Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Jste připraveni na whistleblowing?

Už máte směrnici a zavedený whistleblowingový systém? Čas se krátí. Zákon o ochraně whistlebowerů (oznamovatelů) je platný a vyžaduje takový systém mít zavedený do 31.3.2022 pro všechny firmy již od 25 zaměstnanců.
original_whistleblower_-_whistleblowing_2

Společensky odpovědná firma by měla dbát na dodržování zákonů a chránit všechny, kteří tak činí. To je základní důvod přijetí směrnice EU o ochraně osob. Osob, které oznámí porušení unijního práva č. 2019/2937 z23. října 2019.

Co je whistleblowing a kdo je whistleblower?

Ano, jak jistě tušíte, nejde opískání na píšťalku vpravém slova smyslu. Jedná o systém, jak poskytnout právní ochranu zaměstnancům a dalším osobám, kteří se staly svědky porušení práva, poškození veřejného zájmu nebo neetického chování při výkonu svého zaměstnání.

Člověk, který upozorní na takové chování se nazýváwhistleblower. Oznámením se většinou vystavuje riziku ztráty zaměstnání, šikany, bossingu a to je třeba eliminovat.

Whistleblowing je systém pro sdělování podezření na protiprávní jednání uvnitř podniku. Systém hlavně musí být zaveden

do 31.3.2022.

Jaké jsou povinnosti majitelů a managementu firem v souvislosti se zákonem o ochraně oznamovatelů?

Hlavní povinnosti managementu s whistleblowingem

Povinnosti vypadají jednoduše a v podstatě je nezbytné:

 • Zavést vnitřní oznamovací systém
 • Jmenovat tzv. příslušnou osobu, která bude odpovědná za přijímání a řešení whistleblowingových oznámení
 • Zajistit ochranu whistleblowerů

Koho se whistleblowing týká?

Podle současného návrhu zákona o ochraně oznamovatelů bude implementace whistleblowingového systému povinná pro:

 • zaměstnavatele svíce jak 25 zaměstnanci
 • veřejné zadavatele
 • obce s více než 5 tisíci obyvateli
 • poskytovatele finančních služeb (např. banky, investiční fondy, pojišťovny, poskytovatele spotřebitelských úvěrů apod.)

Sankce za nedodržení whistleblowingu

Samozřejmě, když není dodržován zákon, hrozí sankce. Nejinak tomu je i zde. Tomu, kdo nezavede whistleblowingový systém, hrozí:

 • pokuta až 1.000.000,- Kč nebo
 • 5 % z čistého obratu za poslední ukončené účetní období

Navíc je zde možnost pro Whistlerblowera.

Whistleblower může své oznámení zveřejnit

vč. obchodního tajemství!

To je asi nejhorší, co může podnikatele potkat. Je nezbytné včas a správně zavést systém a ochránit tak podnikání.

S čím vám umíme pomoci?

 • Připravit společnost na přijetí whistleblowingových opatření
 • Připravit interní směrnici, ve které bude whistleblowingový systém zakotven a srozumitelně popsán
 • Proškolit zaměstnance a stanovenou příslušnou osobu o whistleblowingu
 • Vybrat a právně pomoci implementovat nástroje pro přijetí a zpracování whistleblowingových oznámení (buď svámi vybraným dodavatelem nebo dodavatele umíme doporučit)

Připravil/a

#směrnice whistleblowing #zákon ochrana oznamovatelů Not found.

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat