Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

7 steps solving problem

7 steps solving problem (7 kroků řešení problémů) – jedná se o jenoduchou metodu, která vede pracovníky k optimálnímu vyřešení problému. 7 kroků obsahuje – problém, data, příčina, řešení, výsledky, zavedení, poučení.
310_384_original

Historie

Metoda byla vyvinuta Centrem managementu kvality v Cambridge v Massachusetts. Účelem je efektivně najít vhodná řešení identifikovaných problémů.

Princip

Metoda je založená na PDCA (Plan-Do-Check-Act) a SDCA (Standard-Do-Check-Act). Hledá příčiny problémů s cílem zlepšování. Je procesně orientovaná. Metoda v původním znění se skládá z těchto kroků Problem – Data – Cause – Solution – Results – Deployment – Debrief.

Postup aplikace

1. Definování problému – popište problém, který jste zjistili. Definujte cíl nebo závazek, kterého chcete dosáhnout. V této etapě je vhodné také definovat klíčové parametry očekávaného zlepšení.

2. Sběr a analýza dat – dejte dohromady všechyn dostupná data a informace k řešenému problému. Analyzujte je a potvrďte, že jste skutečně správně definovali problém, který chcete řešit.

3. Analýza příčin – určete všechny možné příčiny problému. Můžete využít Ishikavův diagram, brainstorming, experiment, analýzu historických dat a informací, trendů apod. Vše řádně pište a evidujte.

4. Plánování a implementace řešení – nalezněte vhodné řešení na zjištěné nejpravděpodobnější zjištěnou příčinu. Realizaci řešení řádně naplánujte.

5. Vyhodnocení účinku – jakmile je řešení aplikované v praxi ověřte, zda jste dosáhli plánovaného účinku a hlavně zda jste odstranili kořenovou příčinu.

6. Standardizace řešení – osvědčilo-li se řešení řaďte jej do svých standardních postupů. Měřte/monitorujte po stanovenou dobu účinek řešení.

7. Poučení z problému – vyřeši-li jste skutečně dlouhodobě problém, přezkoumejte projekt 7 step solving problem a zjistěte, zda existují podobné problémy, které je třeba vyřešit. Natrénujte zainteresované pracovníky na nové poznatky a zkušenosti.

Při využité této metody je také vhodné sledovat náklady na řešení. Určit odpovědnou osobu, která bude mít aplikaci metody na starosti.

Metodu může používat skutečně každý. Je vhodná pro řešení složitějších problémů. Pro triviální problémy by byla příliš komplikovaná a nákladná.

Tuto metodu je možné zařadit mezi heuristické metody.

Popis připravil poradce Jiří Střelec.

Připravil/a

#management #metoda #metoda řešení problémů #příčina

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat