Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Ukazatel EVA – ekonomická přidaná hodnota

Základní myšlenkou podnikání je především maximalizace zisku, který je dán rozdílem výnosů a nákladů přijatých či vynaložených na provozní, finanční či mimořádnou činnost. Na základě uvedeného se jedná o zisk účetní. Z hlediska výkonnosti hospodářských subjektů je však nutné brát v potaz zisk ekonomický, který na rozdíl od zisku účetního, je rozdílem výnosů a ekonomických nákladů. Ekonomické náklady pak vyjadřují nejen náklady účetní, ale také náklady ušlé příležitosti, jejichž hodnota se rovná peněžní částce, která byla ztracena tím, že zdroje nebyly vynaloženy na lepší alternativu. Právě tato kritéria splňuje ukazatel EVA (ekonomická přidaná hodnota) hodnotící ekonomickou výkonnost hospodářských subjektů.

Finanční analýza

Finanční analýza – poskytuje informace o finančním zdraví firmy. Finanční analýza zpracovává základní data z účetnictví a z ostatních dostupných zdrojů informací – manažerské účetnictví, informace o odvětví, výroky auditora apod.

Poměrová analýza

Poměrová analýza – vychází z účetních výkazů rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Základem je podíl dvou absolutních ukazatelů. Poměrové ukazatele umožňují rychlý obraz o základních finančních charakteristikách firmy. Umožňují mezipodnikové srovnávání nebo srovnávání s odvětvovým průměrem.

Analýza efektivnosti investic

Rozvoj firmy se v jednotlivých etapách svého vývoje téměř neobjede bez investic. Správně se rozhodnout do jaké investice vložit prostředky a úsilí je s využitím poradce nebo se znalostí analýzy, která je zde pro Vás popsána.