Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Psychodrama

Základní myšlenkou psychodramatu je zbavení se svých problémů hraním rolí jako v divadle. Psychodrama je základní metoda psychoterapie, využívající postupů splňování různých rolí. Základem je získat vlastní zkušenost v jiné roli, a tak odhalit vlastní zábrany, předsudky, problémy psychického rázu.
129_71_original

Psychodrama

Základní myšlenkou psychodramatu je zbavení se svých problémů hraním rolí jako v divadle. Psychodrama je základní metoda psychoterapie, využívající postupů splňování různých rolí. Základem je získat vlastní zkušenost v jiné roli, a tak odhalit vlastní zábrany, předsudky, problémy psychického rázu.  

Popis psychodramatu

Psychodrama je velmi náročná metoda. Vyžaduje perfektní připravenost psychoterapeuta na moderování potřebné scény a hlavně připravenost klienta sáhnout si do vlastního podvědomí.

Na začátku psychodramatu je problém, který potřebuje klient vyřešit. Psychoterapeut musí dobře znát situaci a všechny role, které se budou hrát. Každý účastník se musí vžít do role, která je mu přidělena. Snaží se ji zahrát co nejlépe a vystihnout její charakteristiku. Při hraní si klient uvědomuje, jak se projevují jeho názory v nové postavě. Dostává od ostatních herců zpětnou vazbu v podobě reakcí a následně v podobě popisu toho, co cítili. Na závěr psychodramatu popisují její účastníci své nové poznatky. Sdělují, co nového si uvědomili a to vše za dozoru zkušeného psychoterapeuta. Ten upozorňuje na nejdůležitější aspekty nového modelu chování, které klient potřebuje, aby se zbavil svých problémů.

Hraní určité role nám umožňuje zbavit se zábran. Spontánnost odstraňuje zábrany a podporuje tvořivé reakce. Identifikací s ostatními účastníky psychodramatu se pěstuje schopnost empatie. Lidé pracují s dotyky, myšlenkami a vlastními představami. Rozvíjí se pružnost, která podporuje dokonalejší zvládnutí různých rolí (rodiče, milenci, studenti, přátelé). Lidem, kteří mají problémy ve vztazích ať už je to k přátelům nebo členům rodiny, pomáhá psychodrama k vyrovnanějšímu životu. Tam, kde je dobrá atmosféra, jsou lidé méně nemocní. V psychodramatu se pracuje zejména s energií, která je tvořena spontánností a tvořivostí.

Pomocí gest a mimiky, kterou účastníci používají při psychodramatu, všichni navzájem zjišťují, jaké reakce jsou jimi u ostatních vyvolány. Mají tak možnost velmi rychle poznat část sebe sama a ostatních. Protože i oni reagují zpětně na původní gesto a informují tak o sobě.

Psychodrama hraním svých rolí umožňuje účastníkovi rychle rozpoznat, kde se v životě nachází a jakou životní roli hraje.

Použití psychodramatu

Psychodrama se aplikuje:

  • ve skupině lidí

nebo

  • jen pro jednotlivce.

Každá aplikace vyžaduje vlastní specifický přístup.

Připravil/a

#předsudek #psychoterapie #role

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat