Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

SEO – optimalizace webových stránek

SEO (Search Engine Optimization) je optimalizace webových stránek pro vyhledávače. Jde o to, aby Vaše webové stránky „vycházely“ vstříc požadavkům a pravidlům vyhledávačů a ty zase na oplátku Vaše stránky umístily na přední pozice na vybraná klíčová slova.
SEO_optimalizace_webovych_stranek

Co je SEO?

SEO je zkratka tří anglických slov Search Engine Optimization a znamená optimalizaci webových stránek pro vyhledávače (search engine – anglicky vyhledávač). V Česku jsou těmito vyhledávači především Google a Seznam, které pokrývají většinu trhu. S touto zkratkou se setkáme v souvislosti s budováním webových stránek. Často se setkáme s tím, že aktivity s touto metodou jsou označovány jako SEO optimalizace, což je nesmysl (opakovalo by se 2x slovo optimalizace), správné označení by bylo SE optimalizace.

Historie SEO

Využívání SEO souvisí s rozvojem internetu a především internetových prohlížečů. Mnoho kroků SE optimalizace vychází ze základů tvorby samotného webu. Protože hlavním důvodem tvorby webu je být vidět uživateli a toho lze dosáhnout jednoduchostí jeho vyhledání. S rozvojem vyhledávačů v devadesátých letech se začala rozvíjet i optimalizace webových stránek. Největší impuls pro rozvoj SEO dal nový koncept hodnocení a vyhledávání ze strany společnosti Google. Do té doby (konkrétně mluvíme o přelomu roku 1998 a 1999) byla hlavní pozornost směřována jen na obsah samotných stránek a jejich indexace do katalogů. Google začal využívat pro vyhledávání a hodnocení stránek i další parametry webu např. zpětné odkazy. Od roku 1999 tedy SEO metody fungují tak, jak jsou prezentovány v tomto článku.

Principy metody SEO a vyhledávání

Než se bude pozornost věnovat samotnému SEO, je vhodné nejprve pochopit, na jakém principu funguje vyhledávač a proč jej uživatelé využívají. Cílem uživatelů vyhledávače je získat relevantní informace k jejich konkrétním dotazům. Cílem vyhledávače je tyto relevantní informace svým uživatelům poskytnout. Zjednodušeně lze popsat proces vyhledávání informací takto: vyhledávače prozkoumávají jednotlivé webové stránky a indexují („pamatují“) si jejich obsah. Vyhledávač má informace o tom, jaké informace, slova a slovní spojení se na stránkách, a to nejen v textu samotném, vyskytují. V momentě, kdy uživatel zadá do vyhledávače konkrétní slovo či slovní spojení, během okamžiku se tyto vstupní informace porovnají s existující databází a vyhledávač poskytne výčet webových stránek, které by měly poskytovat adekvátní informace k zadanému dotazu.

Není ovšem možné se soustředit jen na optimalizaci pro vyhledávače. Příchozí (uživatel) musí na vstupních stránkách najít zajímavé informace, zůstat a učinit konkrétní kroky (označované jako konverze – například objednávka, vyplnění svého mailu atd).

Cíle SEO

Cílem firem komunikujících s cílovými skupinami pomocí svých webových stránek je, aby obsah jejich stránek byl relevantní k dotazům uživatelů vyhledávačů a vyhledaný odkaz je přivedl na jejich stránky. Zároveň by měl vyvolat konkrétní akci návštěvníka. Všechny tyto kroky mají firmě přinášet konkrétní hodnoty a to zejména zisk. Ovšem i výsledek vyhledávání musí poskytovat takový odkaz, který bude motivovat uživatele k navštívení konkrétní stránky.

SE optimalizace tedy pomáhá vybudovat takové stránky a jejich obsah, které budou odpovídat potřebám a dotazům uživatelů vyhledávačů. Přesný mechanismus procesu vyhledávání není známý, vyhledávače si z logického důvodu toto tajemství velmi dobře střeží, jsou ovšem známy postupy, které mají na úspěšnost stránek ve vyhledávání vliv.

Známé postupy a metody SEO

Doména a adresování

Často se dnes hovoří o tom, že nejcennějším prvkem podniku je značka – brand. V tomto kontextu je podstatné si uvědomit, že pro dobrou značku je důležitá i dobrá doména. Ideálním stavem je doména, která je shodná se samotnou značkou. Není to důležité jen pro vyhledávače, ale také pro přímé návštěvy uživatelů internetu. Jednoduchá, krátká a snadno zapamatovatelná doména je základem úspěchu. Stejně tak je důležitá i struktura adres, měla by mít jednotnou koncepci s jasnou strukturou. Adresy by měly obsahovat klíčová slova a deklarovat konkrétní obsah.

Originalita a zajímavost

Nezapomínejte na to nejdůležitější při budování optimalizované webové prezentace. Tím je originalita a zajímavost obsahu webových stránek. Při přípravě jednotlivých textů by se nemělo využívat kopírovaných textů z jiných webů či zdrojů. Vyhledávače budou zpravidla indexovat jen původní originál a kopii budou ignorovat ne-li penalizovat.  Z tohoto důvodu je nutné psát takové texty, které budou originální a především zajímavé pro návštěvníky webu. Text by měl být takový, aby vzbudil zájem čtenáře je přečíst celý a jít na další navazující článek.

Obsah, struktura, nadpisy, hledaná slova

Text jednotlivých stránek je vhodné členit do menších částí – odstavců. Odstavce velmi dobře uvozují výstižné nadpisy. Jen je důležité nezapomenout, že nadpis se nevytvoří tak, že se použije velké a tučné písmo. Pro nadpisy jsou vyhrazeny html tagy (značky v html kódu) H1 – H6, které vymezují text nadpisu. V současné době snad všechny redakční systémy využívané pro správu webu nabízejí možnosti formátovat text pomocí přednastavených formátů, které tyto tagy standardně využívají. Pro čtenáře webu může také být přehlednější, když podstatné informace v textu zvýrazníme. Vyhledávače to již příliš nereflektují, ale každá maličkost může hrát svoji roli. Důležité je do nadpisů zakomponovat klíčová slova.

V samotném textu je vhodné využívat spíše jednoduché a výstižné věty. Protože se snažíme optimalizovat stránky pro vyhledávače, nesmíme zapomenout v textu využívat slova a slovní spojení hledaná uživateli. V současnosti už není nutné tvrdošíjně využívat konkrétních slov, protože dnes už umí vyhledávače pracovat se synonymy. Je nutné si uvědomit, že uživatelé stále v podstatné míře využívají specifických a konkrétních zadávacích dotazů. Často připojují ke slovům různé přívlastky, geografické určení apod.

Příklad: Uživatel internetu při hledání informací o opravně obuvi nepoužije při hledání jen slovo opravna, ale svůj dotaz rozvine např. takto: „rychlá opravna obuvi Brno“.

Webové stránky takové opravny by měly obsahovat tato slova a k nim synonyma.

Nezapomeňte také na to, že obsah webu by měl splňovat základní požadavek hypertextu, čili propojovat jednotlivé informace. Je tedy vhodné v rámci textu propojovat informace a odkazovat na další relevantní součásti webu.

Titulek, popis a klíčová slova

Mezi podstatné prvky webové prezentace patří titulek, popis a přehled klíčových slov. Jejich význam při optimalizaci již není tak důležitý, ale rozhodně by měly být na webu uvedeny. Titulek je první informace zobrazovaná ve výsledcích vyhledávání a usnadňuje orientaci uživatelů internetu. Tento text vidí běžný uživatel také v záložkách jednotlivých stránek v prohlížeči. Popis, resp. description je základní informace o tom co obsahují webové stránky. Je to text, který se na stránce normálně nezobrazuje a je zakomponován do hlavičky webové stránky. Totéž platí pro klíčová slova.

Všechny tyto součásti standardně zapisujeme prostřednictvím redakčního systému (zpravidla jsou k dispozici pole, která se tak přímo nazývají).

Podstatnou, i když méně viditelnou součástí webu, jsou také popisky obrázků, do nichž lze opět využít klíčová slova. Usnadňuji čtenáři se lépe zorientovat ve stránce, pokud by se vyskytly problémy s načítáním obrázků. Hlavně jsou podstatné pro vyhledávání obrázků ve vyhledávačích. I když dnes již existují algoritmy, které dokáží rozpoznat texty na obrázcích či místa odkud jsou fotografie, je popisek obrázku základním parametrem pro jejich identifikaci a jejich relevantní zobrazení ke konkrétnímu vyhledávacímu dotazu.

Zpětné odkazy

V současné době již rozhodně nemá smysl investovat do nákupu zpětných odkazů, nejen že to webu nijak nepomůže, ale může se i stát, že za to budou vyhledávače penalizovat. Jakým způsobem získávat zpětné odkazy? Například kvalitním obsahem, který budou uživatelé sdílet. Dobře realizovaným PR (nikoliv jednoduchými placenými články). Pozitivních výsledků lze také dosáhnout i efektivním sponzoringem. Ovšem možností je celá řada. Stále ovšem platí, že i některé katalogy mohou mít přínos. Je jich je jen velmi málo a k nejpodstatnějším v ČR zůstává portál Firmy.cz, který může přinést i lepší pozice v Seznamu v případě placeného záznamu. Zpětný odkaz nemusí mít vždy vliv na kvalitu stránek pro vyhledávač, ale přesto může přinášet hodnoty v podobě návštěv přes tento link. Důležité je, aby byl odkaz relevantní a měl souvislost s obsahem webu.

Existují i další parametry webu, které jsou důležité, ale v předchozím textu jsou uvedeny i ty, které jsou pro SE optimalizaci základem.

SEO webu postupy a principy

Častou chybou osob odpovědných za správu firemního webu je, že podlehnou různým nástrojům volně dostupných na internetu, které je informují o tom, jak je webová stránka špatně udělaná. Je to častý trik různých agentur, které upozorní na to, jak je web špatný a jak všechny chyby napraví agentura. Pravděpodobně by nebylo možné najít web, který by takovým analyzátorem bez problémů prošel.

Je potřeba si uvědomovat, že agentura nikdy nedokáže dostat webové stránky na první pozice ve vyhledávačích během krátkého období. To až na výjimky není reálné. Budovaní optimalizovaného webu je otázkou dlouhodobou a je třeba se jí náležitě věnovat, dodržovat jasně stanovená pravidla ze strany vyhledávačů, mít aktuální web, který bude pravidelně aktualizován o nové a zajímavé informace. Dodržovat výše uvedené principy.

Ne vždy je nezbytné budovat podnikový web pomocí odborných agentur. Logická otázka totiž pak zní: „K čemu by byl markeťák“. Optimalizace webu není nedosažitelná pro běžné marketingové pracovníky či správce webu. Stačí jen si nechat dobře poradit a nechat si pomoci v dosažení podstatných znalostí a kompetencí.

Postup realizace 

Pokud se rozhodne firma řešit SEO sama, je důležité začít od základních cílů webové prezentace. Vždy je nezbytné vycházet z poznání chování návštěvníků nejen webu samotného, ale i např. v procesu vyhledávání. Toto poznání umožní nastavit základní principy tvorby webu i samotných textů. Rozvrhněte si jednotlivé části webu (dobrou metodou, která se nám osvědčila, může být myšlenková mapa, přemýšlejte přitom jako návštěvník webu). Připravte si témata jednotlivých částí webu a začněte psát texty. Ideální postup psaní textu, je nejprve si připravit klíčová slova a jejich synonyma, které by měl text obsahovat. Poté začněte psát text. Po jeho napsání text přečtěte a zkraťte, znovu přečtěte a znovu zkraťte. Předělejte souvětí na jednoduché věty. Zkontrolujte, že je text vhodně členěný a obsahuje klíčová slova. Po těchto krocích bychom měli mít k dispozici výstižný a zajímavý text, který bude vhodně strukturovaný a bude obsahovat relevantní informace a klíčová slova.

Pro koho je určená

Metody SEO jsou určeny pro firmy a jejich kompetentní zaměstnance, kteří chtějí docílit vysoké návštěvnosti svých webových stránek a dosažení konkrétních cílů, pro které byl web vytvořen (např. prodeje zboží, poskytnutí informací zákazníkům, propagování nových výrobků). V podstatě lze konstatovat, že každá firma svoje webové stránky dělala pro nějaký účel a cíl a proto by měla metody SEO využít, aby tohoto cíle dosáhla. Konkrétně se budou SE optimalizací zabývat marketingoví pracovníci či správci webu.

Co vám konkrétního přinese

Předchozí informace lze shrnout do jediného slova: spokojenost. Je to spokojenost zákazníka i firmy. Kvalitní a optimalizované stránky budou více vidět, budou poskytovat adekvátní informace a prezentovat výrobky a služby tak, aby zákazník učinil konkrétní kroky a byl spokojený. Spokojený zákazník přináší hodnoty (zpravidla peníze) a tím bude spokojená i samotná firma.

Proč by měla zajímat právě vás

Odpovězte si na následující otázku: Máte web nebo jej v nejbližší době plánujete spustit? Pokud je vaše odpověď „ano“, pak je metoda SEO určena právě pro vás.

Připravil/a

No results found.

#optimalizace #SEO #SEO analýza webu

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat