Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Jak pomáhat z pohledu lidského

Pomoc, nebo-li HELP, je součástí našich životů od nepaměti. V současné době na ni trochu zapomínáme a odcizujeme se, ať již z důvodů COVID situace nebo našeho sebe-zahledění. Omezil se kontakt se svými blízkými, kolegy, sousedy a nevidíme tolik možností vzájemné pomoci nebo osobního růstu.
original_Jak_pomahat_z_pohledu_lidskeho_-_Ctirad_Prochazka

Jaké možnosti nám život nabízí z hlediska vzájemné pomoci?

Svět, ve kterém žijeme, nám poskytuje sociální kontakty. Ty nám do života přináší radosti i starosti, zábavu i učení. Všechny tyto situace a emoce nás provází životem a my tak získáváme zkušenosti. Některé mohou být náročnější, a proto nám s jejich řešením často pomáhají lidé z našeho okolí. V nejobtížnějších situacích i odborný poradce. Získávání zkušeností nebo-li vlastní učení nás provází od “teď” po celý zbytek života. Každý si vybírá vlastní učitele a současně je učitelem. Vzájemnou interakcí dosahujeme většího úspěchu v procesu sbírání zkušeností.

Vzájemná pomoc

Pomoc druhým je možné poskytovat jak materiální tak i nehmotnou, jako je naslouchání, rady, sociální kontakty, blízkost. Pomoc z pohledu lidského vychází z altruistického pohledu na svět a nezištné pomoci druhým. Této pomoci jsme byli svědky po řádění tornáda na Moravě nebo jiných přírodních katastrof, kdy mnoho neznámých lidí pomohlo postiženým. Dobrovolná volba pomoci ostatním je cestou osobního příkladu a osobního růstu s cílem být lepším člověkem. Tyto vlastnosti se projevují u profesí učitele, lékaře, hasičů, záchranářů a jiných, kdy lidé nasazují i vlastní životy pro pomoc druhých.

Osobnost vs Mentor

Každy ve svém životě určitě potkal osobnost, z rodiny – rodiče, prarodiče, jehož rady poslechl. Z inspirujících individualit se stávají mentoři. Mezi základní schopnosti mentora patří znalost životních situací. Nemůže pomáhat, pokud nemá dostatek zkušeností. Pakliže neprožil celou řadu situací, některé i vícekrát, aby získal dostatečné možností řešení podrobené kritickému myšlení, nemůže poskytnout odpovídající pomoc. Pouze poučení ze situace je možné předávat dát. Zkušenost je aplikované poučení a se zkušenostmi roste účinnost pomoci.

Zážitek & zkušenost & poučení

Nejjednodušším příkladem jsou horká kamna a ruka. Kdo si sáhnul na kamna? Jak se poučil? Jak následně poučil ostatní o své zkušenosti? Stejně tak to platí u jiné zkušenosti. Např. že křikem se nic nevyřeší. Jen kdo tuto situaci vyřešil a našel vlastní cestu řešení ke zklidnění komunikace, je schopen tuto metodu předávat dál. Kolikrát se kdo opakovaně dostal do stejné situace – sáhl na horké železo? Je opravdu údělem moudrého člověka opakovat chyby? Nebo využit pomoci profesionálního mentora?

Dokud si člověk nevěří, nepomůže

Vzájemná pomoc je zakotvena i v zákoně ČR, (§150 trestního zákoníku), formou poskytnutí první pomoci.

Z lidského pohledu je záchrana života tou největší pomocí, kterou můžeme ostatním poskytnout.

Nejlepším příkladem odborné pomoci je lékař, studuje nejdéle a poté je pod dohledem zkušeného lékaře, u kterého získává praxi, důvěru ve vlastní schopnosti a teprve potom je jeho pomoc nejúčinnější.

Obdobně je to se zkušenými mentory. Dlouho studují profesní situace, mají svého profesionálního školitele a následně jsou schopni efektivní pomoci, rychle a kvalitně. Dobrý mentor si je vědom svých kvalit, svých možností a oblastí ve kterých může pomoci. Věří si a je ochoten pomáhat. Dokud si mentor nevěří, že danou situaci kdykoliv zvládne, nemůže pomoci ostatním.

Kdy je pomoc nejúčinnější?

To nejdůležitější pro pomáhání na lidské úrovni jsou 2 věci

  • Jednat strana, která si o pomoc řekne.
  • Druhá strana, která je schopna pomoc zajistit.

V ostatních případech se pomoc poskytuje pouze v případě, když jde o život.

Nabízet pomoc, když druhá strana pomoc nevyžaduje vede téměř vždy ke konfliktu. Za prvé vám nebude věřit, a za druhé naruší se komfortní zóna a téměř vždy dojde k obraně tedy útoku na dobrovolného pomáhajícího.

Nezištná pomoc

Ale i “malé” pomoci mají své místo v našich životech / ve vzájemné komunikaci. Jsou kořením života, přibližují nás k sobě a vytvářejí dobré vztahy. Nezištná pomoc má i další rozměr, který zažijete až ji vyzkoušíte. Jde o velmi zvláštní motivaci, která Vás obohatí ne na finanční či materiální úrovni, ale na úrovni lidskosti a skvělého pocitu. Takovou motivaci velmi dobře znají lidé v sociálních službách a benefičních projektech. Máte-li v sobě tento druh pomoci, pak se může stát, že získáte silný motor. Motor, který jede na plné obrátky díky tomu, že pomáháte lidem, kteří si sami neumí pomoci.

Z mého pohledu, je vzájemná nezištná pomoc, i z lidského hlediska, jedním ze základních kamenů vyspělé sociální společnosti. Vyslechnout druhého, pomáhat na přechodu pro chodce, pomáhat tělesně postiženým, vzít stopaře, pomoci do schodů s kočárkem, pomoci zaparkovat, pomoci …

Doufám a věřím, že jsme ještě nezapomněli pomáhat

Je jen otázkou kdy, komu a jak si vybíráme pomáhat.

Kdy a jak si vybíráte pomáhat vy?

Kdy a jak si necháte pomoci?

Připravil/a

#mentor #osobní rozvoj #vzájemná pomoc

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat