Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Návrhy pro minimalizaci dopadu pandemie

Sledujeme za Vás opatření vlády a Parlamentu, která mají za cíl podpořit ekonomiku. Jednání stále probíhají a vzniká řada návrhů na minimalizaci dopadů v souvislosti s koronavirem. Přinášíme jejich přehled a i úskalí, otazníky, která sebou nesou.
Corona, Coronavirus, Kosten, Covid 19, Geld, Virus, Wirtschaft, Euro, Folgekosten, Rezession, Gelder, Epidemie, Krise, Finanzkrise, Geldscheine, Euroscheine, Krankenkassen, Ausgaben, global, Korona, Schulden, Finanzen, finanzielle, Hilfe, Erde, Corona-Virus, Hilfen, Haushalt, Unternehmen, Wirtschaftskrise, Welt, Bund, weltweit, Europa, Mehrausgaben, Weltwirtschaft, Gefahr, Covid-19, News, Wort, Risiko, Problem, Covid, Illustration, 2020, Krankheit, Prävention, Medizin, Konzept, Text, Hintergrund, illustriert

Aktuálně k novým injekcím státu pro podnikatele

Parlament ve stavu legislativní nouze schválil návrhy, které mají minimalizovat dopady koronavirové pandemie na zaměstnance, zaměstnavatele a OSVČ. Ne všechna opatření však budou mít takový efekt, jak bychom možná očekávali a jak bychom si přáli. Jaká opatření byla schválena a jaká jsou jejich úskalí?

Podpora zaměstnanosti

Vláda uhradí zaměstnavatelům část mzdových nákladů, aby nemuseli zaměstnance propouštět. Opatření je však poměrně opatrné a obsahuje určitá omezení.

  1. Nařízení karantény zaměstnance (14 dní) – Zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 60 %. Zaměstnavatel má nárok na příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy. 
  2. Uzavřené provozovny podle nařízení vlády – Zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 %. Zaměstnavatel má nárok na příspěvek ve výši 80% vyplacené náhrady mzdy. 
  3. Překážka v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u více než 30 % zaměstnanců – Zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 %. ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy.
  4. Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – Zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 80 %. Zaměstnavatel má nárok na příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.
  5. Omezení poptávky po službách, výrobcích a produktech firmy (částečná nezaměstnanost) – Zaměstnanec pobírá náhradu mzdy min. 60 %. Zaměstnavatel má nárok na příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.

O příspěvek můžou zaměstnavatelé žádat na Úřadu práce po skončení měsíce, za nějž má být vyplácen. Žádost o příspěvek na březnové mzdy tak bude možné podat v dubnu. Podrobné informace o podávání žádostí by měla vláda zveřejnit 1.4.2020 v Metodickém pokynu.

POZOR! V současné době jsou zvažovaná omezení příspěvků tzv. mediánem mzdy. Pokud průměrná mzda zaměstnance přesahuje mzdový medián (cca. 31.000,- Kč), bude se státní příspěvek počítat pouze z mediánu. Příspěvek pro zaměstnance s vyšší mzdou by tak byl zastropován.  

Podle Hospodářské komory bude poskytnutí příspěvku dále podmíněno tím, že se zaměstnavatel předem vzdá práva domáhat se případné další náhrady škody v souvislosti s poskytováním náhrad mzdy, které mu vládním opatřením proti šíření koronaviru vznikly. Ačkoli se jedná pouze o škody vzniklé poskytováním náhrad mezd, je zřejmé, že stát se usilovně snaží zamezit podnikatelům požadovat kompenzace.

Vláda se také zatím nevyjádřila k návrhu Hospodářské komory ČR na prominutí povinných odvodů zaměstnavatelů za své zaměstnance. Tato povinnost tedy zřejmě nadále trvá a zaměstnavatel musí povinné odvody odvést.

Podpora OSVČ

  1. Ošetřovné pro OSVČ – Ošetřovné se rozšiřuje i na malé a střední podnikatele, kteří budou moci pobírat 424,- Kč denně, což je cca. 13.000,- Kč měsíčně. To však platí pouze pokud už ošetřovné na dítě nepobírá již druhý rodič jako zaměstnanec. Žádosti o ošetřovné podávají OSVČ na živnostenské úřady.  Podmínkou také bude, že podnikatel nemá nedoplatky vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně, což prokáže čestným prohlášením.
  2. Odpuštění minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění – Vláda schválila, že OSVČ nejsou povinny platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a zdravotní pojištění za kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020. Prominutí pojistného se vztahuje pouze na zálohy v minimální výši. Pokud tedy platíte vyšší zálohy, budete sice moci tyto platby odložit, ale povinnost je doplatit Vás nemine. Budete povinni doplatit rozdíl mezi výší záloh, které máte platit, a výší minimálních záloh (cca 2.500 Kč).

Zároveň bylo rozhodnuto o odložení termínu pro podání přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu až do 3.8.2020. Odložení se týká i účtování penále za nezaplacené pojistné. 

Odklad se zatím netýká přehledů pro ČSSZ spravující sociální pojištění.

  1. Přímá podpora živnostníkům – Vláda připravuje další opatření na podporu živnostníků, za zmínku stojí zejména přímá podpora OSVČ, jejíž přesné parametry jsou zatím předmětem jednání. 

Další podpora

  1. Pozastavení EET – Povinnosti ze zákona o evidenci tržeb se odkládají pro všechny až do skončení nouzového stavu, a po dobu 3 měsíců po skončení nouzového stavu se odkládá povinnost evidenční a povinnost umístit informační oznámení.  
  2. Odklad daňových povinností – Stát se rozhodl odpustit červnové zálohy na daň z příjmu fyzických a právnických osob. Nejedná se však o prominutí, ale pouze odklad. Podnikatelé nebudou muset zaplatit červnovou zálohu na daň, tu však bude nutné uhradit spolu s příštím daňovým přiznáním. Opatření tak může pomoci pouze cash-flow. Dalším opatřením vlády v oblasti daní je odklad daně z nabytí nemovitosti až do 31.8. Opět se nejedná o prominutí, ale pouze odklad daňové povinnosti.

Stále platí možnost pozdějšího daňového přiznání. 

Musíme upozornit, že i když se promíjí veškeré sankce, pokuty a úroky z prodlení za opožděné daňové přiznání, neznamená to odklad splatnosti daně. Pokud nezaplatíte včas, je možné, že budete vedeni jako dlužníci v registru dlužníků a nebudete potom schopni předložit potvrzení o bezdlužnosti. Bezdlužnost může být vyžadována například bankami při poskytnutém úvěru, kdy se zpravidla hlásí měsíčně. Tyto dopady zatím nebyly vládou ani Ministerstvem financí vyjasněny.  

Závěr

Opatření vlády a Parlamentu mají za cíl podpořit ekonomiku v těchto těžkých dobách a umožnit lidem si na chvíli vydechnout. Přijatá opatření však (zcela logicky) obsahují řadu otazníků a nejasností. Doufejme, že budou vyjasněna, abychom se vyhnuli zmatkům a frontám na úřadech. Netrpělivě očekáváme metodiky a další informace, která by měly prozradit víc a snad i vnést jasno do způsobu přiznávání podpor.

Připravil/a

#OSVČ #pandemie #podpora podnikání

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat