Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Informace pro zaměstnavatele ve stavu pandemie COVID-19

Stav pandemie téměř nikdo v České republice nezažil. Je to pro nás zcela nová situace a zaměstnavatelé se musí rychle přizpůsobit novým nařízením vlády a odpovídat na dotazy zaměstnanců. V návaznosti na šířící se pandemii COVID-19 jsme pro Vás připravili stručný přehled práv a povinností, která bychom měli naplnit.
Pandemie_-_pravo_zamestnavatel_1

Postup v případě, že zaměstnanci nebyla nařízena karanténa

Zaměstnavatel by měl upozornit zaměstnance, který jej informoval o návratu z oblasti zasažené COVID-19, na jeho povinnost kontaktovat svého registrujícího lékaře. Ten rozhodne, zda zaměstnanec bude uznán dočasně práce neschopným, popřípadě mu bude na základě rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví nařízena karanténa.

Zaměstnavatel může z preventivních důvodů učinit některá z následujících opatření, směřujících k tomu, aby se zaměstnanec po určitou dobu zdržoval mimo pracoviště nebo kontakt s ostatními kolegy:

  1. Zavedení domácí izolace – zaměstnavatel se může dohodnout se zaměstnancem, že tento bude práci dočasně vykonávat mimo pracoviště zaměstnavatele. Na návrh této dohody ze strany zaměstnavatele však není zaměstnanec povinen přistoupit. 
  2. Zaměstnavatel může provést vhodný přesun v harmonogramu rozvržení směn a včas s tím seznámit zaměstnance, tj. 14 kalendářních dnů předem, nedohodl-li se se zaměstnancem jinak.
  3. V případě, že se zaměstnavatel rozhodne nepřidělovat zaměstnanci práci, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.
  4. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na čerpání dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnanci písemně alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.

Postup v případě, že je zaměstnanec v režimu nařízené karantény

V případě, že je zaměstnanci nařízena karanténa, jde o překážku v práci na straně zaměstnance.

Za této situace přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu stejně jako v případě, když je dočasně práce neschopen, tedy v prvních 14 dnech ve výši 60 % upraveného průměrného výdělku, jenž hradí zaměstnavatel.
Následně nastupují od 15. dne dávky nemocenské hrazené státem. Zaměstnanec není povinen během této doby vykonávat pro zaměstnavatele žádnou práci.

Zaměstnavateli zaměstnanec předloží potvrzení „Oznámení o nařízení karantény“, které mu vystaví ošetřující lékař nebo hygienik. Tímto potvrzením současně zaměstnanec uplatní u zaměstnavatele právo na náhradu mzdy za prvních 14 dnů trvání karantény.

Ošetřovné pro zaměstnance – rodiče

Při péči o dítě mladší 10 let, které nemůže z důvodu nařízené karantény docházet do školského zařízení, náleží zaměstnanci ošetřovné ve výši 60 % denního vyměřovacího základu.

Zaměstnavatel tiskopis spolu s podklady pro výplatu ošetřovného předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel, ten může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů.

Další vývoj

Ze strany zaměstnavatele je nezbytné nadále sledovat vývoj situace a s tím spojených opatření ze strany státu. Ministerstvo financí připravuje tzv. liberační balíček, který by měl zahrnovat např. prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání, možné odložení splátek úvěrů pro občany a drobné podnikatele, prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně a za nepodání kontrolního hlášení nebo bezúročné půjčky drobným a středním podnikatelům.

Samozřejmě pro vás budeme situaci i nadále monitorovat.

Připravil/a

#pandemie #právo #zaměstnavatele

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat