Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Vlastní cesta předala certifikáty

Majitel předal 22 certifikátů účastníkům tréninku na interního auditora a na systém dle ISO 9001. Tréninky byly zaměřeny na praktické dovednosti, využití teorie v praxi a podporu dobrých vztahů s auditovanými, kolegy ve firmě.
315_397_original

Středa 9. března 2010 se stala dnem předávání certifikátů Vlastní cesty. Majitel Jiří Střelec předal celkem 22 certifikátů. Certifikáty byly předány za dlouhodobý trénink na interního auditora a také za trénink na ISO 9001.

Všechny tréninky vedené Vlastní cestou jsou zaměřené na získávání praktických dovedností. Účastníci jsou nejen seznamováni s teorií, ale hlavně jak teorii využít v praxi. Trénink byl protkán přiklady z praxe a variantami řešení. Účastníci museli nejen prokázat své znalosti v testech, kde neexistuji varianty odpovědí a, b, c, ale musí odpovědět správně svými slovy nebo dokonce nakreslit schéma, model. Podmínkou přistoupení k testům je úspěšná realizace interních auditů pod dohledem lektora. Lektor kladl i důraz na správnou komunikaci a vytváření pozitivních vztahů na pracovišti. Nejde jen o to udělat audit, ale pomoci rozvinout systém a jednotlivé pracovníky ve směru strategie firmy a požadavků zákazníka.

Trénink interního auditora

Interní auditoři byli samozřejmě připravování v souladu s mezinárodní normou ISO 19011. Trénink se nesl v souladu s mottem – “Auditor je partner s dobrými nápady!“. Audit by neměl být jen pustou kontrolou dodržování popisu procesů. To dnes již nestačí. Firmy potřebují inovace, zlepšení, neustrnout na stávajících zvyklostech a neustále se rozvíjet kupředu. Jinak se firma snadno stane zastaralým, rigidním organismem, který sice plní požadavek na interní audity, ale jen formálně. Audity nepřinesou rozvoj a tedy kýžené ovoce, které slibují systémové normy. Trénink interních auditorů Vlastní cesty byl především zaměřen na tento rozvoj. A tak hlavní důraz byl kladem také na hledání možností řešení objevených problémů, na komunikaci, která pomáhá spoluutvářet kreativní a vhodné sociální prostředí.

Trénink obsahoval tyto základy:

 • modelování procesů
 • vyhledávání kritických míst
 • definování metrik procesů
 • způsoby kladení otázek
 • komunikaci s auditovanými
 • na mezinárodní normy – AS 9100, TS 16949, ISO 14001, ISO 19011
 • hry pro rozvoj auditních dovedností

Trénink na ISO 9001

Systém řízení dle ISO 9001 je již běžný. Trénink Vlastní cesty však přinášel několik nových přístupů. Byl zaměřen na:

 • využití SW pro modelování procesů
 • modelování procesů na jednu A4
 • napojení procesů na reporting
 • vytváření uživatelsky příjemného systému
 • možnosti dalšího rozvoje systému s ohledem na vývoj firmy
 • a další

Všem držitelům certifikátů blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů s nově získanými zkušenostmi v jejich životě.

Připravil/a

#auditor #partner #poradenství #výsledky

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat