Aplikované znalosti jsou to, co manažeři a personalisté potřebují pro fungování firmy. Je obtížené jich dosahovat. Každý pracovník je jiný, každý potřebuje jinou znalost a každý ji potřebuje v jinou dobu. Do toho všeho zasahují sociální vztahy, historicky nezměnitelné události a křivdy.  Přijďte na náš workshop, kde Vám představíme systém, který již několik let úspěšně využíváme pro rozvoj pracovníků a firem.  Hledáme synergické cesty jak pomoci pracovníkům být úspěšný zaměstnanec, manažerům být úspěšný manažer a majitelům být úspěšný podnikatel.

Mezioborové znalosti 

Firma je vlastně propojená síť celé řady oborů od marketingu, návrhu a vývoje, prodej přes logistiku, výrobu až po management, finance a další. Vše je třeba efektivně propojit správnými znalostmi a naučit pracovníky i management správně znalosti užívat. Navíc je propojovat a vytvářet synergie. Dnes již nikdo na své pracovní pozici nevystačí s jedním oborem, který vystudoval na škole. Je třeba znát aspoň další dva. Jak by tedy mohl být užitečný školitel jen s jedním oborem? Může, ale mnohem efektivnější je síť lektorů/poradců. Lektorů, kteří dokáží spolupracovat a jsou Vám k dispozici, když to potřebujete. V praxi je třeba především propojovat vhodné znalosti na aktuální situaci u zákazníka. Každou znalost musí zasadit do kontextu firmy, trhu, potřebných oborů. Přijďte se podívat, jak taková spolupráce může vypadat. Spolupracujeme a propojujeme naše znalosti již více jak 13 let. Každý poradce umí min 2 obory a víc. Rádi Vám představíme výsledky dosažené v praxi.

Propojení TOP and Down

Fungování znalostí vyžaduje, že se v praxi budou vzájemně podporovat a propojovat. Manažer potřebuje vytvořit spojení znalostí svých vlastních a znalostí svého týmu a specialistů. To vše zařazuje do strategie firmy, aby výkon firmy a rozvoj byl dlouhodobý. Ve své podstatě se jedná o vytváření znalostních linek, které vedou všechny ke společnému úspěchu. Je třeba doplnit a propojit znalosti od manažerů (TOP) po pracovníky (Down). Každá tato cílová skupina vyžaduje jiný přístup a samozřejmě i jiné znalosti. Naše programy jsou navrženy s cílem vytvářet synergie mezi jednotlivými organizačními úrovněmi a také mezi různě oborově zaměřenými týmy. 

Pro koho je seminář a jaký bude

Seminář bude probíhat kombinací workshopu, tréninku a semináře. Je určen především pro personalisty, Human Resources manažery a pro všechny, kteří se seriózně zabývají rozvojem znalostí pracovníků. Chtějí, aby pracovníci byli úspěšní. Především pro aktivní lidi, kteří poznatky z  naší více jak 20-leté praxe poradců uvedou do prostředí své firmy.

Program

9.00

Koncept praktického růstu znalostí

Představení konceptu Vlastní cesty pro rozvoj znalostí pracovníků, manažerů, specialistů. Koncept byl ověřován 6 let v praxí a na stovkách účastníků

9.30

Hrou ke znalostní efektivitě

Lidský mozek je schopen si zapamatovat nejvíce tehdy, pokud je učení spojeno s praxí a prožitkem. Vyzkoušejte si s námi, jak pomocí her vzděláváme pracovníky. Pociťte sami rozdíl mezi teoretickým výkladem a interaktivním přístupem. Simulační hra výrobního pracoviště je zaměřena na jeho efektivní uspořádání.

10.30

Rizika nechráněných dat a informací

Všichni již dnes mají analýzy rizik na kolaps výroby, údržbu, selhání lidského faktoru, ale většinou ne na únik informací. Přitom nákupní ceny nebo model výpočtu zakázky může být know how, které Vás v rukou konkurence porazí v potenciálních zakázkách.

11.30Oběd 
12.30

Komunikace negativních informací 

Úspory, omezováníé benefitů, změny v pracovním režimu, zavédění nových systémů, to vše jsou pro zaměstnance z podstaty negativní věci. Jak s nimi zaměstnance seznámit, komunikovat, prosadit? Jak se vypořádat s námitkami a kritikou? Jak je ustát a přitom nepřijít o klíčové lidi? To vše ukážeme přehledně, srozumitelně a věcně.

14.00

Jak naučit specialisty soft skills

Myšlení každého z nás je odlišné. Technici mají řadu skvělých nápadů, ale jejich schopnost prosadit je slabší. Představíme jak techniky učit komunikovat, pracovat se vztahy, motivací a dalšími soft skills.

15.00

Náročné manažerské situace a motivace

Náročnost situací roste. Skvělé výsledky vyžadují spolupráci ne jen jednotlivců, ale týmů. Jak si poradit v když se týmy rozhádají, když se naruší vztahy mezi lidmi nebo když motivace není evidentní.  

16.00

Závěry, fixace znalostí a speciální cena pro vítěze

Formulování hlavních závěrů, které vedou k přidané hodnotě při zavádění změny. Individuální poznatky účastníků

Výsledek semináře

Po absolvování získáte komplexní náhled na rozvoj znalostí v praxi. řadu osvědčených tipů jak prakticky dovést pracovníky k úspěchu. Upozornění na důležité aspekty, které nesmíte opominout, aby znalosti byly použité v praxi. Navíc také: 

  • zážitek z jiné formy vzdělávání (interaktivní hra)
  • sdílené zkušenosti spolupracujících poradců z praxe
  • užitečné šablony a materiály
  • nové znalosti a zkušenosti
  • nové kontakty

Lektoři

Workshopem Vás provedou lektoři a poradci s dlouholetou praxí. 

Marek MitáčekJiří StřelecTomáš JanůMichaela OpletalováVojtěch BednářPetr Hlušička
25 let praxe25 let praxe5 let praxe7 let praxe13 let praxe15 let praxe
management systémů, kybernetická bezpečnost, auditování – odhalování příčin, rozvoj firemmanagement, komunikace, leadership, Public Relations, rozvoj pracovníků, strategie, synergiemetody LEAN, automatizace, digitalizace, dynamické simulace výrobní procesy, logistika

procesní řízení, BPM a LEAN, lidské zdroje, normování práce a analýzy strojních kapacit 

sociologie, média, vedení a motivování pracovníků, firemní kultura 

lidské zdroje, psychologie, typologie pracovníků, assessment a development centra

Cena semináře

Cena zahrnuje pronájem místnosti, techniku, občerstvení (coffee break), tištěné materiály. Nezahrnuje ubytování a oběd.