Chcete se stát interním auditorem systému managementu kvality? Chcete se naučit principům a zásadám auditování? Díky tomuto semináři budete mít jasno v tom, jak auditovat, jak audity naplánovat, jak je realizovat, jak je vyhodnocovat a především, jak audity učinit zajímavými pro management Vaší společnosti. 

 

Chcete se stát interním auditorem systému managementu kvality? Chcete se naučit principům a zásadám auditování? Díky tomuto semináři budete mít jasno v tom, jak auditovat, jak audity naplánovat, jak je realizovat, jak je vyhodnocovat a především, jak audity učinit zajímavými pro management Vaší společnosti. V rámci školení se společně s lektorem, který je zkušeným auditorem,  zaměříte nejen na teoretické znalosti mezinárodních standardů, ale rovněž na praktické ukázky auditování. Ve druhém dni semináře je proveden tzv. simulovaný audit, v němž si procvičíte získané znalosti a prostřednictvím různých technika a nástrojů získáte zpětnu vazbu o svých získaných auditorských dovednostech.

Osnova semináře:

  • Úvod do problematiky
  • Principy auditování
  • Program auditů a jeho řízení
  • Realizace auditů
  • Dokumentace auditu
  • Kompetence auditora 
  • Simulovaný audit QMS 
  • Shrnutí, diskuse, závěrečný test

Seminář je určen pro:

podnikatele, ředitele, manažery a vedoucí pracovníky na všech úrovních řízení

Lektor:
Ing. Marek Mitáček

Předpoklady uchazečů:

Vstupní předpokladem je znalost mezinárodní normy ISO 9001

V ceně kurzu je zahrnuto:
oběd, občerstvení, voda, káva, čaj,
přednáškové materiály v českém jazyce,
OSOBNÍ CERTIFIKÁT INTERNÍHO AUDITORA