5S metoda pomáhá zlepšit kvalitu pracoviště. Je zaměřená na jeho zpřehlednění tak, aby se zvýšila bezpečnost a výkonnost pracoviště. Vznikla v Japonsku ve firmě Toyota.

Metoda 5S vychází z principu minimálního úsilí. Její aplikace je rozdělena do 5 kroků:

  1. S – Seiry – nechat na pracovišti jen nutné věci,
  2. S – Seiton – vyjasnit si posloupnost pracovních kroků,
  3. S – Seiso – vracet nástroje na své místo,
  4. S – Seiketsu – znát předchozí 3S.
  5. S – Shitsuke – udržet pořádek na pracovišti.