Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Analýza rizik

Většinou každý projekt, nové systémy, vývoj produktů, změny firmy provází rizika. Manažeři a specialisté dělají vše proto, aby rizika nenastala a nedocházelo ke ztrátám. Jak zjistit, která rizika mohou nastat a která mohou mít největší dopady na vznik ztrát je možné pomocí analýzy rizik. Přinášíme Vám popis, jak analýzu rizik realizovat.
original_Matice_významnosti_rizik_široké

Rizika jsou vždy přítomna. Ať se pustíte do vybudování nové firmy, kdy riziky mohou být únik informací konkurenci, havárie technologie, zásah banky do vývoje kurzu apod. nebo se rozhodnete změnit technologii ve výrobě. Zde zase můžete mít rizika jako selhání přepěťové ochrany, vznik chemické reakce, nedodržení podmínek smlouvy ze strany dodavatele apod. Ať realizujete cokoli, vždy se pohybujete v prostředí, kde je přítomno větší nebo menší množství rizik. Každé riziko může mít jiné dopady na váš záměr. K tomu, jak rizika identifikovat a ohodnotit, slouží analýza rizik

Stanovení významnosti rizika 

Výsledkem analýzy rizik je stanovení významnosti definovaných riziko. Každé rizik, s ohledem na zadání, má různé dopady, které může způsobit. Dopady rizika, neboli následky, hodnotíme v pětibodové stupnici např. takto: 

BodyDopad rizikaPopis dopadu
5KRIZOVÉSituace zásadně omezí nebo ukončí provoz firmy (např. bankrot, ztráty na životech apod. )
4VÝZNAMNÉSituace velmi nebezpečně ovlivňuje vnitřní i vnější chod firmy (např. vznik významných ztrát finančních – 100% nad rozpočet, časových, vznik soudních sporů, vzniknou zranění apod.)
3STŘEDNÍSituace nebezpečně ovlivní vnitřní i vnější chod firmy (např. ztráty vzniknou, ale firma je schopna dále fungovat, vzniknou finanční ztráty do výše 30% rozpočtu apod.)
2NEVÝZNAMNÉSituace omezuje vnitřní chod firmy (např. dojde k časových zpožděním do max výše 30 dní)
1ZANEDBATELNÉSituace sice negativně omezuje chod firmy, ale nezpůsobuje ztráty větší jak 5%

Kromě dopadu jednotlivá rizika mohou nastat a nebo také nemusí, proto se stanovuje pravděpodobnost vzniku rizika. Výskyt opět hodnotíme na pětibodové stupnici takto: 

BodyPravděpodobnost výskytu rizikaPopis výskytu
5JISTÉRiziko se téměř vždy vyskytne nebo s pravděpodobností 90-100%
4PRAVDĚPODOBNÉRiziko se pravděpodobně vyskytne
3MOŽNÉRiziko se někdy může vyskytnout (např. za specifických podmínek)
2NEPRAVDĚPODOBNÉRiziko se někdy může vyskytnout, ale je to nepravděpodobné 
1VYLOUČENÉRiziko se vyskytne pouze ve výjimečných případech a za specifických podmínek

Stupeň významnosti rizika “V” pak stanovíme součinem.

Významnost = Dopady * Pravděpodobnost

Stupeň významnosti rozděluje rizika do 3 hlavních pásem (viz obrázek):  

• nízká < 12 – vlivy na činnost organizace nejsou závažné

• střední 12 a < 16  – vlivy jsou závažné, avšak ne kritické

• vysoká > 16 – kritické vlivy a dopady na činnost organizace

Je naprosto jasné, že vysoká rizika, a samozřejmě rizika střední, je třeba řešit jako první. Počítejte však s tím, že rizika můžete eliminovat a jen někdy je možné zcela zamezit jejich výskytu. V mnohých případech zjistíte, že s riziky budete trvale žít. Příkladem takového rizika mohou být významné lidské chyby. Eliminovat je můžete kontrolami, školením, testy apod. Bohužel nikdy nebudete mít jistotu, že všichni dodrží nastavený postup. 

Jak připravit analýzu rizik 

Smyslem analýzy rizik je provést rozbor a odhalit nebezpečí nebo nežádoucí stavy, které mohou nastat v našem předmětu zájmu. Jen metoda nestačí. Je třeba dodržet správný postup. 

 1. Zadání a popis prostředí – nejprve je třeba si jasně vydefinovat, v jakém prostředí pracujeme. Jsme ve strojní výrobě nebo vyrábíme čipy nebo poskytujeme analytické služby. Vyjasnit si, co patří do analyzovaného systému a co je již mimo něj. Jakmile máme systém a  prostředí jasně definované, je nutné popsat zadání – proč a za jakých podmínek analýzu děláme. 
 2. Sestavení týmu – analýzu by měli realizovat zkušení pracovníci, kteří dobře znají systém a mají zkušenosti s tím, co může nastat. Rozhodně není vhodné analýzu realizovat v jednom člověku. 
 3. Definování rizik – pro definování rizik specialisté v týmu analyzují zadaný systém. Mohou využít vizuální modelování, brainstorming nebo brainwriting. Hlavně si kladou otázky jako např.:
  • Jaké nebezpečné stavy mohou vzniknout?
  • Může dojít ke krachu?
  • Může nastat smrt pracovníka?
  • Za jakých podmínek může dojít k zastavení výroby? 
  • apod.
 4. Rozdělení rizik do sekcí – každé riziko zapisují do předem připravené šablony. Rizika pro další hodnocení a odhalení rizikových oblastí mohou zařazovat do definovaných oblastí, sekcí nebo třeba i procesů. 
 5. Výpočet stupně významnosti rizika – každé vydefinované riziko tým ohodnotí pravděpodobností jeho výskytu (1-5) a dopadem rizika (1-5). Po ohodnocení vynásobením získají stupeň významnosti a rizika roztřídí do jednotlivých pásem. 
 6. Výběr rizik a sekcí k řešení – z celé analýzy vyberou rizika, která je možné řešit a eliminovat jejich vznik a dopady. Nebo je možné vybrat sekce s největším počet rizik, případně sekce s nejvíce riziky v pásmu vysoké.
 7. Definování opatření k eliminaci rizik – analýza může končit až poté, co na vybraná rizika tým nadefinuje vhodná opatření, která by měla rizika eliminovat. 
 8. Opakování analýzy rizik – počítejte, že s časem se rizika mohou měnit. Také potřebujete vědět, zda opatření byla účinná. To je důvod, proč je vhodné analýzu rizik po určité době (1/2 roku, rok) zopakovat a porovnat s původní analýzou.  

S analýzou je vhodné pracovat průběžně. Tým většinou při realizaci projektu odhaluje další a další rizika, která na začátku nemusel znát nebo předpokládat. Pak je vhodné analýzu pravidelně doplňovat. Kromě toho i norma ISO 9001 se zaměřuje na řízení rizik.

Potřebujete-li trénink / školení na danou metodu, kontaktujte naše poradce. Máte-li další zkušenosti se analýzou rizik, podělte se s nimi s ostatními čtenáři v diskusi. Děkuji 

Připravil/a

#analýza rizik #risk management #riziko

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat