Jidoka je sytém pro sledování výroby a její kvality. Smyslem je při vzniku jakékoliv neshody ihned reagovat a výrobu například zastavit, aby nevznikaly další následné chyby a nedostatky.

Jidoka je součástí systémů a metodiky Toyota výrobní systém TPS, štíhlá výroba, management kvality. Její principy naleznete i v ISO 9000 a navazujících.