Zaveďte to hned! To já dělat nebudu! Proč bych měl měnit postup, když to tak vždy fungovalo? Nemáme dost problémů tak teď nic neměňme. Věty, které jste již několikrát slyšeli.  Vaše firma potřebuje jít dopředu, zvyšovat přidanou hodnotu, jinak se v budoucnu nemusí uživit. Změny potřebujeme. Je na naší dovednosti odhalit, co, kdy a hlavně JAK udělat (vč. komunikace). Berme změnu jako příležitost vydělat. 

Zavedení změny je komplexní záležitost 

Jediné, co si nemůžeme dovolit, je zastavit se. Život je vlastně neustálá změna až se nám ji nechce již akceptovat. Celá řada trendů (např. v SW, v automobilovém průmyslu, ….) nás směřuje stále k rychlejšímu zavádění změn. Prostě ten, kdo dovede včas rozpoznat potřebnou změnu, pak ji rychleji a lépe zavést, na ní vydělá. Také získá většinou silnější postavení na trhu. Trh a ani majitelé se neptají, proč se nějakému pracovníkovi nechtělo pracovat jinak nebo proč se učil pomalu. To je práce manažera, aby věděl, jak rychle překonat všechny překážky a strhnout pracovníky pro novinky. Novinky, které v začátku většinou přináší obtíže a nároky na čas i kapacitu. Je to skoro jedno, zda jde o změnu produktu, layoutu výroby, použití robotů, změnu režimu práce apod. Většinou se mění rozsah, komplexnost, potřebné znalosti. Vždy jsou ve hře lidé, důvody změny, příčiny, smysl, přínosy, postupy, komunikace. Je to komplexní práce, která začíná mnohem dříve než se o změně, byť jen slůvkem, zmíníte. Jak na změně vydělat, se dozvíte na našem workshopu. Hlavní důvody proč na něj přijít jsou: 

  • dozvíte se, jak je možné použít dynamickou simulaci
  • seznámíte se s principy a možnostmi procesních modelů
  • prakticky si vyzkoušíte práci s Ishikawa diagramem
  • naučíte se základy komunikace při řízení změn
  • vyzkoušíte si interaktivní vzdělávání díky Lego simulační hře

Vlastní cesta sdružuje specialisty z různých oborů. Všichni mají změnu na denním pořádku. Náš tým pracuje společně tak, že hledáme nejlepší řešení pro klienty a propojujeme znalosti z našich oborů. I teď jsme pro Vás sestavili tým poradců, který Vás provede přípravou a zavedením změny. Nejen že si vše vyzkoušíte prakticky, ale navíc získáte tým poradců a jejich zkušenosti pro nalezení optimálního řešení Vašeho případu. Plně se Vám budou věnovat 4 poradci. Jde nám o praktickou týmovou spolupráci a vytváření synergie.

Pro koho je workshop 

Workshop je určen především pro vedoucí, manažery, projektové vedoucí, tedy pro pracovníky, kteří potřebují zavádět změny. Hlavně pro aktivní lidi, kteří poznatky z až 20-leté praxe poradců uvedou do prostředí své firmy.

Program workshopu 

9.00Strategie změny hrouPředstavení tréninkového případu pro realizace změny. Nastavení kpi, rozdělení rolí a prostředků. Využití LEGO simulační hry s okamžitým vyhodnocováním výsledků. 
9.30Simulace změnSimulace změny a její vyhodnocení pro firmu. Výsledky I.-III. kola simulace a ověření, zda změna byla účinná skrze kpi. Lektoři vyhodnotí výsledky každé změny v měřitelných hodnotách. Účastníci zjistí, zda jejich rozhodnutí bylo efektivní či nikoliv.
10.30Komunikace změn managementuZákladní komunikační principy pro práci se změnou. Způsoby, jak zohlednit potřeby, zájmy a styl managementu a získat jeho aktivní podporu pro zavádění změn.
11.30Oběd 
12.30Práce s příčinami Seznámení s jedním ze 7 základních nástrojů řízení kvality. Praktická ukázka a principy Ishikawova diagramu a jeho využití pro řízení změn. 
14.00Implementace změn a komunikace pracovníkůmRozšíření komunikace na to, jak strhnout pracovníky pro změnu. Získat je, aby změnu vítali. Komunikační podpora  po dobu životního cyklu změny. 
15.00Případy z praxe Další doporučení a řešení pro konkrétní případy z praxe účastníků workshopu. Využití zkušeností poradců pro individuální potřeby. 
16.00Závěry a fixace poznatků Formulování hlavních závěrů, které vedou k přidané hodnotě při zavádění změny. Individuální poznatky účastníků

Výsledek workshopu

Po absolvování workshopu získáte komplexnější pohled na zavádění změn v praxi. Upozornění na důležité aspekty, které nesmíte opominout, aby zavedení změny bylo úspěšné. Navíc také: 

  • zážitek z jiné formy vzdělávání (interaktivní hra)
  • sdílené zkušenosti z praxe
  • užitečné šablony a materiály
  • nové znalosti a zkušenosti
  • nové kontakty

 

Lektoři

Workshopem Vás provedou lektoři a poradci s dlouholetou praxí. 

Marek MitáčekJiří StřelecTomáš JanůMichaela Opletalová
25 let praxe25 let praxe5 let praxe7 let praxe
management systémů, kybernetická bezpečnost, auditování – odhalování příčin, rozvoj firemmanagement, komunikace, leadership, Public Relations, rozvoj pracovníků, strategie, synergiemetody LEAN, automatizace, digitalizace, dynamické simulace výrobní procesy, logistika

procesní řízení, BPM a LEAN, lidské zdroje, normování práce a analýzy strojních kapacit 

Cena workshopu

Cena zahrnuje pronájem místnosti, techniku, občerstvení (coffee break), tištěné materiály. Nezahrnuje ubytování a oběd. V případě 2 a více účastníků z jedné firmy je cena na účastníka o 15% nižší.