Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Změny vyžadují psychologii

Dnes není problém nastavit procesy, použít technologii. Problém je, jak udělat všechny změny s lidmi. Nejlépe tak, aby je lidé sami nacházeli a rozvíjeli. Udržitelné a výkonné procesy si žádají kvalitní práci od lidí a vytvoření podněcujícího pracoviště. Tímto se zabývá podniková psychologie.
Young woman in business suit opening cement curtain

Optimalizace procesů, zavádění systémů nebo jiné změny, jsou vždy náročné směrem k práci s lidmi. Při nevhodném zavádění se můžeme setkat s odporem , stresem, přetížením pracovníků a také fluktuací. Všechny tyto aspekty mají dopad na náklady a výkonnost firmy.

Firmy, které zavádí nový systém nebo optimalizují procesy to jistě znají. Odpor pracovníků ke změnám, nízká aktivizace pracovníků, konflikty v rámci názorů, nutnost provádění kontrol a auditů po změně nebo dokonce i strach z nových technologií a informačních systémů. V poslední době se také setkávám s problémem nedostatku pracovníků, časté nemocnosti nebo vysoké fluktuace, kdy jednou z příčin kromě platu, je lepší sociální zázemí konkurence. 

Často slýchám od manažerů a vedoucích pracovníků jak náročná a vyčerpávající je práce s lidmi a zejména v období zavádění změn. Ale na druhou stranu, také od pracovníků u nichž se změny provádí se dozvím o strachu ze zvýšení práce a vyčerpání, obav o nedostatečné zvládnutí nových technologií, konfliktů na pracovišti či dokonce o pocitu ponížení při normování nebo zavádění metody 5S

Od 5S k podnikové psychologii

Právě  metoda 5S mě přivedla k potřebě aplikovat podnikovou psychologii do firem a měnit tak přístupy a metody v lean managementu. První setkání proběhlo před několika lety v společnosti, jejíž zadání znělo jasně: „Zavést metodu 5S.“ Prvním krokem, pro správné zavedení metody 5S je audit firmy. Z auditu vyplynuly následující skutečnosti:

  • Hala byla bez oken, pracoviště pouze uměle osvětleny. Dopad byl nepozornost pracovníků, zhoršená orientace v čase (ráno-odpoledne-noc), narušení biorytmu, zvýšení chybovosti a úrazovosti
  • Hala měla umělou ventilaci, která způsobovala opět sníženou pozornost, nesoustředění a dokonce i pocity úzkosti. 
  • Pracovníci měli monotónní práci, která způsobovala menší pozornost a psychické vyčerpání
  • 12 hodinové směny, které zvyšují únavu a narušují biorytmus, pracovníci nemají znalosti o vhodném stravování a režimu dne při těchto směnách
  • Silné pachy z  výroby měly vliv na soustředění a bolesti hlavy
  • Ergonomické zajištění pracovišť nebylo dostatečné – nutnost se více ohýbat, nevhodné polohy těla, stížnosti na bolesti zad a končetin, dopad na výkon a produktivitu

„Metoda 5S s analýzou psychosociálních rizik a využitím psychologických metod, vedla ke snížení nákladů firmy a dosáhla efektivní udržitelnosti bez častých auditů.“


Následující data nás vedla k zamyšlení:

  • Zavedení klasické metody 5S neodstraní veškeré potíže
  • Pracoviště způsobuje zhoršení kognitivních schopností a zvyšuje pravděpodobnost výskytu negativního dopadu na psychiku jedince a zhoršuje fyzické zdraví pracovníků
  • Vysoké náklady na fluktuaci, nemocnost a úrazovost

Jak tuto situaci tedy řešit? Díky psychosociálnímu přístupu a znalosti psychologie práce byla zvolena nová inovativní metoda p5S, tedy aplikace metody 5S s analýzou psychosociální rizik a metod psychologie práce pro podporující prostředí.

„Ve výše zmíněné firmě se změnilo zejména pracovní klima, snížila se fluktuace, nemocnost a pracovní úrazy o 42%. V rámci těchto úspor byla návratnost nákladů (včetně vybudování oken) 1,5 roku.“

Lidé se mají cítit dobře…

Dle výsledků ESENER 2 až 62% doby nemocnosti je způsobeno stresem, nevhodným řízením psychosociálních rizik. Porozumění procesům je základní předpoklad pro možnost vytvářet bezpečné psychosociální prostředí. A naopak porozumění psychosociálním rizikům může vést k pochopení, jak optimalizovat správně procesy.

„Výrobní organizace se z malého počtu pracovníků během pár let velmi rozrostla. Firma se potýkala nedostatkem kapacity výroby, vysokými náklady a fluktuaci pracovníků. V první řadě zvažovala kanban, aniž by znala své vlastní procesy. Až pomocí procesního a psychosociálního auditu vyšlo najevo, že hlavní problémy byli na prvním pracovišti, kde byli pracovníci přetěžováni, demotivováni a i když věděli, o problémech obávali se je sdělit vedení. Výsledkem naší práce bylo zvýšení kvality o 38%, na základě zlepšení pracoviště v kombinaci s lean managementem, koučinkem a úpravou pracovní doby.“

Nový přístup k řízení změn….

 V tomto článku jsme se pouze lehce dotkli tématu podniková psychologie v organizaci. Díky schopnosti propojovat vlastní znalosti a zkušenosti z průmyslového inženýrství a psychologie, lze zvýšit přínos v efektivitě a udržitelnosti procesů a systémů.


„Podniková psychologie integruje poznatky vědy o vztahu a vlivu člověka a pracovního prostředí. Cílem podnikové psychologie je dosažení efektivního a udržitelného výkonu pro jednotlivce i organizace.“


Připravil/a

#5S #podniková psychologie #psychosociální přístup

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat