Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Jak správně využít koučink ve firmě

Koučink je silný nástroj osobního rozvoje a ve firemním prostředí má důležitou roli především díky efektivitě a individuálnímu přístupu. Před jeho zařazením do firmy je třeba zvážit nejen to, zda je právě koučování vhodným nástrojem, ale i to, jakou formu použít. Správné použití koučinku přináší řadu benefitů.
original_koucink_osobni_rozvoj_-onlline

Koučink je skvělý, ale ne všespásný nástroj, který by se dal zařadit ve všech případech. Prostě nelze použít kdykoliv a na jakýkoliv problém. Mimo to je poměrně nákladný. Neúspěch tak znamená nejen ztrátu peněz, ale i času. Ztrátu, kdy koučovaný neprovedl potřebnou změnu či výkon. Firma v případě nevhodného použití ztratí opravdu hodně. Na druhou stranu může jeho správné začlenění přinést spoustu benefitů pro zaměstnance i firmu.

Kdy zařadit koučink

Než se rozhodnete ve firmě koučink využít, odpovězte si na tyto otázky:

 1. jaké jsou potřeby a očekávání koučovaného?
 2. ví všechny zúčastněné strany, co je podstata koučinku a co koučink umí?
 3. prošli jsme analýzou firemního prostředí? Je koučink slučitelný s naší firemní kulturou a stylem vedení?
 4. jsou očekávaní firmy v souladu s očekáváním koučovaného a jsou tato očekávání realistická?

Pokud vám bude vše do sebe zapadat, jste na dobré cestě využít koučink. Koučink se velmi dobře hodí na:

 • zvýšení a udržení výkonnosti zaměstnanců
 • nalezení vlastní cesty na dané pracovní pozici
 • nalezení vlastní cesty v osobním životě a jako základ pro správný výkon na pracovní pozici
 • rozvoje manažerských kompetencí
 • změny firemní kultury
 • posílení hodnot
 • změnu mindsetu

Koučink umí opravdu hodně. Je to silný nástroj a dokáže zajistit osobní rozvoj manažerů. To pak vede k lepším výkonům celé firmy.

Jaký styl koučování zvolit

Jestliže jste se rozhodli koučování ve firmě zavést, je nyní potřeba zvážit, jaká forma je pro vás vhodná. Obvykle se ve firmách uplatňují tři formy koučování:

 • externí koučink
 • interní koučink
 • manažerské koučování

Každá z nich má své výhody i nevýhody, proto než si kterýkoli z nich vyberete, je potřeba se podívat na to, k jakému účelu chcete koučování využít a jaké jsou vaše personální a finanční možnosti.

Extrení koučink

Externí koučink zajišťuje kouč, který není zaměstnancem firmy. Je tedy nezávislý, není součástí interní politiky, nemá osobní vazby se zaměstnanci a dokáže tak udržet dostatečný nadhled. Mimo to může do firmy přinést i nové pohledy. Z pravidla má rozsáhlejší výcvik a umí používat více koučovacích metod a technik.

Na druhou stranu je externí koučink finančně nejnáročenější, může mu chybět vhled do firemní kultury a procesů a nemusí být k dispozici vždy, když ho neplánovaně potřebujete.

Interní koučink

Interní koučink provádí zaměstnanec firmy, který je koučem buď na plný úvazek, nebo má tuto aktivitu jako doplněk ke své běžné práci.

Interní koučink je vysoce náročný na důvěru. Všichni víme, že v rámci firmy často dochází k úniku informací a to i takových, jako je výše mzdy. Nesmí se sdělovat a přesto ji všichni znají… To může být problém především při koučování členů TOP managementu, kde je obzvlášť kladen důraz na vysokou důvěru mezi koučem a koučovaným.

Za významnou výhodou považuji to, že tito zaměstnanci pak přirozeně používají koučovací dovednosti, získané výcvikem, i při své další práci, zejména při vedení svých týmů.

Manažerksé koučování

Manažerské koučování je úplně samostatná disciplína. Manažer využívá koučovacích dovedností (kladení koučovacích otázek) při vedení týmu. Není tedy koučem v pravém slova smyslu, ale využívá získané koučovací dovednosti v leadershipu.

Jsou situace, kdy není koučovací přístup k vedení týmu vhodný. Někdy může být používání koučovacích otázek dokonce na škodu.

Potřebná doba koučování

Koučování je velmi účinný nástroj, který umožňuje koučovanému skutečně se posunout, není to ale kouzelná hůlka, kterou stačí mávnout a je hotovo. Koučování chce svůj čas, proto je délka spolupráce s koučem velice individuální. Málokdy se stane, že stačí 2-3 sezení. Počítejte spíše 6-12.

Vše se odvíjí od komplexnosti tématu, s kterým za koučem přicházíte, a jestli bude kouč pracovat s jedním zaměstnancem nebo s celým týmem. Zda se bude jednat o individuální nebo týmové koučování. Jestli půjde o “jednorázovou akci” nebo chcete koučování zařadit jako součást rozvojového plánu svých zaměstnanců, aj.

Koučink jako firemní benefit

Dokážete-li dovést koučovaného do stavu, kdy se sám chce rozvíjet, jste nejen skvělým šéfem, ale také jste právě dosáhli úžasného výsledku. Koučink se stává pro koučovaného benefitem a to pro obě strany velmi efektivním.

Je totiž prokázáno, že když nabídnete lidem jako zaměstnavatel možnost využívat služeb kouče, významně se posiluje jejich loajalita vůči firmě. To má vliv na snížení fluktuace, zvýšení schopnosti udržet ve firmě klíčové pracovníky či zlepšení celkové spokojenosti zaměstnanců.

Nejčastější cílovou skupinou, které je koučování určeno, je TOP management. Koučování má ovšem také velký přínos pro začínající manažery při nástupu do této pozice.

Závěr

Koučování není všespásné a nemělo by nahrazovat manažerské kompetence. Může je ale skvěle podpořit a sloužit tak jako podpůrný nástroj.

Kouč vystupuje v roli průvodce a motivátora, nepřináší hotová řešení, ale pomáhá klientovi najít si jeho vlastní nelepší způsob k dosažení cílů. Ačkoli tedy kouč rady neudílí, je dobré volit kouče, který, jak se říká, rozumí „řeči vašeho kmene“.

Dave Buck, MCC a zakladatel koučovací školy CoachVille o koučování řekl: „Mistrovské koučování je možné pouze tehdy, pokud kouč zná hru, kterou jeho klient hraje.

Osobní zkušenost s klientovou situací umožňuje koučovi lépe pracovat s jeho domněnkami a efektivněji ho vést k nalezení dalších možností řešení jeho situace.

Připravil/a

No results found.

#kouč #online koučink #osobní rozvoj

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat