Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Porterův model konkurenčních sil

Porterův model určuje konkurenční tlaky, rivalitu na trhu. Rivalita trhu závisí na působení a interakci základních sil (konkurence, dodavatelé, zákazníci a substituty) a výsledkem jejich společného působení je ziskový potenciál odvětví.
Porteruv model konkurencnich sil

Vývoj a změny tržního prostředí jsou velmi dynamické a neustále se zrychlují. Je to silně dáno vývojem nových technologii zvláště v oblasti IT. SW začíná být vyznamnější než HW. Podnikatel, aby dnes uspěl se nemůže zastavit. Je třeba neustále sledovat, co vše nového na trh přinesli konkurenti, co požadují zákazníci, jak se mění dodavatelé apod. Produkty, které byly před dvěma lety žádané, již nikdo nemusí potřebovat, třeba jen proto, že tablety umožnily pracovat manažerům odkudkoliv, tak proč by si měli kupovat stolní počítače. 

Porterův model je možné využít pro zmapování situace ve Vašem podnikatelském prostředí. Dokonce by bylo vhodné každý rok do modelu doplňovat informace a zjistit, zda stále máte své podstatné místo na trhu nebo Vaše místo mizí. Model je vhodné používat i pro objevování nových produktů (substitutů), protože směr a síla zákazníků a dodavatelů by Vás měl rozhýbat k novým strategickým směrům. V kombinaci s další metodou z marketingu SWOT analýza, snadněji definujete potřebnou strategii. 

Historie metody – Porterův model

Model rivality na trhu popsal Michael E. Porter z Harward School of Business Administratic. Vyvinul síť, která pomáhá manažerům analyzovat konkurenční síly v okolí firmy a odhalit příležitosti a ohrožení podniku.

Popis metody – Porterův model

Model určuje stav konkurence v odvětví, která závisí na působení pěti základních sil viz. obrázek:

  1. riziko vstupu potenciálních konkurentů – Jak snadné nebo obtížné je pro nového konkurenta vstoupit na trh? Jaké existují bariéry vstupu?
  2. rivalita mezi stávajícími konkurenty – Je mezi stávající konkurenty silný konkurenční boj? Je na trhu jeden dominantní konkurent?
  3. smluvní síla odběratelů – Jak silná je pozice odběratelů? Mohou spolupracovat a objednávat větší objemy?
  4. smluvní síla dodavatelů – Jak silná je pozice dodavatelů? Jedná se o monopolní dodavatele, je jich málo nebo naopak hodně?
  5. hrozba substitučních výrobků – Jak snadno mohou být naše produkty a služby nahrazeny jinými?

Někdy je používána i 6-tá síla, za kterou je považována vláda. Výsledkem jejich společného působení je ziskový nebo ztrátový potenciál odvětví.

Porterův model je jeden z velmi silných nástrojů pro stanovování obchodní strategie s ohledem na okolní prostředí firmy.

Model je výhodné kombinovat s kvantifikací jednotlivých sil a přesněji určit jejich vliv. Takový způsob využívá pro své klienty poradce Jiří Střelec

Připravil/a

#konkurence #Porterův model #rivalita

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat