Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Lean six sigma – 12 dotazů a odpovědí

Neustále rostoucí tlak na efektivitu, kvalitu, zrychlování dodávek zákazníkovi si vyžaduje využívat všechny dostupné nástroje. Jedním z velmi silných a prospěšných nástrojů je Lean six sigma.
103_47_original

Co je to LEAN SIX SIGMA?

Cesta (metoda) jak zvýšit hodnotu firmy a tudíž i zisk prostřednictví zdokonalovaní firemních procesů. Jde o metodu využívající „lidský rozum, sílu a flexibilitu firemních procesů, ke kapitalizaci a zlepšování firmy “. Lean znamená štíhlý, six sigma znamená 6 standardních odchylek. A protože jde o procesy, pak to znamená, že proces o kterém hovoříme, že je v rámcích six sigma, generuje své produkty tak dokonale, že z jednoho milionu výstupních produktů může vzniknout jen 3,4 produktů, které nejsou ve shodě s požadavky zákazníka. Takovému procesu říkáme, že jde o štíhlý proces

Co představuje Six Sigma?

Jde o strukturovaný, disciplinovaný, na data orientovaný proces, jenž se zaměřuje na zlepšování podnikového výkonu přes fakta statistiky získané z průběhu firemních procesů. Klade důraz na znalostně vypracovanou manažerskou filozofii, reálnou vizi managementu a zvýšený důraz na vyvarování se chybám.

Odkud se tato metoda vzala?

z USA od firmy MOTOROLA

Na čem je metoda six sigma založena?

Metoda Six Sigma je založena převážně na vytváření přirozených firemních zpětných vazbách, které citlivě korigují „zakolísání” a udržují tak firmu bezpečně na složité cestě k dosažení firemních cílů v prostředí trhu.

Proč se nepoužívá TQM? Vždyť každý rozumný člověk zjistí, že obě metody jsou si dosti podobné?

Protože TQM se jako metoda obsahově vyčerpala a ztratila různými poradenskými modifikacemi náplň své původnosti spočívající v hlubším vnímání důležitosti firemních procesů a využívání informací jako cesty jak přidat vyšší hodnotu do produktů.

Co přinesla metodika six sigma? A kde je tedy podstata rozdílnosti?

Především v logickém uspořádání jednotlivých metodických kroků, měřitelnosti zdokonalení dynamiky procesů s využitím zásad statistiky, ve zřetelné transparenci užití výsledků ke zdokonalování procesů, které vytvářejí produkt, jímž firma oslovuje trh.
Už v TQM bylo sděleno, že neshody a chyby na produktech, jsou zakódovány v nestabilitě procesů, ve kterých se produkty tvoří. Není-li stabilní produkční proces nemohou být stabilní ani produkty, které tyto procesy vytvářejí.

Na čem je Six sigma založena?

Na logickém rámci činností DMAIC (viz obr.), který se jeví zřetelnější než metoda PDCA, i když DMAIC z něj historicky vychází. Navíc silněji vnímá hlas zákazníků a hlas procesů.

Co je podstatou Six Sigma

Zákazníci totiž nepřichází do styku se střední hodnotou požadovaných charakteristik jakosti produktů, ale s jejich variabilitou. Zlepšit výkon procesů lze tedy jen snížením kolísání (variability) očekávaných charakteristik produktů v průběhem procesu.

O koho se metoda six sigma opírá?

O vnímavý a vstřícný management firmy a správně a cílevědomě vyškolený personál. Využívá jedince a týmy schopné řešit a nalézat nové. Vnímá členitost lidských znalostí a zkušeností, takže pracovníky úkoluje podle jejich znalostních dispozic. Navíc disponuje i hlubšími záměry a postřehy na přiměřenou přípravu odpovědného personálu, kterému přisuzuje podle jeho schopnosti „pásy odpovědnosti a stupně poznání metody “ podle analogie „JUDA“.

Kde je vyšší přidaná hodnota six sigma?

Daleko více zprůhledňuje „Hlas požadavků zákazníka“ a jednoduchým způsobem propojuje tento hlas s „hlasem potřeb procesů“, které mají uspokojit „hlas zákazníků“. Mnoho firem hovoří o tom jak se věnují procesům, ale jak se ukazuje v praxi jen malá množina firem dokáže skutečně hlas procesů slyšet. Všichni se honosí certifikáty, ale jen málo firem přechází ve svých strategiích na skutečné procesní řízení.

Co six sigma není ?

Six Sigma není všelékem na jakékoliv neduhy firem (př. Tunelování, nekalá soutěž, krádeže a podvody, falešný a nezákonný lobbing, přetahování manažerů do jiných firem apod.)

Jaký je výkon Six Sigma?

Six sigma měří, jak dobře či špatně si proces vede v rámcích hodnototvorného produkčního řetězce. Zvýšit výkon a efektivitu procesu znamená snížit jeho variabilitu. Dochází ke spojitějšímu navázání procesu na předcházející a následující procesy v procesním produktovém řetězci.

Připravil/a

#dmaic #six sigma #štíhlá výroba

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat