Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

PDCA cyklus

PDCA (Plan-Do-Check-Act/Plánuj-dělej-kontroluj-jednej) – metoda stálého koloběhu aktivit, které mohou pracovníci využívat při odstraňování problémů v každodenní práci.
133_76_original

Cyklus PDCA byl původně vytvořen Walterem Shewhart v roce 1930. Následně PDCA pro zlepšování jakosti využil a rozpracoval Edwards Deming.

PDCA byl připraven především pro efektivní řešení a zlepšování výrobních aktivit, procesů a systému. Může být také použit jako jednoduchá metoda pro zavedení změn. Kvalita je obor, kde cyklus zaznamenal hlavní rozvoj a použití v praxi. PDCA by měl být součástí znalostí každého poradce jež pracuje v oblastech systémů kvality, ekologických systémů nebo zajištění bezpečnosti.

Popis PDCA

Metoda se skládá ze 4 po sobě následujících kroků:

P – Plan (plánuj) – cyklus začíná získáváním informací a popisem řešeného problému, které slouží pro připravení plánu. Plán by měl obsahovat jednotlivé činnosti, které je třeba udělat k odstranění problému.

D – Do (dělej) – po vypracování plánu je dalším krokem zavedení popsaných činností.

C – Check (kontroluj) – následuje sledování dosažených výsledků a jejich porovnání s plánem. Jedná se tedy o kontrolu, zda je původní problém skutečně řešen.

A – Act (jednej) – dojde-li k situaci, že se výsledek liší od očekávání a problém není vyřešen, hledejte příčinu problému. Nový plán zaměřte na odstranění příčiny. Je-li problém úspěšně odstraněn je třeba udělat poslední a závěrečný krok, všechny potřebné změny zavést/standardizovat do procesů nebo systému. Také se samozřejmě přesvědčit, zda změny jsou řádně uplaťňovány a součástí běžných každodenních činností.

Vyžití PDCA

Cyklus je možné využít pro jakékoliv řešení problému nebo zavedení nových změn. Čtyři základní kroky PDCA se mohou neustále opakovat. Jejich opakováním se roztáží spirála postupného zlepšování

Oblasti použití PDCA

Cyklus PDCA je základní metodou, která musí být použita při zavádění systému managementu norem ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949 nebo AS 9100. PDCA je tedy možné využít v těchto oborech:

  • výroba
  • logistika
  • informační systémy
  • systém jakosti
  • management
  • marketing
  • psychologie
  • ve všech oborech

Navazující metodou je metoda DMAIC

Potřebujete-li trénink / školení na danou metodu kontaktujte naše poradce.

Připravil/a

#PDCA cyklus #zavedení ISO 9001 #zlepšování kvality

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat