Mentee je osoba ochotna se vzdělávat, rozvíjet a učit se od zkušenějších mentorů. Má zájem poznat vlastní potenciál a rozvinout jej.

Hlavní předpoklady mentee jsou:

  • umět naslouchat
  • nebát se nových situací, postupů
  • přijímat změny
  • ochotna plnit úkoly