadřízeného a kolegů. Na obědě tráví klidně 45 – 60 min se slovy, že jíst se má v klidu a že ostatní obědvají stejně dlouho. Vedoucí, když potřebuje práci rychle a kvalitně, jde s ostatními práci dělat osobně. Náš pracovník ale nezabere. Přesčasy má, jen když je o ně důrazně požádán. 

Potenciální postup: 

 1. ověření správnosti výrobního či jiného postupu, který má pracovník dodržovat
 2. prokazatelné proškolení, ale tak, aby pracovník a případně i jeho kolegové prokázali správnou znalost. 
 3. týdenní intenzivní dohled nadřízeného na tempo práce a kvalitu výstupu. Jsou-li výsledky správné, intenzita dohledu se sníží. Ovšem za každou chybu následuje kárání.
 4. odhalení motivů pracovníka proč  pracovat v naší firmě a posílení správných motivů 
 5. prověření možnosti zvládnout oběd za 30 min a vyžadování dodržení zákonné přestávky
 6. trénink vedoucího, jak a kdy pomáhat pracovníkům a na podávání zpětné vazby (chválení a kárání) 
 7. sledování změn v celém týmu 

Pozn: postup se mění podle průběžných informací po změnách a získaných výstupů.

Časový odhad pro nalezení optimálního postupu a realizace řešení – od 3-8 hod 

Příčina – nedostatečné reporty  

Situace – reporty firmy pokrývají základní finanční ukazatele (obrat, marže, zisk, ..) a ukazatele produktů (počet vyrobených produktů, doba výroby, produktivita na pracovníka …). Bohužel, není možné zjistit, jaká minimální doba je potřeba na výrobu produktu (raději jsou stanoveny dostatečné rezervy – tedy téměř vždy se stihne  termín zákazníka), kolik vzniklo vad, kdo se na nich podílel, kolik finančních ztrát firma vadami utrpěla. Není jasná efektivita procesů, aktivit výroby apod. Pracovníci zkrátka dělají vše tak, aby se stihl termín. Když je kus pokažen, tak se udělá znovu, co je na tom. 

Potenciální postup: 

 1. … umíte doplnit? …..

Časový odhad pro nalezení optimálního postupu a realizace řešení – od 5-25 hod 

Připravil/a

#alibi #alibista #výmluva

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat