Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.
small_VC_Strelec_banner_1920x780px_ver_4_nahled

Jiří Střelec

Mentor, lektor

Jsem mentor, rád si vše vyzkouším na vlastní kůži a pak poskytuji praktická řešení pro své zákazníky. Baví mě tvořit synergie kombinací různorodých znalostí z více oborů. To mi umožňuje navrhovat originální komplexní řešení pro firmy i jednotlivce od krizových situací až po rozvoj.Klienti mě začali nazývat architekt řešení a mě se to líbí. Vytvořil jsem síť specialistů Vlastní cesta a tvořím síť znalostí pod názvem Vlastní poznání. Obě sítě mi pomáhají najít nejlepší řešení pro firmy i jednotlivce na jejich cestě k úspěchu. Každý jsme jiný a potřebujeme jiné znalosti, styl, jiného specialistu. Vyhledávám speciality, kteří milují svou práci, chtějí sdílet vlastní zkušenosti a pomáhat ostatním. Takové specialisty najdete na Vlastní cestě. Mojí silnou vášní je KOMUNIKACE. Pomáhám jednotlivcům, týmům i firmám uzdravit komunikaci tak, aby si rozuměli, respektovali se a přirozené zvládli jakékoli situace. Nastavím firemní komunikaci od interní přes týmovou až po krizovou.
spokojených zákazníků
0 +
proškolených
0 +
let praxe
0

Roků praxe

30 roků

Členem od

01/2009

Jazyky

Čeština, Angličtina

Co miluji

Uzdravovat komunikaci v životě lidí a ve firmách. Vést lidi k jejich úspěchu.

Motto

MOUDŘE VEDU LIDI K ÚSPĚCHU, UZDRAVUJI KOMUNIKACI VE FIRMÁCH.

Moje zkušenosti pochází z praxe. Prošel jsem si telekomunikační firmou od brigádníka až po člena TOP managementu. Spoluvlastním několik firem. Léta jsem pracoval jako manažer kvality, projektový vedoucí. Nastavoval jsem systémy managementu. Později jsem dostal možnost zastávat pozici Public Relations manažera a tiskového mluvčího. To se mi stalo osudným. Od té doby neustále spojují různorodé obory, učím se znalosti z nových oborů a vše spojuji do jednoho celku. Tato cesta mi dnes pomáhá poskytovat nejlepší poradenství pro specialisty i pro TOP manažery. 

V sekci DOVEDNOSTI A PRAXE se dočtete, co vše jsem řešil a s čím mohu pomoci. Pokud neradi čtete, pak je nejlepší volba si domluvit nezávaznou schůzku a zjistit, jaký postup nebo řešení bych navrhoval právě pro vás a  váš požadavek. Rezervujte si nezávazně schůzku a zjistěte, zda mám vhodný nápad. 

Jak pracuji jako ARCHITEKT FIREMNÍCH ŘEŠENÍ? 

Projděme nyní společně cestu analýz, jednání, modelování a myšlenek, na jejímž konci je  konkrétní návrh, jak dosáhnout u mého zákazníka úspěchu. 

1. Vize a strategie firmy – když vím kam, pak dojdu k cíli 

Nejprve mě zajímá, kdo jste a kde chcete být. Dále pak, v jakém stavu se nacházíte, jaké jsou vaše problémy a jak vypadá váš vysněný budoucí úspěch. Ve společné diskusi si vyjasníme vaše potřeby, zájmy, ale také jak strategicky pracujete. Velmi mě zajímá, v čem jste

jedineční

a jaké máte

odlišnosti.

Paralelně s tím si skládám mozaiku toho, co vás může přivést k vysněnému úspěchu. Je jedno, zda jste malá nebo mezinárodní firma, znám obě prostředí a také pravidla, která zde platí. 

Začínám modelovat první strategie a varianty řešení. Určuji rozsah a potřebné specializace. Zajímám se o zákazníky, jejich požadavky a potřeby. Chtěl bych něco vědět o konkurenci a partnerech firmy.

2. Systém a procesy firmy – proces je stavební kámen efektivity a kvality produktu

Dívám se na to, jak máte nastavený systém a jak reálně využíváte procesy. Přináší vám opravdu užitek? Nebo jen kvalitáři (ISO mani) formálně oprašují kvanta směrnic?

Správně nastavený systém přináší efektivitu v rutinních a opakovaných činnostech a těch má každá firma velké množství. Pokud však systém nefunguje, přináší více problémů a nákladů.

V souladu se strategií projdu vaši nastavenou organizační strukturu, mrkneme, a nebo hned upravíme, mapu procesů a celou architekturu systému od TOP managementu až po posledního pracovníka. Budu se zajímat o tok realizace zakázky, jeho nejkratší cestu pro realizaci produktů.

Zaměříme se na hlavní parametry kvality produktů, procesů a zaměstnanců. Zajímám se, zda je jasné know-how a je-li řádně ochráněno.  

Následně navrhuji vizuální modely, které pomáhájí urychlovat potřebné změny. 

3. Management a Leadership – jak vedu zaměstnance, takové sklízím úspěchy

Když je jasná strategie, systém, je třeba, aby firma měla své vůdce a manažery. Zajímá mě nejen angažovanost manažerů, jejich schopnost nadchnout zaměstnance, vést tým k nových změnám a inovacím.

Společně se podíváme  na vedení zaměstnanců, práci s motivací, komunikaci manažerů, poskytování zpětné vazby (pochvala, kárání, hodnocení zaměstnanců), styl leadershipu.

Zajímám se o práci lídrů s firemními zdroji. Klíčové jsou zkušenosti a kontext firmy (ten získáte v kroku 1 a 2). Jejich správné chápání a využívání má velký vliv na úspěch.

Společně si projdeme, jaké hodnoty vtiskli majitelé do firemní kultury a jak je posílit a podpořit nebo také změnit. 

4. HR výběr talentů a zapracování – bez přirozeně kvalitních lidí se nikam nedostanete

Je-li jasný systém, který má svůj management, jsou na řadě klíčoví zaměstnanci, a jejich přirozené dovednosti. Každá pracovní pozice má nejen svou kapacitu, ale také vyžaduje kvalifikaci, znalosti, schopnost umět dané činnosti reálně udělat. K tomu je potřeba mít také správný postoj a vlastnosti.

Každý máme talent. Je třeba jej odhalit, trénovat a používat tam, kde je potřeba. Projdu si s vámi stav zaměstnanců, pomohu, jak prakticky najít nejlepší zaměstnance, ale také jak je v co nejkratším čase naučit dělat jejich práci.

Nebo se vrhneme na nástupnictví a zástupnost jednotlivých klíčových pracovníků. Tuto etapu končíme nastavením motivačního a odměňovacího systému a hodnocením spokojenosti zaměstnanců. 

5. Komunikace a vztahy – když netečou informace, nemohou pracovat ruce

Mou oblíbenou otázkou je – Máte komunikační plán? Nebo které informace jste zaměstnancům naposledy komunikovali a jak?

Tok informací je jak neviditelná pavučina v pozadí každého týmu a firmy. Dostávají-li zaměstnanci včas správné informace, vytváří si správné postoje a mohou odvádět skvělou práci. Dostávají-li liché informace nebo dokonce vůbec žádné, rádi si tvoří vlastní domněnky. Ty posléze vyvrátit je velmi drahé až nemožné.

Soustředíme se na schopnost komunikace manažerů, relevantnost informací, ale také bezpečnost informací. 

Pozornost věnuji tomu, jak vytváříte a posiluje vztahy mezi pracovníky jednoho týmu, ale také mezi týmy nebo i divizemi v zahraničí. Jak posilujete image, aby s vámi chtěli ostatní spolupracovat. 

6. Osobní rozvoj – aby talent fungoval, je třeba jej trénovat

Až jsou projednány hlavní základy firmy a víme na čem stojíme, přichází na řadu rozvoj. Kdo a co má konkrétně trénovat a rozvíjet, aby firma dosáhla strategie a zajistila tak budoucnost všem svým pracovníkům. Co je třeba rozvíjet, aby se sami zaměstnanci cítili důležití a chtěli spojit svůj život s vaší firmou. 

Budeme diskutovat možnosti a formy vzdělávání (školení, trénink, workshopy, poradenství, koučink, mentoring, …), aby jste dosáhli nejlepšího poměru cena za vzdělávání versus praktické přínosy ve firmě. Budeme vyhledávat aktivní zaměstnance, na kterých je možné stavět budoucnost firmy.

7. Kreativita a synergie – postupné zlepšování je pomalá cesta, tvořme nové

Potenciál a schopnost adaptability firmy pro budoucnost vzniká uvnitř firmy samotné. Roste od schopností manažerů a jejich zájmu jít vpřed, ale také od znalostí postupů na podporu kreativity, touhou a cílenou prací na tvorbě synergických efektů.

Dívám se, co a jak jste zlepšili v jednotlivých částech firmy, jak podporujete nové nápady a inovace. Vše si zařazuji v čase a vztahuji k fungování ostatních částí.

Diskutujeme o možnostech digitalizace standardních činností nebo automatizaci výrobních procesů. Hledáme, kde a jak nastavit a propojit již existující SW a získat tak novou přidanou hodnotu nebo konkurenční výhodu. 

8. Audit, reporty a kpi – správně provedený audit může pozitivně nakopnout zaměstnance

Jsou-li problémy skryté, nejasné, obtížně se určuje skutečný stav, pak je na řadě audit. Provedu si audit:

  • procesu, systému dle ISO, IATF, AS,
  • personální, kapacitní audit
  • komunikace
  • leadershipu
  • projektového řízení
  • a další oblasti.

Zaměřím se na více aspektů. Audit na procesy výroby, může v sobě zahrnovat i komunikaci mezi směnami, potenciál pro automatizaci, spolupráci s týmem vývoje nebo i motivovanost zaměstnanců apod.

Nahlédnu do reportů a zhodnotím si stav kpi. Na závěr nedostanete jen zprávu z auditu, ale postup, co řešit a jak. 

Myslíte si, že zjistit fungování těchto osmi kroků je práce na celé dny? Nikoliv, někdy stačí jen 1-3 hodiny jednání a máte jasno, kde a čím začít. Dny jsou pak potřeba na realizaci změn. 

Cesta k úspěchu 

Vedení firmy je komplexní záležitost. Potřebujete-li vyřešit krizi, zavést změnu, nastartovat rozvoj, vždy zasahujete do řady oblastí. Klíčové je znát a uvědomovat si VAZBY a VZTAHY. Firma i člověk je komplexní živý organismus. Každý má vlastní individuální cestu k úspěchu. Tomu je třeba vyjít vstříc 

Zavádím řád do soft skills

Vystudoval jsem technický obor. Má životní dráha se spojila s tiskovým mluvčím a marketingem. Musel jsem aktivně změnit myšlení a naučit se komunikaci, prezentaci, naslouchání, budování vztahů a řadu další dovedností, prostě soft skills. Našel jsem si vlastní modely, dostudoval jsem si principy, které mě pomohly. Našel jsem řád, jak pochopit obtížně uchopitelné. To se mi osvědčilo a roky trénuji na soft skills technicky orientované pracovníky – IT specialista, manažer kvality, vývojář, vedoucí projektu apod. 

Této dovednosti využívám i pro začínající vedoucí, střední management nebo TOP manažery. 

Vlastní cesta je nejlepší motivace

Každý jsme jiný. Máme jiné znalosti. zkušenosti. Potřebujeme v daném čase něco jiného než ostatní. Každý má vlastní cestu ke svému unikátnímu úspěchu. U jednotlivce to začíná, společně ve firmě to pokračuje. Když zaměstnanec ví, co chce, ví kde má své silné stránky, pak je úspěšný on, jeho tým tým i celá firma. Moje práce je flexibilní a musí respektovat odlišnosti, silné stránky a individuální motivace.

Praxe v letech:

  • 7 let v telekomunikační společnosti Gity
  • 7 let v Public Relations a marketingové agentuře Asociace PCC
  • 30 let poradenství

Pozn. dobrý poradce by měl sám podnikat, aspoň několik let. Pak může pochopit problémy podnikatelů a hledat nejlepší řešení.

Komiksy

Ne vše v poradenství funguje správně. Někdy třeba pomůže troška humoru. Hlavně je třeba život s nadhledem a nesetrvávat v blízkosti lidi, kteří přitahují problémy, chyby, výmluvy.


KONFERENCE 10 LET VLASTNÍ CESTY -…

Konferenci jsme věnovali aktivním manažerům, majitelům firem, kteří se snaží férové a odpovědně podnikat. Na konferenci přijal pozvání Doc. Vladimír Horáček CSc, který řadě z nás dal základy managementu a visionářského myšlení. Obrovské radost udělal i svou přítomností Jiří Noss, zvaný též stréc Křapík. 

ŠKOLENÍ – PROJEKTOVÝ MANAŽER

Pro zájemce jsem vymyslel specifický program Vedení projektů, který prakticky připravuje začínající nebo již se základní zkušeností vedoucí projektu. Postupně se učí a rozvíjí znalosti od zadání projetku, přípravy strategie, nastavení a vedení projektového týmu, motivace, reportování výsledků projektů, vytváření synergii apod. Školení je podpořeno elearningem (znalostní linii) – PROJEKTOVÝ MANAGEMENT


PODPORA STUDENTŮ – PŘEDNÁŠKY NA…

Pravidelně každý rok se věnuji přednáškám na vysokých školách v Pardubicích a v Brně. Jsem moc rád, že školy dělají maximum pro setkání studentů s lidmi z praxe. Přináším různé přednášky a workshopy na témata – komunikace změny, krizová komunikace, jak nastavit manažerský systém pro sledování výkonnosti, jak pracovat s procesy, praktické použití SWOT analýzy a řadu dalších. Navíc velmi rád oceňuji aktivní studenty a tak občas dostanou praktický trénink komunikace spolu s majiteli a manažery firem.

Reference

Trénink na SWOT analýzu s důrazem na sofistikované vyhodnocení a přidanou hodnotu pro rozvoj organizace.Spolupráce při přípravě dlouhodobé koncepce vzdělávání HZS ČR.

|

Příprava dlouhodobé koncepce požární prevence pro HZS ČR. Tvorba postupu a návrhu koncepce na základě analytických metod s cílem připravit koncepci na základě skutečných potřeb stávajících a budoucích.

|

Zavedení systémů s procesy, které budou přinášet ekonomickou efektivitu, usnadnění práce managementu a získání více kapacit pro strategické a rozvojové aktivity. Vše s cílem sladění všech pracovníků do jednoho funkčního týmu.

|

Praktická příprava interních auditorů na auditování. Cílem je nové interní auditory naučit prakticky provádět audity bez chyb. Stávající auditory zaměřit na účinnou komunikaci s pracovníky k hledání zlepšení a usnadnění jejich práce. Komunikovat tak, aby se jejich vztahy uvnitř firmy zlepšovaly a audtoři byli přínosem pro manažery a ne kontrolóry dokumentace. Byl vytvořen speciální program trénink auditorů - Auditor je partner s dobrými nápady. Trénink probíhal na systémech podle ISO 9001, AS 9100, TS 16949.

|

1. Příprava systému jakosti s TOP managementem FEI dle ISO 9001, podpora při tvorbě IMS - integrovaného systému řízení, realizace auditů, zlepšování kvality, trénink pracovníků, příprava dlouhodobé koncepce systému kvality, analýza současných problémů, modelování procesů k optimalizaci systému řízení.

2. Vypracování dlouhodobého programu tréninku interních auditorů.

|

Zavedení systému environmentálního managementu a příprava na certifikaci podle ISO 14001:2004

|

Spolupráce byla zahájena na přípravě strategie společnosti s využitím SWOT analýzy. Hlavním cílem následně bylo vytvoření skutečně fungujícího systému řízení, zakončeného certifikátem ISO 9001. Průběh přípravy byl orientován na dosahování výsledků, měření, využití potenciálu pracovníků a synergie managementu.

|

Cílem spolupráce je zlepšení kvality, provádění interních auditů, efektivní systém managementu, podpora a rozvoj služeb společnosti ODI. Zajištění bezproblémového průběhu re-certifikačních auditů dle ISO 9001.

|

1. Vybudování efektivního systému řízení, příprava na certifikaci dle ISO 9001/2000, motivační systém pracovníků, příprava informačního systému.
2. zainteresování všech pracovníků na metrikách procesů zefektivnění práce subdodavatelských firem. To vše s cílem udržet finanční růst firmy.

|

Obory

Kurzy

Články

Specialisté Vlastní cesty realizují pravidelná setkání, kde sdílejí své zkušenosti, know how a probírají aktuální témata. Setkání se účastní také externími odborníci z různých oborů, kteří jejich tématy doplňují obory Vlastní cesty a pomáhají v rozvoji členů týmu Vlastní cesta.
|
Performance management je klíčovým prvkem pro dosažení úspěchu v praxi. Počítají se až výsledky. Interim manažer využije efektivně své vlastní znalosti a znalosti vašich zaměstnanců. Společně s nimi zavede efektivní metody a postupy do firemních procesů.
|
Jsou situace, kdy se dostaneme na rozcestí a začneme váhat. Co vlastně v životě máme dělat. Hledáme to nejlepší a to, co by naplnilo náš smysl života. Takové váhající rozcestí často přichází při změně zaměstnání, syndromu vyhoření nebo při rozběhu našeho podnikání. Když nevím, tak přichází rada "udělej si pauzu". Pauzu třeba na 6 měsíců. Pomůže Vám opravdu takové pauza nebo je to past.
|
Co že je vlastně vyjednávání? Vítězství nad protistranou? Ani náhodou. Vyjednávání je proces, který vede k dosažení dohody při zachování, nebo dokonce kultivaci vztahů. Vyjednávání není boj, je to spolupráce s protistranou.
|
Není nad to mít hodně dobrých přání a tak jsme spojili síly a přejeme vám společně vše, co pro podnikání a šťastný život budete potřebovat v roce 2024. V tom tkví síla sítě a vzájemného sdílení. 🤝
|
Po roce skvělý pocit. :) V roce 2023 obdrželi certifikáty další absolventi tréninkového programu zaměřeného na vedení projektů.Je pro mě vždy velikou radostí, když mohu předat certifikáty Vlastní cesty. Ze srdce rád bych pogratuloval dalším 5 držitelům Certifikátu Vlastní cesty.
|
Není vedoucí, který by nepotřeboval strategické myšlení. Majitelé by velmi uvítali, kdyby i zaměstnanci při své práci strategicky přemýšleli, protože to šetří čas, peníze a kapacitu lidí. Bezpochyby to šetří i odstraňování následných problémů. Je možné se naučit strategicky myslet? Je možné naučit vedoucí nebo pracovníky strategicky přemýšlet u vlastní práce? Ano je.
|
S potěšením vám oznamujeme, že tři z našich skvělých specialistů nedávno dosáhli významného milníku na své profesní cestě. Jana Dobšíčková, Jana Dragová a Jiří Střelec jsou nyní oficiálně certifikováni kouči Creatixo Certified Professionals, čímž rozšířili své odborné znalosti a jsou schopni efektivnějí rozvíjet vaše kreativní, inovativní a produktivní kompetence.
|
Někteří z vás možná do nedávna žili v přesvědčení, že vyšší úsilí a neustálá práce jsou klíčové prvky pro zvýšení výkonu a produktivity. Nedávné zkušenosti nás přivedly k poznání, že realita může být zcela odlišná. Velké úsilí a přetížení mohou paradoxně vést k malým výsledkům a vyhoření. Co kdyby existovala jiná cesta k dosažení vyššího výkonu? V tomto článku vám představíme nový pohled na zvyšování výkonu a produktivity, který se zaměřuje na klíčové faktory a strategie, jež mohou přinést úspěch bez zbytečného stresu.
|
Stres se podloudně a pomalu vkrádá do našich životů. Většinou si ho uvědomíme až zahltí naši mysl, sebere nám energii a objeví se příznaky na našem fyzickém těle. Dokáže se střádat měsíce i roky, aby uděřil v plné síle. Řešení stresu není záležitostí jen odstraňování tzv. stresorů z našeho prostředí, ale i z nás samotných na 4 úrovních – tělo, psychika, mysl a překvapivě i komunikace. Chcete opravdu vyřešit stres u sebe, ve svém týmu, ve firmě? Pak čtěte dál.
|

Dovednosti a praxe

KRIZOVÝ MANAGEMENT

Krizová řešení jsem realizoval u 12 firem od malých až po velké Inženýringové firmy. Definoval jsem vlastní postupy, jak firmu vyvést z krize. Pomáhal jsem řešit krizovou komunikaci. Za největší úspěch považuji, kdy se klient dostal z červených do černých čísel během 6 měsíců.


MANAGEMENT | LEADERSHIP

Prakticky po dobu 14 let jsem si vyzkoušel, co je to vést malý, větší tým až po zkušenosti člena TOP managementu. Od r. 2004 pomáhám v rozvoji manažerů, leaderů. Aplikuji vlastní Model práce manažera pro efektivní vedení týmů. Připravil jsem také manažerskou akademii nebo program pro Female Talents.


KOMUNIKACE

9 let v Public Relations se mi stalo základem pro rozvoj komunikace managementu. Trénuji specialisty na to, jak zaujmout, nadchnout a zlepšit interní komunikaci a výkon firmy. Velmi rád se věnuji vedení postojů.


OSOBNÍ ROZVOJ

Nastavuji Cestu rozvoje pro každého zákazníka zvlášť. Využívám vlastní síť znalostí, která flexibilně umí přizpůsobit osobním a firemním potřebám. Tam, kde moje znalosti nestačí zapojuji specialisty z Vlastní cesty. Výsledky najdete v referencích.


HR | ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Jako manažer kvality jsem pomáhal nastavovat HR procesy a zaměřil se na rozpoznávání přirozených dovedností. Pomáhám od nastavení pracovní pozice až po AC/DC centra. Školím management jak pracovat se zaměstnanci a dovést je k výkonu.


PORADENSTVÍ

Od r. 2000 poskytuji individuální poradenství. Kde je potřeba doplnit znalosti, doplním. Kde je třeba najít vlastní cestu, směřuji. Vedl jsem manažery kvality, obchodníky, majitele, TOP manažery na EU úrovni. Využívám Karty přínosů, aby nadřízený měl důkazy o výsledku. Řada postoupila na významně vyšší pozice.


STRATEGIE FIRMY

Zákazníkům jsem pomohl rozvinout jejich byznys. Někteří narostli z 800 na 2000 zaměstnanců, jiní dosáhli navýšení zisku. Používám specifický model přípravy strategie a SWOT analýzy. S GŘ HZS jsem připravil a pomohl realizovat celorepublikovou koncepci požární prevence.


ORGANIZACE A PROCESY

27 let tvořím interaktivní procesní modely řízení firmy respektující ISO, AS, IATF. Maximálně využívám digitalizace, SW, IS. Každý systém je orientován na výsledky. Navrhuji reporty, kpi. Společně s manažery hodnotíme efektivitu a účinnost. Ročně firmám šetřím až 250.000 Kč.


AUDIT | AUDITOR | KONTROLÓR

Audituji od r. 1994 systémy managementu ISO 9001, 14001, 27001, AS 9100, IATF 16949. Provozuji speciální program pro auditory Auditor je partner s dobrými nápady. Program v řadě firem zlepšil vztahy auditorů, zaměstnanců a managementu a přinesl 1000ce zlepšení.


KREATIVITA | SYNERGIE | INOVACE

Firmy se potřebují rozvíjet. Rozvoj stojí na skvělých nápadech a cíleném vytváření synergických efektů. Pravidelně zařazuji do svých školení, workshopů jak posílit kreativituzaměstnanců a vytvořit synergii. Projektoví vedoucí dokázali za 6 měsíců dostat projekty do vyššího než plánovaného zisku.


PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Vedl jsem projekty od malých až po velké v hodnotě 72 mil Kč. Jednorázově jsem zajistil projektový zisk 4,5 mil Kč. Připravil jsem specializovaný školení pro vedoucí projektu tak, aby snadno dosahovali projektových cílů. Trénink se upravuje na míru projektovému řízení zákazníka.

Certifikáty