Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Zvýšení výkonnosti pracovníků a vzájemné spolupráce

Zvýšení výkonnosti s dobře spolupracující týmy pracovníků je přání většiny majitelů a ředitelů firem. Metody 360° k tomu přispívá vč. udržení klíčových pracovníků. Pomůžeme Vám tuto metodu zavést a natrénujeme Vámi vybrané pracovníky na používání této metody.
Hodnocení pracovníků - zpětná vazba

Zvýšení výkonnosti s dobře spolupracující týmy pracovníků je přání většiny majitelů a ředitelů firem. Metody 360° k tomu přispívá vč. udržení klíčových pracovníků. Pomůžeme Vám tuto metodu zavést a natrénujeme Vámi vybrané pracovníky na používání této metody.

Hlavním přínosem metody je pochopení, jak je zaměstnanec vnímán z různých perspektiv. 360° zpětná vazba přináší vyšší objektivitu, směřuje pozornost na vnitřní zákazníky, přináší podněty pro další individuální rozvoj.
Je založena na komplexním hodnocení „ze všech možných stran“ – od svého nadřízeného, od kolegů, spolupracovníků, podřízených i samo-hodnocení sebe sama. Informace od okruhu lidí, s nimiž hodnocený pracovník spolupracuje, je to nejcennější, co mu mohou dát. Vyjádří názor, na podstatné aspekty jeho manažerské práce, na jeho chování. Pro zavedení 360° zpětné vazby jako systémového nástroje je nutné absolvovat mnoho kroků pro dobrý očekávaný výsledek. S tím Vám prakticky pomůžeme v rámci této nabídky především určené pro malé a střední firmy.

Přínosy pro zákazníka

  • vyhodnocení práce pracovníků
  • nastavení vhodných kritérii pro hodnocení práce pracovníků
  • zpětná vazba od všech zúčastněných (se zachováním anonymity)
  • zapracování metody 360° do praxe firmy
  • natrénování hodnotitelů pro používání metody 360°
  • odhalení slabých míst ve spolupráci pracovníků
  • doporučení a cíle pro plán vzdělávání/školení
  • inovace pro systém řízení

Průběh realizace

Realizace zavedení a využití metody 360° je rozdělena do několika postupných fází. Není totiž vhodné vše aplikovat bez náležité přípravy. Napřed je třeba si vše vyjasnit očekávání, aktuální stav firemní kultury a to se všemi hodnotiteli.

Místo realizace – sídlo organizace
Účastníci – implementátor organizace, ředitel, personální manažer, další členové realizačního týmu

1. Fáze – Seznámení s prostředím organizace – nejprve je třeba si poznat její kulturu, zvyky, organizační strukturu. Vykomunikovat vzájemná očekávání. Seznámit se s popisy pracovních míst hodnocených pozic apod. Budou vybrány případné hypotézy, oblastí, na které je nutno brát větší zřetel. Samozřejmě je třena také představit všechny osoby, které na projektu budou spolupracovat.

2. Fáze – vypracování a představení hodnoticích formulářů – na klíč pro aktuální stav organizace jsou zvoleny vhodné atributy pro hodnocení, vypracovány hodnotící formuláře pro každou pracovní pozici a vše je představeno projektovému týmu nebo řediteli. Po schválení odpovědnou osobou je přikročeno k další fázi.

3. Fáze – Proškolení uživatelů/hodnotitelů – jednotliví uživatelé jsou proškoleni po odbornostních skupinách (pro případ velké organizace) nebo najednou. Všichni obdrží potřebné podklady.

4. Fáze – sběr dat a hodnocení výsledků – získaná data budou zpracována do výsledků a závěrů. Hodnotitelé budou vtaženi do interpretace výsledků, cílů, nápravných opatření, aby dále již mohli sami využívat metodu 360° v dalších letech.

5. Fáze – představení výsledku a doporučení – na závěr budou řediteli představeny výsledky a závěry pro zlepšení výkonnosti organizace, vzájemné spolupráce a pro zlepšení firemní kultury. Součástí doporučení budou i podklady pro Plán vzdělávání/školení.

Doba realizace

V přiložené tabulce je naznačen odhad doby realizace jednotlivých fází, které závisí nejen na velikosti organizace, ale také na počtu zařazených pracovních míst. Dobu zpracování silně také ovlivňuje systém řízení firmy a existence popisů pracovních míst, zavedená hodnocení apod.

 1. fáze2. fáze3. fáze4. fáze5. fázeCelkem
Firma – 10 pracovních pozic4 hod6 hod2 hod5 hod4 hod21 hod
Firma – 50 pracovních pozic8 hod20 hod3 hod25 hod8 hod64 hod

Cena realizace

Cena je stanovena dohodou podle rozsahu organizace, počtu pracovních míst k hodnocení, počtu vytrénovaných hodnotitelů, existenci potřebných podkladů. Odhadovaná cena je přepočítána na hodinovou sazbu v návaznosti na dobu realizace. Cena může být:

  • již od 45.000 Kč pro firmu s cca 10 pracovními pozicemi
  • již od 96.000 Kč pro firmu s cca 50 pracovními pozicemi

Připravil/a

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat