Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Psycholog normovač

Kameru postavím na stativ. Stativ postavím před pracovní stůl. Kameru namířím na ruce montážní pracovnice Jany. Usměju se. Vytáhnu papír, tužku, stopky a tablet. Chtěli byste stát na druhé straně? Že ne? Já také ne. Normovač prostě musí být dobrým psychologem a dokázat i něco víc, než jen změřit práci.
Psycholog_normovač_pomoc

Lidé – největší bohatství, nejdůležitější kapitál

Tomáš Baťa říkal: „Budovy – to jsou hromady cihel a betonu. Stroje – to je spousta železa a ocele. Život tomu dávají teprve lidé. Pouze lidé a jejich mozky mohou dát to vše do pohybu.“ Lidí si musíme vážit, musíme se o ně dobře starat. Každý jeden pracovník ví o své práci více, než kdokoli jiný.

Lidé, jejich znalosti, zkušenosti a dovednosti jsou tím kapitálem, který je pro firmy základem. Vše je o lidech. Na druhou stranu lidé, zaměstnanci, nemají jen svá práva, ale mají i své povinnosti. Chceme po nich vysoké výkony, kvalitu, efektivitu, komunikativnost… Jak ale docílit toho, aby lidé plnili to, co po nich požadujeme a jak vlastně nastavit „to co požadujeme“?

Technolog, normovač, průmyslový inženýr

Lidé, kteří dávají život procesům, se nazývají různě, ale všichni dokáží se svou odborností naplánovat a vytvořit efektivní a fungující proces. Do tohoto procesu jsou poté zapojeni samotní pracovníci, po kterých se vyžaduje určitý výkon. Stanovení tohoto výkonu neboli normy je úkolem normovače. Já jsem normovač, jsem člověk, který existuje mezi dvěma světy. Světem „tam dole“, kde se ho lidé bojí, nedůvěřují mu a neradi ho potkávají a světem „tam nahoře“ kde spoléhají na to, že nastaví normy takové, aby vše dobře fungovalo. 

Často si říkám, jaká bych měla být, abych vše z toho, co potřebuji ke své práci, ovládala. Tady vám nabízím desatero tipů, jak se chovat a jak se nechovat, pokud chcete v této práci uspět a mít dobré vztahy s oběma světy.

1. Buďte tak trochu psychology

Snažte se sami pro sebe popsat, vysvětlit a předpovídat chování lidí, se kterými budete pracovat. Někdy je potřeba se přizpůsobit tomu, jací lidé jsou, ať už pro kvalitní výsledky vaší práce, nebo i jen proto, aby vaše práce byla příjemnější. Nemusíte vystudovat psychologii, cit pro lidi a vaši práci se často dostaví s praxí.

2. Buďte upřímní a přímí

Upřímnost a jasná přímá komunikace, kdy se za nic neschováváte je základem. Lidé musí vědět, proč na pracovišti jste, co tam budete dělat, jak dlouho to bude trvat a pokud je to možné, měli by se dozvědět, co bude poté následovat. I když je občas nepříjemné sdělovat tyto informace, lidé si vás za to budou vážit.

3. Buďte asertivní

Říkejte nepříjemné věci a odmítejte žádosti lidí, které měříte, asertivním způsobem. Nebuďte nepříjemní, ale také nebuďte příliš laskaví. Berte člověka, který stojí naproti vám, jako rovného partnera. Přistupujte k němu sebevědomě a nenechte sebou z jakékoli strany manipulovat do něčeho, co dělat nechcete nebo nemůžete. Pokud si nejste jistí, nebojte se konzultovat práci s technology nebo konstruktéry. Vždy mějte jistotu, že pracovník pracoval tak, jak měl.

4. Buďte milí a usměvaví

Někdy stačí lidem ukázat, že se vás nemusí bát. Že jste milý a příjemný člověk, se kterým můžou prožít pěkný den i přesto, že na ně namířil kameru a zapnul stopky. Nepůsobte arogantně
a nepřístupně. Zbytečně si znesnadníte práci a nedozvíte se často velice zásadní a užitečné informace, které vám pracovníci rádi řeknou, pokud se budou cítit dobře.

5. Buďte vnímaví a empatičtí

Stačí si uvědomit, jaké by to asi bylo, kdybyste na místě měřeného pracovníka stáli vy. Jak byste se cítili? Bylo by vám měření příjemné? Co kdybyste ten den zrovna neměli náladu, byli nachlazení, neměli byste „svůj den“? Snažte se pracovníky vnímat, jejich náladu a přístup. Vciťte se do nich.

6. Mějte klidný projev, nebuďte nervózní, roztěkaní, mějte uklidňující vliv

Dejte lidem najevo, že chápete, že je pro ně vaše přítomnost zátěží. Buďte klidní a snažte se svůj klid a dobrou náladu přenést na člověka, kterého měříte. Pro oba bude pak tato činnost snesitelnější a bude vám to rychleji ubíhat.

7. Nikdy nikomu nelžete a neslibujte nic, co nemůžete splnit, nebo si tím nejste jistí

Netvrďte věci, o kterých si nejste 100% jistí, že jsou pravdou a neslibujte nic, na co víte, že nemáte vliv jen vy. Ať už jde o to, co bude následovat po měření, kdo uvidí pořízená videa a fotky. Pokud si nejste jistí, řekněte narovinu, že nevíte.

8. Za všech okolností se chovejte profesionálně

Buďte přátelští, ale držte si odstup. Povídejte si s lidmi na bezpečná témata. Vyslechněte jejich stížnosti, ale nehaňte s nimi jejich kolegy a nadřízené. Vždy vše držte v profesionální úrovni.

9. Aktivně komunikujte s oběma stranami

Komunikujte aktivně jak s lidmi na pracovištích, tak s jejich nadřízenými a managementem. Všichni musí cítit, že jste nestranní profesionálové a nenakláníte se ani na jednu stranu. Bude se vám lépe dýchat i pracovat.

10. Naslouchejte oběma stranám a hledejte řešení

Všem zúčastněným stranám naslouchejte. Každý má na věc jiný pohled a vy byste měli být tím, kdo tyto pohledy nestraně propojí a bude komunikovat názory jedné strany straně druhé a to jejím jazykem. Tvořte komunikační most.

A jaké je to v praxi?

Vraťme se k paní Janě ze začátku. Při příchodu na dílnu byla paní Jana velice nepříjemná. Snažila se mi dát najevo, že se jí moje přítomnost nelíbí a že nestojí o to, abych s ní pracovala. Přišla jsem k ní, podala jí ruku, s úsměvem jsem se představila a poté jsem jí řekla, že je důležité, abychom naměřili část výroby výrobku. Vysvětlila jsem jí, že měření slouží pro zpřesnění dat pro plánování výroby a že z něj bude sestavena norma práce na danou činnost. Dále jsem jí vysvětlila, že si veškeré činnosti co vykoná, budu zaznamenávat, budu je měřit a požádala jsem ji, aby pracovala jak je zvyklá a když bude potřebovat pauzu, na wc nebo půjde na oběd, aby klidně odešla tak, jak to dělá běžně.

V průběhu dopoledne jsme navázaly hovor o psech a kočkách, které má doma. Bavily jsme se o jejích dětech. Ptala se mě na mé studium, a jak dlouho dělám svoji práci. Postupem dne přestala vnímat kameru a uvolnila se. Ptala se mě, jak to probíhá, když dělá práci muž a žena, jak se počítá, když si musí nachystat materiál a když potřebuje na záchod. Vysvětlila jsem jí, jak fungují přirážky a proč je důležité, aby nic nezanedbala, že by tím škodila jenom sama sobě. Vysvětlily jsme si spoustu věcí, když se ale ptala na pořízené záběry, řekla jsem jí, že záběry primárně slouží pro moji potřebu, ale že nemůžu zaručit, že je nikdo neuvidí. Mohu je například konzultovat s technologem, nebo vedením společnosti pro revizi pracovního postupu. Také jsem ji ubezpečila, že se držím pravidel a pokud je to možné, jsou na záběru pouze její ruce. Na závěr jsem jí nezapomněla poděkovat za spolupráci i za informace, které mi poskytla.

Přizpůsobila jsem se tomu, že paní Jana na mě neměla náladu. Nebyla jsem kvůli tomu na ni zlá nebo nepříjemná, právě naopak. Snažila jsem se jí svoji přítomnost zpříjemnit a vynahradit, ale ne na úkor pravidel a už vůbec ne na úkor kvalitně odvedené práce. Nakonec nám den rychle uběhl a loučily jsme se s úsměvem. Byly splněny požadavky managementu na změření části výroby a od Jany jsem se navíc dozvěděla spoustu věcí, které dále sloužily jako podnět pro zlepšení celého výrobního postupu. Měření dále posloužilo pro zpřesnění dat pro plánování výroby a kalkulace. Pro paní Janu byla vytvořena speciální pracovní pomůcka, která zabránila přílišnému namáhání zápěstí. Ulevila ji tak od bolestí v rukách.

Jaké by mělo být poselství?

Nebojte se práce s lidmi! Je sice občas velice náročná, ale zároveň je krásná a obohacující.

Připravil/a

#lean #norma #normovač

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat