Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

E-learning | Znalostní linie

Studujte a staňte se úspešnými

Tvoříme specifickou síť znalostí, které našim zákazníkům pomohly dosáhnout úspěchu a vyřešení jejich problémů. Společnost je úspěšná tak, jak jsou úspěšní podnikatelé, manažeři a zaměstnanci. Na samostatném portálu  www.vlastni-poznani.cz jsme začali tvořit znalostní linie, které svým uživatelům poskytují praktické znalosti na jejich aktuální problémy. 

Heuristická síť znalostí

Tvoříme specifickou síť znalostí, které našim zákazníkům pomohly dosáhnout úspěchu a vyřešení jejich problémů. Společnost je úspěšná tak, jak jsou úspěšní podnikatelé, manažeři a zaměstnanci. Na samostatném portálu www.vlastni-poznani.cz jsme začali tvořit znalostní linie, které svým uživatelům poskytují praktické znalosti na jejich aktuální problémy.

Znalostní linie - elearning vlastní cesty

Kvalitní znalost vzniká převážně při spojení člověka s praxí. Vzniká ve specifických situacích, kdy potřebujete něco změnit a zapojíte všechny své dovednosti. My jsme je popsali a sestavili do logických linií tak, aby si ten, kdo je studuje, vytvořil správný znalostní základ. Každá linie obsahuje desítky až stovky znalostí, které budete schopni ihned použít v praxi. Nepotřebujete studovat řadu knih a u teorií hledat, jak je správně použít, udělali jsme to za vás.U každé znalostní linie najdete číslo, u kolika firem byly znalosti úspěšně použity v praxi našimi specialisty.

Kontext pod dohledem specialisty

Hlavní nevýhodou elearningu je, že je student nechán na pospas sobě samému. Jeho vlastní představě, čemu si myslí, že rozumí. Zde víme, že ani manažeři ani zaměstnanci neumí správně v praxi používat nové poznatky.  Jsou pro ně nové a nikdy předtím je nepoužívali. Hodně chybují a často zahodí důležitou znalost jen proto, že ji nesprávně použili a domnívají se, že nefunguje. 

Naše znalostní linie studujete pod dohledem autora linie. Specialisty, který tyto znalosti v praxi s úspěchem používá. Specialista má na srdci váš úspěch a proto:  

 • kontroluje vaše odpovědi
 • sleduje správné použití znalostí 
 • dává zpětnou vazbu na vaše nové poznatky 
 • je připraven konzultovat vaše specifické otázky 
 • máte li zájem, přezkouší si vás pro vydání certifikátu

Typy znalostních linií - elearning

Naše síť je otevřená a míří na individuální potřeby. Umíme se přizpůsobit tomu, co právě potřebujete. To je důvod, proč máme 3 druhy znalostních linii: 

Veřejné

Jsou určeny pro kohokoli, kdo je aktivní a chce se naučit nové praktické znalosti v již sestavených znalostních liniích.

Firemní

Jsou určeny pro firemní týmy. Specialisté obsah znalostní linie připravují na míru aktuálním potřebám týmu a jejich firmy, tedy požadavkům managementu.

individuální

Jsou určeny pro jednotlivé zájemce, kteří potřebují specifické znalosti. Specialisté jim připravují zvláštní obsah ze sítě znalostí na míru jejich potřebám.

Vyberte si, co je pro vás nejlepší nebo se poraďte s autorem sítě znalostí – Jiří Střelec

Znalostní linie veřejné:

KOMUNIKACE PRO MANAŽERY

 Mezi základní soft skills dovednosti manažera patří komunikace. Bez správného sdělování informací manažer nezadá úkoly, ale hlavně nezvládne vytvořit potřebné nadšení pro práci zaměstnance. 

Naučíme vás úspěšně a efektivně komunikovat tak, že se budete cítit jistě. 

Ve znalostní linii se prakticky krok za krokem naučíte komunikovat na úrovni manažera. Linie vás provede od základní práce s informacemi, přes přípravu komunikace, používání verbální i neverbální komunikace až po to, jak si tvořit  kvalitní kredit (image) manažera. Zcela pragmaticky se naučíte, jak vytvořit zájem a co přidat, aby se posluchači nadchli pro vaše sdělení.

Studiem vás bude provázet:

Jiří Střelec

autor linie

OBSAH KOMUNIKACE - HLAVNÍ KROKY

 • Fakta a Forma prodávají
 • Příprava vyhrává
 • Zaujměte 
 • Nadchněte 
 • Informace jsou zárodkem činů
 • Říkejte myšlenky správně
 • Vyjadřujte a čtěte postoje
 • Gesta – podpořte zájem energii
 • Pořadí hraje zásadní roli
 • Naslouchat je víc než slyšet
 • Budujte svůj kredit 

MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ

Motivace je vnitřní motor ženoucí zaměstnance k výkonu nebo nás samotné do stavu flow. Stavu, kdy se cítíme naplněni v každou minutu našeho života. Motivace je nezbytná znalost každého manažera i majitele firmy. 

Naučíme vás, jak odhalit motivy a jak stimulovat pracovníky k výkonu a spokojenosti. Odhalit překážky motivace firmy a nastavit nové motivačně funkční prostředí. 

Ve znalostní linii se naučíte postupně motivovat sami sebe a ostatní pracovníky. Získáte grafický model motivace, který vás bude doprovázet celou linii. Pochopíte, co vše musí dělat manažer, aby měl motivované pracovníky. Linie vás povede krok za krokem k odhalení motivů, jaké různé druhy motivace existují, jaké jsou jejich přínosy a dopady v pozitivním i negativním smyslu apod. Dozvíte se, co vše musí být splněno a udržováno, aby byla motivace účinná.

OBSAH MOTIVACE - HLAVNÍ KROKY

 • Poznejte cestu vlastní motivace
 • Sledujte, kde motivace vzniká
 • Rozviňte vnitřní motivaci
 • Pracujte správně s motivem zvaným peníze
 • Smysl první krok k práci, která nás baví
 • Posilujte motivaci vztahy
 • Nastavte podmínky pro motivaci týmu
 • Maslow II – Seberealizace vyžaduje sebepoznání
 • Budujte silné pilíře individuální motivace
 • Dosáhněte stavu FLOW

Studiem vás bude provázet:

Jiří Střelec

autor linie

Petr Hlušička

autor linie

krizový management

V životním cyklu každé firmy přijdou krizové situace, které mohou ohrozit existenci firmy nebo způsobit obrovské ztráty nebo dokonce i poškození zdraví.Naučte se efektivně zvládnout krizi firmy, týmu. Využijte praxí vyzkoušené postupy a návody. Preventivně připravte firmu, aby se již znovu nedostala do existenčně ohrožujících stavů.Znalostní linie Krizový management je návod, jak prakticky zvládnout krizové stavy v organizaci od momentu, kdy si uvědomíte, že jste přišli o zákazníky, nebo se nacházíte v “červených číslech”. Naučíme vás, jaké informace jsou v počátku důležité, jak si zmapovat stav a jak zjistit kdo je a kdo není schopný krizi řešit. Připravíte si krizový plán a najdete cestu, jak zkrátit následky krize a opětovně se dostat do zisku. Také vám ukážeme, jak krizi využít pro efektivnější a zdravější firmu.

Studiem vás bude provázet:

Jiří Střelec

autor linie

OBSAH KRIZOVÉHO MANAGEMENTU- HLAVNÍ KROKY

 • Mapujte stav a rozsah škod, rizik 
 • Definujte krizový tým
 • Připravte krizový plán
 • Strategie řešení krize a úsporná opatření
 • Důležití/é musí přežít
 • Držte opatření do vzniku rezervy
 • Krizová komunikace
 • Cesta rozvoje
 • Přínosy krize
 • Změňte pohled na procesy a systém
 • Připravte krizové scénáře

jak vést poradu a pracovat s úkoly

Správně zadat úkol, aby byl splněn bez zbytečného dotazování nebo tak, aby se chyby neodhalily až při hodnocení úkolu, je velmi těžké. Stejně tak je obtížné umět vést různé druhy porad, aby se na nich nikdo nenudil, všichni dostali potřebné informace a padla potřebná rozhodnutí.

Naučíme vás efektivně vést poradu a zadávat úkoly. Tým má pracovat pro vás a firmu. Vy nemáte být detektiv a kontrolor.

Ve znalostní linii pochopíte odlišnosti různých typů porad, najdete vhodný čas, kdy poradu s týmem realizovat. Připravíte si program porady. Naučíte sebe, jak poradu efektivně vést. Ukážeme vám, jak mají účastníci porady jednat a jak je do toho režimu dostat.

Dovíte se, jak pracovat s rutinními nebo náročnými úkoly, jak pracovat s prioritami. Ukážeme vám, jak jednat s pracovníky, kteří úkoly neplní.

OBSAH LINIE PORADY A ÚKOLY - HLAVNÍ KROKY

 • Narovnejte denní chaos, nepochopení, poradou
 • Kde a kdy má být porada
 • Příprava porady a příprava na poradu
 • Jak efektivně vést poradu
 • Práce s rutinními úkoly a jejich parametry
 • Náročný úkol nesmíte zadat jako rutinní
 • Co dělat, když pracovníci úkoly neplní
 • Komunikace je základ efektivní porady
 • Priority mají jasný způsob práce, dodržujte ho
 • Jaké jsou dovednosti vedoucího porady

Studiem vás bude provázet:

Jiří Střelec

autor linie

JAK SPRÁVNĚ CHVÁLIT A KÁRAT PRACOVNÍKY

Manažerská zpětná vazba je základ pro spolupráci, ale také pro vznik motivace k výkonu zaměstnance. Je to nejúčinnější nástroj, jak vést lidi k jejich spokojenosti a radosti z práce.

Naučíme vás efektivně chválit nebo pokárat zaměstnance, či tým. Zvládnete i výjimky. Nastavíte si nejdůležitější parametry vedení týmu, aby pochvala a kritika fungovala.

Povedeme vás od zásadních předpokladů manažerské zpětné vazby. Bez jejich nastavení budou pochvala a kárání pouhá slova, kterým se zaměstnanci budou smát nebo je dokonce považovat za šikanu. Ukážeme vám, jak se pracovník dívá na požadovaný výkon a jaký je pohled manažera. Naučíte se základy povzbuzování, chválení, směrování a kárání. Budete je zvládat nejen po faktické, ale i komunikační stránce. Seznámíte se s výjimkami a pozitivním i negativním působením pochvaly a kritiky i to, jak rozpoznat, kdo si zaslouží pochvalu a kdo kritiku.

Studiem vás bude provázet:

Jiří Střelec

autor linie

OBSAH LINIE KARÁNÍ A POCHVALY- HLAVNÍ KROKY

 • Nejdříve nastavte kapacity
 • Vytvořte spravedlivou rovnováhu
 • Poskytujte zpětnou vazbu
 • Chvalte a povzbuzujte
 • Poznejte účinky pochvaly
 • Směrujte a kritizujte
 • Poznejte účinky kárání
 • Komunikujte správně pochvalu i kárání
 • Rozpoznejte 3 druhy chyb
 • Specifika chválení a kárání týmu
 • Zachovejte si zdravý rozum

ELEARNING | E-LEARNING

Je způsob vzdělávání využívající samostudia zaměstnanců a všech zájemců o získání nových znalostí. Pro e-learning se k tvorbě kurzů využívají informační a komunikační technologie, které slouží k distribuci znalostí komukoliv kdekoliv. Stačí mít připojení na internet a můžete studovat.

Smysl elearningu

Získat teoretické znalosti co nejrychlejším a nejlevnějším způsobem, což dále poslouží jako základ pro další získávání praktických dovedností. 

Výhody elearningu:

 • Studujete kdekoliv a kdykoliv
 • Cena – je levnější než osobní trénink
 • Jednodušší organizace 
 • Prokazatelná účast 
 • Automatické generování osvědčení 
 • Vyberete si, co vás zajímá 
 • Snadný přístup ke školicím materiálům

Nevýhody elearningu:

 • Nepoznáte kvalitu a relevantnost obsahu 
 • Malá až žádná zpětná vazba 
 • Nedozvíte se, zda jste znalost pochopili správně 
 • Nutná potřeba PC, internetu 
 • Náročná tvorba kurzů