Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

DMAIC metoda

DMAIC metoda pro zavádění změn D-definovat (Define), M-měřit (Measure), A-analyzovat (Analyze), I-zlepšovat (Improve), C-řídit (control). Metoda používaná pro zvyšování úrovně v oblastech jako je ekologie, kvalita, bezpečnost apod.
135_77_original

V souvislosti s rozvoje neustálého zlepšování, zvyšování úrovně kvality, bezpečnosti, ochraně ekologického prostředí vznikla metoda DMAIC. Jedná se vlastně o zdokonalený .PDCA cyklus Kvalita je obor, kde cyklus zaznamenal hlavní rozvoj a použití v praxi. Nestačil již novým nárokům a proto došlo ke vzniku metody DMAIC.

Dnes je metoda hlavně používaná ve filozofii .Six sigma

Popis DMAIC

Metoda definuje 5 fází pro úspěšné zavedení změny nebo řízení projektu určeného ke zlepšování.

D – Define (definovat) – v první fázi se definují cíle, získávají informace, popisuje stav kterého má být dosaženo, určuje se tým pracovníků. Popisuje se proces, který má být zlepšen. Součástí popisu procesu je i jeho rozsah (začátek a konec procesu, vstupy a výstupy). Definuje se plán, který by měl obsahovat jednotlivé činnosti, jež jsou třeba k odstranění problému.

M – Measure (měřit) – při zlepšování jsou důležité postupné kroky, kterých má být dosaženo a které vedou k naplnění definovaných cílů. Doložit plnění cílů je možné jen na základě předem definovaných měření a meřitelných ukazatelů. Tak je možné odlišit domněnky od skutečnosti.

A – Analyze (analyzovat) – zjištěné informace je potřeba podrobně analyzovat a zjistit skutečný potenciál pro zlepšení. Základem je analýza příčin problémů, nedostatků, nespokojenosti apod. Zároveň je zjišťováno, zda je skutečně řešen původní problém.

I – Improve (zlepšovat) – základem zlepšení je odstranění skutečné příčiny. Nastavují se nové parametry procesu a jeho optimalizace. Vše se dělá pro zvýšení spokojenosti zákazníka ať externího nebo interního. Součástí zlepšování by mělo být i zlepšení nákladů, přínosů pro zákazníka. Jednotlivá řešení je možné otestovat v pilotním testu.

C – Control (řídit) – Je-li problém úspěšně odstraněn nebo dosaženo zlepšení, je třeba udělat poslední a závěrečný krok, všechny potřebné změny zavést/standardizovat do procesů nebo systému. Také se samozřejmě přesvědčit, zda změny jsou řádně uplaťňovány a součástí běžných každodenních činností. Vhodné je stanovit období ve kterém se sleduje dosažených výsledků, zisku z nového zlepšení.

Vyžití DMAIC

Metodu je možné využít pro jakékoliv řešení problému nebo zavedení nových změn, dosažení lepších předem stanovených výsledků nebo spokojenosti zákazníka. Fáze DMAIC je možné opakovat. ejich opakováním se roztáží spirála postupného zlepšování a dosahování lepších a lepších výsledků.

Oblasti použití DMAIC

DMAIC metodu je možné využít v těchto oborech:

  • výroba
  • logistika
  • informační systémy
  • systém jakosti
  • management
  • marketing
  • psychologie
  • ve všech oborech, kde je zapotřebí zlepšit stávající stav nebo proces.

Dnes by DMAIC metodu měl znát každý poradce nebo poradenská společnost. Měla by být součástí jejich práce pro zákazníky.

Metodu DMAIC v práci běžně využívá a pro Vlastní cestu popsal Jiří Střelec

Potřebujete-li trénink / školení na danou metodu kontaktujte naše poradce.

Připravil/a

#DMAIC metoda #metoda #PDCA cyklus #zlepšování procesů

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat