Smysl života je vlastně pochopení vlastního životního snažení. Kam se můj život ubírá a proč. Jakých cílů bych měl v životě dosáhnout. Pochopení, proč já mám určité předpoklady, které jsou zcela odlišné od ostatních lidí. Zaměření vlastních životních aktivit na to, co mě osobně dává smysl a samozřejmě čemu bych chtěl svůj život zasvětit.

Smysl života je vědomá cesta k hodnotnému prožití času, který jsme pro život dostali. To možná jen proto, abych si na sklonku života mohl s příjemným pocitem říct – „Žil jsem skvěle a vše, co jsem udělal, mělo smysl. Svůj čas jsem nepromarnil.

Jak konkrétně najít vlastní smysl života? Jak poznat, že jsem jej našel? Příklady smyslu života. – více