Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Jsou poradci teoretici?

Článek je určený pro poradce a manažery, kteří často při zavádění změn naráží na označení – teorie, teoretik. Otázkou je – Proč si někteří lidé o poradcích myslí, že jsou teoretici? Je to pravda nebo komunikační a myšlenkový únik od nových návrhů? Možná je to proto, že poradce přichází s novou myšlenkou, ostatním se zdá tak vzdálená a nerealizovatelná, že ji raději prohlásí za teoretickou.
Jsou_poradci_teoretici

Teorie snadný únik před změnou

Je porada nebo jednání nebo projektová komise. Řešíte novou situaci, nový problém. Nikdo si neví moc rady, a když podáte návrh, který má logiku, tak se potkáte s vyjádřením – “Vy jste teoretik”, “To je teorie, ale praxe je jiná.”, “To je tak teoretické, že to nemůže fungovat.” nebo “Možná jinde, ale u nás to fungovat nebude.”. Když jsem tuto větu slyšel rok po ukončení školy, dával jsem všem lidem za pravdu. Když přijdete do firmy poté, co se více jak 10-let úspěšně živíte poradenstvím a máte desítky referencí s praktickými výsledky, něco může být jinak. Tady to již asi nebude o teorii. Přesto, ať jste na pozici poradce nebo manažera, protože jich se to týká také, udělali jste chybu. Dobrá víra vyřešit problémovou situaci nemusí znamenat úspěch. Každé řešení musí zapadnout do firemního prostředí, do znalostí a zkušeností zúčastněných pracovníků. Předběhněte dobu, znalosti, osobní zkušenosti a snadno narazíte na nesouhlas a až odpor. 

Příklad z praxe: V jedné firmě jsem řešil plánovací problém. Procesy byly velmi jednoduché a najít řešení snadné. Přesto jej pracovníci nedokázali správně použít a to i přesto, že věděli o ztrátách, který jim stávající způsob práce přináší. Ano, mohli jsme preventivně předejít velkým ztrátám. Dokud nepřišly velké ztráty, které na sebe nenechaly čekat déle jak rok, změna byla odmítána. Po roce jsme stejný problém řešili znovu. Poučen z prvních nezdarů jsem řešení rozdělil na menší celky a získával s nimi postupně kladné body. Řešení začalo fungovat do měsíce prakticky v původní podobě. 

Teorie s praxí jsou nové cesty 

Poradce je, jak se říká, člověk z jiného města. Dívá se na firmu pomocí zcela jiných znalostí a pohledů. V tom je jeho velká síla. Má velkou výhodu toho, že viděl spoustu dalších firem, zaváděl řady projektů a ví, co může fungovat. Má tedy tak trochu ve své profesi náskok před klientem, proto si ho klient také najímá. Kromě toho, teorie by měla být vždy před praxí. Ne vždy tomu tak je. To je problém hlavně vysokých škol, výzkumu a vývoje. 

Poradce je záměrně najímán, aby přinesl nový pohled a lepší řešení. To je jeho práce. Očekává se, že ve svém oboru studuje a učí se nové metody, které pak účinně dokáže použít. Je tu proto, aby přinášel nové myšlenky do praxe. Právě spojení teorie a praxe s sebou nese nové cesty a synergické efekty

Řekněme si na rovinu, který zaměstnanec má v pracovní náplni studovat nové metody, teorie? Je jich velmi málo, ale jsou. Jsou to převážně vývojáři softwaru, ale měli by to být i manažeři. 

Co může být příčinou

Samozřejmě mi namítnete, že jsou poradci, kteří skvěle znají teorii a v praxi nic nezavedli a nedokázali. Ano, i takoví jsou. Poradci na Vlastní cestě musí pracovat v praxi a své návrhy si ověřovat. Osobně jsem zastáncem toho, že poradce by měl jednou nohou stát v poradenství a druhou ve vlastní firmě. To proto, aby měl neustálý styk s každodenními problémy zaměstnanců, musel řešit finance, plány, strategie, péči o zákazníky apod. Této zásady se držím a mám další firmu. 

Velmi častou příčinou je srážka s novým, neznámým. Někdy je krátkodobá. Prostě v daný moment si nedovedete představit, že by to mohlo fungovat. V tuto chvíli z hlediska synergie a nových kreativních nápadů je lepší se nijak nevyjadřovat, protože možná stojíte u převratného řešení a není dobré jej zašlapat hned do země. Další potenciální příčiny bývají:

 • neznalost dané oblasti
 • nemožnost si představit v daném prostředí novou myšlenku
 • zvyková reakce na změny
 • prosté ego, že někdo jiný má nápad, který by situaci mohl vyřešit
 • boj o moc 

Jak takovou situaci řešit

Věřte, že každá situace je řešitelná. Většinou není možné vše řešit hned. Je třeba počkat, až se všichni zainteresovaní dostanou na stejnou úroveň znalostí a v novém řešení si naleznou své místečko. Doporučený postup pro řešení takové situace je: 

 • připusťte si, že každý se na stejnou věc dívá jinak 
 • ověřte si potenciál svého návrhu
 • rozdělte řešení na malé krůčky a vysvětlujte
 • realizujte krůček za krůčkem 
 • přinášejte důkazy o fungování
 • nikdy neříkejte lidem, že se mýlili a že nešlo o teorii. Vždy existuje oblast, kde my sami si neumíme představit, že by “teorie” mohla fungovat. 
 • vyhrává ten, kdo změnu a nové řešení zavede do praxe 

Příklad z praxe:V jedné firmě při krizovém managementu, kdy firma se potápěla do hlubší a hlubší ztráty, jsem navrhoval několik nových postupů a produktů. Samozřejmě až po té, co se okleštily nejztrátovější aktivity a propad se začal zastavovat. Firma totiž několik let nesledovala trh a poskytovala stále stejné produkty. I přes úspěšné krizové kroky na nové produkty začala od zkušených pracovníků, kteří vedli firmu do ztráty, padat slova jako “teorie”, “teoretik”. Tehdy jsem se vnitřně naštval  a rozhodl se své návrhy ověřit. Prostě jsem je začal realizovat bez dané firmy. Po prvních měsících jsem předložil hmatatelné výsledky (peníze na mém účtu za nové produkty). Rovněž jsem vypočítal, kolik by firma vydělala, kdyby se do realizace pustila s daným počtem pracovníků. Zisk byl fantastický. Asi se ptáte, jaká byla reakce z firmy, čekali byste – to je super, díky za nápad a ověření, jdeme do toho? Ne, reakce byla zcela jiná -“To je krásné, ale to umíš Ty, my to neumíme.” 

Osobně, kdybych poslouchal názory lidí, kteří mi tvrdili, že to či ono nemůže fungovat, že je to příliš teoretické, nebyla by Vlastní cesta více jak 9 let na trhu s celou řadou úspěšných projektů a poradenství. Na začátku je třeba mít vždy jasnou představu, vizi, rozhled, nezaujatý postoj, otevřenou mysl a neustále hledat cesty jak vizi zrealizovat. Vždyť staré přístupy přestávají fungovat a nové kreativní se těžko hledají. Třeba jen právě proto, že si lidé nedovedou představit, že by “teorie” mohla fungovat. Mohla, ale musíte na její realizaci řádně zapracovat. Pak ti co mluví o teorii, zůstávají 1 až 2 kroky pozadu. Hodně úspěchů při zavádění změn. 

Připravil/a

#poradce #poradenství #synergie

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat