Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Ishikawa diagram

Ishikawa diagram – je diagram příčin a následků, jehož cílem je nalezení nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému. Diagram popsal a zavedl Kaoru Ishikawa. Někdy je nazýván jako diagram rybí kosti (Fishbone) pro jeho vzhled. Stáhněte si šablonu, která Vám usnadní zpracování a vyhodnocení Ishikawova diagramu.
original_93_41_original

Ishikawa diagram je diagram příčin a následků, jehož cílem je nalezení nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému. Diagram popsal a zavedel Kaoru Ishikawa. Někdy je nazýván jako diagram rybí kosti (Fishbone) pro jeho vzhled. V oboru “kvalita” je hodně využíván právě tento diagram. Dnes by se žádné poradenství nemělo obejít bez hledání příčin problémů a nekvalit.

Princip vychází ze základního zákona – každý následek (problém) má svou příčinu nebo kombinaci příčin. Jestliže Vám například nejde nastartovat auto, může to mít celou řadu příčin – slabou baterii, nedostatek paliva, vadné svíčky, zkrat elektroinstalace, poškozená centrální řídící jednotka apod. Aby se snáze nalezlo řešení problému , znázorňují se příčiny do diagramu.

Při tvorbě Ishikawa diagramu se využívá brainstorming, který nám pomůže vydefinovat všechny možné, i málo pravděpodobné, příčiny problému jež řešíme. Jedná se tedy o týmovou metodu.

Popis tvorby Ishikawa diagramu

Na začátku známe jen následek, který již vznikl nebo máme potenciální a chceme mu předejít. Připravte si velký formát papíru na který budete Ishikawa diagram kreslit. Vhodné je využít více barev pro jednotlivé oblasti nebo pro označení příčin, které budete považovat za nejpravděpodobnější. Dále postupujte následovně:

 1. sestavte tým pracovníků, kteří mají s problémem co do činění
 2. nakreslete na papír obdélník do kterého vepíšete problém, jež řešíte. Od něj nakreslete vodorovnou čáru, tedy páteř ryby
 3. k páteři připojte větve (kosti) a k nim obecné oblasti, kde se hledané příčiny mohou nacházet (6M):
 • materiál
 • procesy
 • metody
 • technologie
 • stroje
 • lidé
 • prostředí
 1. definujte např. brainstormingem potenciální příčiny a připojujte je k jednotlivým kostem, tedy obecným oblastem
 2. až vyčerpáte všechny možnosti a nápady, nechte ohodnotit každého člena týmu příčiny váhovým koeficientem
 3. analyzujte příčiny, které získaly největší váhové koeficienty
 4. doplňte k analyzovaným příčinám data z reportingu nebo dash boardu (jsou-li k dispozici)
 5. využijte Paretovy analýzy k určení, které příčiny budete řešit jako první
 6. definujte jasné úkoly k odstranění příčin
 7. sledujte, zda se již problém nevyskytuje. Pokud ne, objevili jste skutečnou příčinu. Pokud ano, hledejte nové příčiny, hledejte vazby mezi jednotlivými příčinami apod.

Také je možné definovat sub-příčiny tzn. rozebrat jednotlivé definované příčiny a hledat příčiny, jejich vzniku. Nedostatečná trvdost může být způsobena nedostatkem uhlíku, nízkou teplotou při kalení apod. Prosím, zde mějte na paměti, že není vhodné vytvářet mnoho úrovní sub-příčin.

Potřebujete-li trénink / školení na danou metodu kontaktujte naše poradce.

Připravil/a

#ISO 9001 #poradce #zlepšování kvality

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat