Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci test na Covid?

Zaměstnavatel musí vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí, pracovní podmínky a to vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je ze zákona povinnen přijímat opatření k předcházení riziku.
original_Covid_povinne_testovani_zamestnanec

Testování tam, kde hrozí riziko nákazy 

Plošné testování nemůže nařídit každý zaměstnavatel. Opatření formou testování musí být adekvátní situaci a vykonávané práci. Testování je nezbytné a vhodné tam, kde hrozí riziko nákazy. Typickým příkladem tak bude zdravotnictví nebo potravinářství. 

Pokud nastane situace, že se zaměstnavatel rozhodne zaměstnance testovat, musí vyřešit: 

  • otázky, které souvisí se zpracováním citlivých osobních údajů 
  • průběžné vyhodnocování, zda aktuální situace nezbytně vyžaduje plošné testování. 

Zaměstnavatel to platí test na covid

Toto testování musí být provedeno na náklady zaměstnavatele, jelikož jde o preventivní opatření ochrany zdraví na pracovišti. Pro zaměstnance jde o příjem ve formě povinného plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce a takový příjem není předmětem daně z příjmů. 

Zaměstnavatel nemůže zaměstnance přinutit udělat si test, pokud plošné testování není adekvátní k situaci a vykonávané práci. 

Hospodářská komora České republiky od srpna jedná s vládou o možnosti zákonné povinnosti testování zaměstnanců na COVID. Masivní testování ale bude znamenat vyšší náklady pro zaměstnavatele a nutnost zvýšit kapacitu laboratoří ze strany státu. Povinnost testovat by znamenala zátěž firem ve formě vyčlenění vhodného prostoru, přísnějších hygienických pravidel a zapojení kvalifikovaného personálu.

Měření teploty ano

Pro úplnost informací dodáváme, že měření teploty z čela může zaměstnavatel provádět. Toto potvrdil Úřad pro ochranu osobních údajů s tím, že naměřená teplota není zaznamenána ve spojení se jménem nebo jinými údaji umožňujícími identifikaci dané osoby (tím pádem nejde o zpracování osobních údajů ve věcné působnosti GDPR). Úřad pro ochranu osobních údajů k tomu ale doplnil, že oprávnění ztratí svoji podstatu v okamžiku, kdy pomine nouzový stav.

K eRoušce nemůžete nutit

Další hojně diskutovanou otázkou je i uložení povinnosti zaměstnancům používat aplikaci eRouška v pracovním (služebním) telefonu. Tato aplikace je založena na dobrovolnosti a nelze nikoho nutit k jejímu používání, ani v případě služebního telefonu jako pracovního prostředku přiděleného zaměstnavatelem.

Urbášek & Partners 

Otázky a odpovědi: Povinné testování zaměstnanců

Kdo musí zajistit testování zaměstnanců?

Testování ve firmách s 250 a více zaměstnanci je povinné od středy 3. března, od 5. března je testování povinné pro firmy s 50 až 249 zaměstnanci. Do 12. března by měli být otestování všichni zaměstnanci firem s více než 250 zaměstnanci, do 15. března pak všichni z podniků od 50 do 249 zaměstnanců.

Zajistit testování musí zaměstnavatel, ten tak nemůže nutit zaměstnance, by si test obstarali sami.

Za zaměstnance je pro účely povinného testování ve firmách nutno považovat: osoby v pracovním poměru k zaměstnavateli, osoby vykonávající práci na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, ale také dočasně přidělené zaměstnance agentury práce k uživateli (tj. agenturní zaměstnance) a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci (půjde např. o jednatele či členy představenstva, smluvní partnery zaměstnavatele a jejich zaměstnance, osoby poskytující zaměstnavateli služby jako OSVČ).

Kdo testování zaplatí?

Ministerstvo průmyslu a obchodu preferuje tzv. samotestování, přičemž na něj může zaměstnavatel čerpat příspěvek ve výši 240,- Kč / 1 zaměstnanec / měsíčně.

Lze využít i z veřejného zdravotního pojištění přímo hrazené testování POC antigenními testy poskytovatelem zdravotních služeb.

Musí se zaměstnanec nechat testovat?

Ano, jeho povinnost je stanovena přímo v mimořádném opatření.

Výjimky z testování mají lidé na home office a zaměstnanci, kteří prodělali covid-19, už se na ně nevztahuje karanténa a od prvního pozitivního testu neuběhlo více než 90 dní.

Testování se také nemusí provádět u lidí, kteří nemají příznaky onemocnění a doloží negativní výsledek PCR nebo antigenního testu, který není starší než 48 hodin.

Co když jako zaměstnanec testování odmítnu?

Zaměstnavatel neumožní vstup na pracoviště.

Zaměstnanec se pak může zkusit dohodnout na výkonu práce z domova, čerpání dovolené, poskytnutí neplaceného volna nebo změně harmonogramu rozvržení směn.

Za odmítnutí testu by nemělo být možné dát zaměstnanci výpověď nebo okamžitě zrušit pracovní poměr, nicméně podle výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí se bude jednat o důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance, za kterou zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy (omluvení pracovní volno).

Co bude následovat v případě, že mi test vyjde pozitivní?

Pokud test vyjde pozitivní, musí zaměstnanec uvědomit zaměstnavatele, opustit pracoviště do místa svého aktuálního bydliště a bezodkladně informovat svého praktického lékaře, pokud jeho zaměstnavatel nestanovil, že má uvědomit poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele.

Lékař mu následně vystaví žádanku na konfirmační RT-PCR test, který je zaměstnanec povinen podstoupit.

Pokud bude pozitivní i konfirmační test, zaměstnanec musí do karantény.

Připravil/a

Not found.

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat