Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Trénink managementu

Cílem spolupráce a tréninku bylo připravit vybranné pracovníky na pozici vedoucího týmu nebo manažera. Vytrénovat je tak, aby dokázali efektivně vést pracovníky a vytvářet spolupracující tým. 

Oblast spolupráce: Trénink managementu 25.4.2013 a 17.5.2013

Změnou v organizaci IT byli vybráni noví potencionální Team Leadři k řízení části IT. Chtěli jsme dát neopakovatelnou příležitost stávajícím dlouhodobě velmi aktivním pracovníkům z teamu, než hledat externí Team Leadry bez znalosti prostředí a teamu. Hledali jsme cestu, jak správně nastartovat a nasměrovat jejich pozitivní nadšení řídit ovlivňovat chod teamu, kterého byly dříve jen součástí. Časově jsme si nemohli dovolit, aby cokoli zkoušeli a naučili se to dělat správně postupně. Vzhledem k dlouholeté spolupráci s panem Střelcem jsme jej oslovili, zda by nám pomohl natrénovat nové Team Leadry k řízení a motivaci teamu.

Zatím jsme prošli jen úvodní 2 části tréninku s celkovým zaměřením na to, co jsou povinnosti manažera ve firmě, jak efektivně vést team, jak vytvářet synergetický efekt a spořit administrativní činnosti. V první části jsme prošli, jak se řídí firma, co tvoří systém od mapy procesů – procesy – podprocesy – činnosti. Učili jsme se formulovat závěry a rozlišovat mezi závěrem a úkolem. Druhý trénink navazoval pochopením, jak se tvoří vize, strategie a cíle, jak jsou důležité hodnoty a uvědomění si, jaké hodnoty v teamu chceme podporovat a tvořit. Neškolili jsme se o hodnotách nebo strategii jen jejich vysvětlením, ale učili jsme se hodnoty pojmenovat a vysvětlit, zkusit se na ně zeptat při výběrovém řízení, zda je uchazeč naplňuje, stejně jako jsme si zkoušeli vytvořit strategii a nastavit proces. To je přesně ta přidaná hodnota tréninku pana Střelce proti běžnému školení, která nám pomáhá vytvářet pevné základy, na nichž potřebujeme řízení teamu stavět.

Trénink potvrdil, že jsme dali šanci řídit správným lidem. Správně pochopili, že řízení rozhodně není o tom rozdávat úkoly podřízeným a jejich kontrola. Správné řízení je hlavně o našich hodnotách, motoru je naplňovat, vidět práci v procesech a mít jasnou vizi se strategií, čeho chceme dosáhnout.

Ing. Taťána Turziková     
ředitelka odboru
oddělení IS/IT
Mob.: +420 602 404 388

Jan Hazlbauer 
Team Leader
oddělení IT  
Mob.: +420 602 129 438  

Attila Ember
Vedoucí oddělení IT
oddělení IT
Mob.: +421 903 282 501

Popis: praktický management, modelování efektivního oddělení, reporting, procesy, výběr pracovníků, strategie a metody, hodnocení a motivování pracovníků, hodnoty týmu, zkoušky na kameru

Originál reference

Poradce

Jiri-Strelec
Jiří Střelec

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat