Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Lídr 21. století rozvíjí tvůrčí myšlení

Tvůrčí myšlení podporuje flexibilitu, rozvoj potenciálu a produktivitu. Lídr potřebuje rozvíjet kreativitu, aby mohl flexibilně reagovat na změny, kterými procházíme, a které nás v budoucnu čekají. Jeho myšlení potřebuje být připravené zdravě přijmout nové události a uchopit je podnikatelsky. Vidět příležitosti, které změny přináší. Jen tak správně povede firmu k produktivitě a prosperitě.
original_vlastni-cesta-lidr-a-tvurci-mysleni

Jedna z mých klientek, která řídila tým o 150 lidech, měla problémy s komunikací v týmu, s dosahováním výsledků v projektech doprovázených vysokou fluktuací. Zjistili jsme, že problém se nachází v jejím rigidním způsobu řízení. Následně po rozvoji jejího tvůrčího myšlení došlo k pozitivním změnám v komunikaci s týmem a snížení fluktuace týmu. Rozvoj jejího tvůrčího myšlení měl za následek, že ke stylu řízení začala přistupovat více flexibilně, začala rozvíjet skrytý potenciál a zlepšilo se její mentální zdraví.

21. století vyžaduje od lídrů správné záměry a těch můžeme dosahovat jen pokud jsme dostatečně flexibilní, rozvíjíme svůj potenciál a jsme mentálně zdraví.

Tvůrčí myšlení začíná u rozvoje potenciálu

Skvělý lídr a manažer je ten, kdo rozvíjí sám sebe a učí se z chyb. Firmy a vysoce postavení manažeři se snaží být lídry, které ostatní následují. Chtějí, aby je podřízení následovali na cestě k zisku, a aby podávali výkon podle jejich firemní strategie.

Manažeři se často pokouší dosáhnout záměru pomocí TLAKU NEBO TAHU. Tato cesta nevede rozhodně k tomu, aby jejich zaměstnanci byli motivovaní, šťastní, produktivní a měli rádi svého lídra. Jsou unavení, protože „tlačí káru“, a lezou přes překážky, které se jim postaví do cesty. Tohle opravdu není leadership!! Je to únava a stres.

Skvělý lídr vzniká v následování potenciálu lídra ne opakováním metod (kata, 6 sigma, …). Pozn: Metody má používat manažer nebo vedoucí, ne lídr. Jediná cesta k opravdovému lídrovství je přes vlastní seberozvoj a poznání vlastního tvůrčího potenciálu a následně tento potenciál přetvořit do běžné reality.

Kreativitu rozvíjí 9 specifických kompetencí

Psychologie lídra tvoří 80 % jeho výsledků. Jeho myšlení a aktivní používání potenciálu mu pomáhá zvládat překážky a změny. Umožňuje generovat „zdravé“ myšlenky a zvládat emoce. Situace poté řešíme více s nadhledem a v klidu.

Otázkou je, jak konkrétně mohu rozvíjet vlastní kreativitu a produktivitu. Být opravdu lídrem s nadhledem? Odpověď je velmi jednoduchá – Soustavným seberozvojem, cvičením, meditacemi a také rozvojem speciálního mixu kompetencí silných a slabých stránek. To je hezká teorie, ale jak prakticky u každého člověka rozvíjet jen ty stránky, které mají největší vliv na rozvoj jeho individuální kreativity?. To je hlavní otázka, kterou si každý položíme. Chodit na obecná školení o kreativitě, znamená získat obecní informace.

My máme pro vás něco mnohem konkrétnějšího a výzkumem prověřeného. Vyvinuli jsme metodiku CREATIXO. Po dlouholetém zkoumání jsem objevili 9 klíčových kompetencí, které se nejvíce podílí na rozvoji kreativity a produktivity a to nejen lídrů.

Jaké jsou klíčové kompetence metody Creatixo?

Asertivita – umění delegovat úkoly, umět se prosadit, říkat ne

Vytrvalost – zaměřujeme se na výsledek a jsme důslední; v práci máme výdrž a nenecháme se snadno odradit.

Analytické a systematické myšlení – Umíme se dívat na věci logicky z pozice nestranného pozorovatele; postupujeme systematicky a strukturovaně se strategickým nadhledem a koncepčně; dokážeme analyzovat i syntetizovat.

Empatie – Vciťujeme se do druhých; pomáháme druhým; díváme se na věci i pohledem druhých; bereme všechny jako sobě rovné.

Představivost – Dokážeme vycházet z komfortní zóny a vidět řešení situací. Myslíme v obrazech a jdeme za rámec zažitých představ.

Schopnost se rozvíjet – Známe své silné a rozvojové stránky; přijímáme se takoví, jací jsme; celoživotně pracujeme na svém rozvoji.

Odvaha – Máme odvahu dělat rozhodnutí, jít do neznáma, zkoušet nové věci, přiznat si omyly a dělat změny

Otevřenost – Máme pružné myšlení, umíme se přizpůsobit změnám a respektujeme odlišné pohledy druhých, zaměřujeme se na novinky a příležitosti

Nadšení – Jsme zvídaví, rádi objevujeme, experimentujeme a pouštíme se do věcí s entuziasmem

Jaká je Vaše kreativita?

Jak mapovat tyto kompetence a následně je použít k dosažení výsledků?

Uvědomujete si důležitost kreativity a produktivity pro vedení firmy v 21 století? Pak máme pro Vás malou odměnu. Odhalte své silné kompetence podporující kreativitu zdarma. Vyplníte si test Creatixo. Jen nám zanechte svůj email a odebírejte naše novinky. Těmto důležitým tématům se budeme věnovat i nadále. patříme k těm, co chtějí podporovat silné lídry.

Připravil/a

#kreativita #leadership #tvůrčí myšlení

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat