Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Jak komunikovat změnu ve firmě, aby ji zaměstnanci přijali?

Zkuste se zamyslet, kdy jste měli 1 jediný měsíc beze změn, že nenajdete ani týden a někteří z vás ani den. Taková je realita dnešních dní. Bohužel firmy v zavádění změn selhávají. Na vině je především komunikace změny. Když znáte a dodržujete jasná pravidla, zvládnete ji. Jak tedy na ni?
original_vlastni-cesta-komunikace-zmeny

Změny ve firmách v mnoha případech selhávají

Změny ve firmách jsou nezbytné k tomu, aby se firmy mohly přizpůsobit nastalým situacím a nezůstávaly takzvaně na mrtvém bodě. Velký tlak na změny přichází z tržního prostředí. Nové technologie, trendy tlačí na změny produktového portfólia, změnu stylu práce, také změnu mindsetu. Nicméně i přesto, že jsou změny pro fungování firem v mnoha případech klíčové, z výzkumu společnosti McKinsey & Company vyšlo, že firmy selhávají při zavádění  

70 % organizačních změn,

kvůli odporu ze strany zaměstnanců.

Takto vysoké číslo je důkazem toho, že je komunikace změn ve firmách podceňovaným tématem. Komunikace změny si rozhodně zaslouží pozornost vedení firem i manažerů, jež se na ni podílejí.

Jak na komunikaci změn ve firmě?

Komunikace změn patří ke klíčovým kompetencím manažerů, ne všichni manažeři však vědí, jak změny ve firmě správně odkomunikovat tak, aby byly přijaty. V následujících řádcích si proto přiblížíme, jak komunikovat změnu, aby se setkala s úspěchem, a představíme si osvědčené postupy pro řízení změn neboli takzvaný „change management“.

Začněte otázkami a smyslem změny

Než začnete s kýmkoli o změně komunikovat, udělejte si malou přípravu a zodpovězte následující otázky:

  • Koho se změna dotkne a kdo bude zodpovídat za její provedení?
  • V čem konkrétně změna spočívá?
  • Kdy ke změně dojde a kde?
  • Proč je změna nutná?

Zvláště otázky typu Proč směřují na odhalení smyslu změny. Lidé se mnohem raději zapojí do aktivit, které jim dávají smysl, než když dostanou změnu nařízenou jako úkol viz Komunikace změny.

Buďte upřímní a konkrétní

Aby ve vás měli zaměstnanci důvěru, buďte přímočaří a upřímní ohledně toho, co se mění a z jakého důvodu dochází ke změně. Některé společnosti dělají chybu v tom, že si myslí, že jejich zaměstnanci nedokáží unést pravdu. Je však prokázané, že lidé lépe reagují na transparentní komunikaci než na mlživé a nekonkrétní informace.

Manažeři komunikují jednotně a budujte důvěru

Obecně platí, že jsou zaměstnanci nejraději, když je se změnami seznámí jejich přímí nadřízení. Důkladná komunikace v oblasti řízení změn tak může vyžadovat přípravu více manažerů, kteří budou komunikovat s příslušnými týmy. Ti musí komunikovat jednotně a srozumitelně. Myslete na to, že pokud zaměstnanci nebudou důvěřovat osobě, která změnu představuje, budou ji bojkotovat. Proto je více než důležité budovat na pracovišti důvěru.

Komunikujte prostřednictvím více kanálů

Vzhledem k tomu, že každý ze zaměstnanců preferuje jiný styl firemní komunikace, je na místě oslovit zaměstnance, kterých se změna dotkne, prostřednictvím kanálů, na něž reagují nejlépe. Jednat se může například o osobní schůzku či prezentaci, e-mail nebo interní chat. Správný kanál otevírá naslouchání. Vyberte vhodné a rozhodně mezi komunikační kanály by měl vždy patřit osobní setkání. Právě jim zvyšujete důvěru a autentičnost.

Sdělte zaměstnancům, jaký dopad na ně bude změna mít

V komunikaci zaměstnanec posuzuje změnu od sebe sama. Vždy se ptá, co změna pro jeho samotného bude znamenat. Ano, samozřejmě kalkuluje, jaké přínosy mu změna dá. Připravte se a předejděte tuto nevyhnutelnou otázku tím, že na ni odpovíte hned v začátku rozhovoru. Bude mít pak pocit, že mu rozumíte a jeho blaho leží na vašem srdci.

Pokud změna nepřinese zaměstnancům žádné výhody, uznejte to a objasněte důvod, proč je změna opravdu nutná.

Reagujte na zpětnou vazbu, zvyšte motivaci a odhodlání pro změnu

Komunikace změn musí probíhat oběma směry. Pokud totiž nebudete naslouchat lidem, kterých se změna týká, pravděpodobně se změna nedočká úspěchu. V případě, že svým zaměstnancům umožníte, aby ovlivnili proces změny a přispěli svými poznatky a nápady, zvýšíte jejich motivaci a odhodlání pro změnu. Nedržte se striktně svého plánu, pamatujte na to, že stejného cíle je možné dosáhnout několika různými cestami.

Všechny změny jsou doprovázeny dodatečnými otázkami, proto je také dobré je předvídat a připravit se na ně. Ta nejdůležitější sdělení, která si mají zaměstnanci zapamatovat, dejte písemně.

Opakování je matka moudrosti

Další pravidlo úspěšné komunikace spočívá v tom, že nestačí změnu představit pouze jednou. Zaměstnanci budou muset o změně slyšet hned několikrát a různými způsoby, aby ji dokázali plně pochopit a podpořit. Ve chvíli, kdy změnu oznámíte poprvé, jsou lidé zaujati tím, do jaké míry je změna ovlivní a nezaměřují se na detaily. Opakování jim dá prostor k tomu, aby se seznámili se všemi potřebnými informacemi a uvedli změnu do praxe. Zvážit můžete klasické marketingové „pravidlo sedmi“, podle kterého musí lidé vaše sdělení vyslechnout alespoň sedmkrát, než začnou uvažovat o akci.

Proč zaměstnanci špatně reagují na změny?

Obecně platí, že změny nejsou mezi zaměstnanci příliš oblíbené. Podvědomě je nechtějí proto, že jsou změny obvykle spojeny s tím, že přibude více práce a budou nuceni učit se něco nového. Je proto důležité, aby manažeři věděli, co odpor ke změnám v zaměstnancích vyvolává a také jak s nezájmem z jejich strany bojovat. Klíčové je zaměstnancům objasnit, že má změna opravdu smysl a seznámit je s tím, v jakých ohledech bude konkrétní změna pro firmu, případně i pro samotné zaměstnance, přínosem.

Závěr

Základem pro úspěšné zavedení změn ve vaší firmě je správná komunikace změn, která by měla probíhat podle několika pravidel. Samozřejmě nejlepší pro realizaci změn je připravit ji a komunikovat ji tak, že si zaměstnanec ani neuvědomí, že nějakou změnu realizuje.

Připravil/a

#komunikace #komunikace změny #zpětná vazba

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat