Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

ERGONOMICKÉ pracoviště a jeho VLIV NA ZDRAVÍ

V minulém roce proběhl diagnosticky projekt se zaměřením na ergonomii jehož autorem je ERGO Working Space s.r.o. pod vedením Ing. arch. Šárka Daňková a Mgr. Tereza Náplavová Semrádová, DiS. Účastníky výzkumu byli administrativní zaměstnanci Metrostav Slovakia a.s. Podívejte se s námi na to, jak projekt probíhal a jaké zajímavé závěry pro majitele firem vyplývají.
62eaa6cc61f1bergonomie

 

Ergonomice – cesta ke zvýšení produktivity

Ergonomie a její aplikace na pracovní prostředí jak v kanceláři, tak i ve výrobě, je ve světě již velmi rozšířená. Sleduje se dopad na zvýšení pracovní produktivity. Obecně je uveden údaj 15-20% vyšší výkonnost. Velkou roli hraje také doba po jakou pracovník pracuje na pracovišti. Z grafu je patrné, že čím déle, tím více hraje roli ergonomie. Investovat do zdraví zaměstnanců se vyplatí, protože:

nemocný zaměstnanec rovná se drahý zaměstnanec.

O výzkumu ergonomického pracoviště

Diagnostické měření probíhalo od 14. 4. 2021 do 30. 9. 2021 s 8 osobami.

Obsahem byla řada změn, konkrétně se jednalo o:

 • změna pasivního pracoviště na ergonomické aktivní pracoviště
 • nastavení pracoviště a poučení monitorovaných osob jak na aktivním pracovišti pracovat
 • sběr dat formou osobního fyzioterapeutického vyšetření
 • podologické vyšetření na Podoskopu
 • získání záznamů RR intervalu
 • individuální zdravotní cvičení s pohybovým terapeutem

Změna na aktivní ergonomické pracoviště

U klienta Metrostav Slovakia se realizovala téměř celá ergonomická koncepce. Což zahrnovalo kompletní ergonomické pracoviště, ergonomické doplňky, individuální nastavení na fyzické parametry konkrétního pracovníka, zaškolení. Individuální vybavení a zařízení na míru konkrétnímu zaměstnanci. Jen tak zajistíte zdravé pracoviště všem.

Původně v této společnosti pracovali se starým opotřebovaným vybavením reprezentující běžná statická pracoviště. Jednalo se tedy o ergonomickou realizaci na zelené louce.

Ing. arch. Šárka Daňková zpracovala komplexní návrh ergonomických kanceláří jako jediný architekt v ČR certifikovaný jako Specialista v ergonomii. Z původního vybavení nezůstalo nic a realizovalo se celkové ergonomické vybavení kanceláří. Polohovatelné stoly, ergonomické židle vybrané na tělesné parametry členů týmů Metrostav Slovakia. Do celkového řešení samozřejmě patřily i ergonomické doplňky: držáky monitorů pro správné nastavení výšky monitorů, ergonomické klávesnice, vertikální myši vybrané podle velikosti dlaní lidí a balanční podložka Gymba pro práci ve stoje.

Ergonomické pracovní prostředí je základ zdravé práce.

Jak správně pracovat na ergonomickém pracovišti

Zaškolení zaměstnanců na novém ergonomickém pracovišti včetně individuálního nastavení pracoviště, proběhlo specialisty v ergonomii Ing. arch. Šárkou Daňkovou a Mgr. Terezou Náplavovou Semrádovou, DiS. z firmy ERGO Working Space s.r.o. Zaměstnanci byli poučeni o správných návycích během pracovního dne a byla jim doporučena změna pracovní pozice nejdéle po 40 minutách. Dále byla zaměstnancům poskytnuta 7 dílná ERGO Akademie, která motivuje a učí aktivnímu pohybu během pracovní doby.

Sběr dat formou osobního fyzioterapeutického vyšetření

Sběr dat provedl fyzioterapeut Mgr. Tomáš Mixa ze společnosti Zdravý Podnik formou osobního fyzioterapeutického vyšetření v uzavřených prostorách společnosti Metrostav Slovakia.

 • vstupní i výstupní 45 min. osobní vyšetření metodou PHYSIO ERA 902 s využitím ověřených diagnostických postupů
 • vstupní i výstupní dotazník k hodnocení zdraví a ergonomie práce u PC na portále Zdravý Pracovník.

Podologické vyšetření na Podoskopu

Podologické vyšetření prováděla podoložka Ing. Petra Kliková z firmy Hilarion.

Metodika sběru dat:

 • statický stoj na 2 nohách
 • statický stoj na levé noze Statický stoj na pravé noze Stoj ve dřepu
 • stoj ve dřepu na obou nohách
 • stoj na špičkách (Jack test – sleduje hybnost palce na ploše a odval paty při stoji na špičkách)

Získání záznamů RR intervalu pomocí standardního HRM hrudního pásu a mobilní aplikace mySASY training

Zpracování záznamů RR intervalu získaných v průběhu ortoklinostatického testu pomocí standardního HRM hrudního pásu a mobilní aplikace mySASY training, metodou SA HRV a návazným využitím pokročilých algoritmů.

Výsledné porovnávané hodnoty jsou sympato-vagová rovnováha (sympatikus), aktivita parasympatiku (parasympatikus), celkový výkon ANS (celkový výkon) a funkční věk.

Účelem první fáze bylo stanovení výchozího stavu adaptační kapacity organismu účastníků. Účelem druhé fáze bylo stanovení výstupního stavu adaptační kapacity organismu účastníků.

Vyhodnocení a sběr dat probíhal pod vedením Mgr. Pavla Mráze z firmy mySASY.

Zdravotní cvičení s pohybovým terapeutem

Pod vedením pohybové terapeutky Mgr. Terezy Náplavové Semrádové DiS. probíhalo 1x za 14 dní 20 min. online individuální cvičení.

Bylo doporučeno cvičení dle aktuálních problémů jednotlivého zaměstnance.

Dále byl výběr cviků zaměřen na krční část páteře, bederní část páteře, posílení středu těla, uvolnění a aktivace mezilopatkových svalů. Cviky byly zaměřeny i na předcházení a odstranění problémům v oblastí zápěstí a karpálního tunelu.

Použité cviky z fyzioterapeutických technik např. měkké a mobilizační techniky podle Mudr. Karla Lewita, DNS, PIR – postizometrická relaxace svalová, PNF, a další.

Výsledky měření

Seznamte se s výsledky, kterých zaměstnanci, účastníci se ergonomického výzkumu dosáhli. Jde o zdravotní výsledky FYZIO Diagnostiky:

 • o 65% zlepšení průměrné intenzity bolesti
 • o 52% zlepšení počtu hlášených bolestivých oblastí na osobu při diagnostice
 • o 41% zlepšení celkového stavu pohybové soustavy
 • o 32% zlepšení stavu bederní páteře
 • o 20% zlepšení stavu krční páteře
 • o 15% zlepšení stavu ramen

Dle objektivní části diagnostiky došlo po dobu intervence signifikantně ke zlepšení stavu pohybového aparátu:

 • zlepšil se celkový stav pohybové soustavy, krční páteře, bederní páteře i ramen. Největší pozitivní posun byl v oblasti beder.
 • zmizely některé dlouhodobé bolesti v oblasti ruky, beder a hrudní páteře.

Měření nožní klenby – Podoskop – výsledky

Měření plosek chodidel ukázalo, že že každý kdo začal používat ergonomické pracoviště, docílil lepšího stavu svých chodidel.

o 21,4 % zlepšení nožní klenby

U 100% měřených administrativních pracovníků došlo k pozitivní změně u všech měřených veličin.

Klíčové závěry výzkumu

Objektivní hodnocení stavu pohybového aparátu (fyzioterapeut, podoskop) jasně prokázalo výrazné zlepšení (20-40%) u naprosté většiny účastníků.

Výrazné zlepšení stavu pohybového aparátu prokazuje významný přínos ergonomického designu pracoviště pro zdraví a efektivní výkon pracovníků.

Pravidelné střídání pracovní polohy (sed, stoj) a dokonce i nepravidelné kompenzační cvičení (1hod/14dní) výrazně napomáhá udržení dobrého zdraví a kondice i při vyšším pracovním zatížení (viz výsledky hodnocení ANS).

Uvedené výsledky ukazují snížení pravděpodobnosti pracovní neschopnosti v důsledku obtíží pohybového aparátu cca o 20%, tedy 2 dny/ 1 pracovník / 1 rok (cca 16 dní při 8 lidech).

Návratnost investice do ergonomického designu pracoviště je závislá na ztrátách způsobených jednodenních nepřítomností pracovníka při výkonu práce. Tyto ztráty se liší podle zaměření firmy a pracovní pozice.

Uvedené výstupy prokazují klíčový význam ergonomického vybavení pro vhodné individuální nastavení pracoviště a kompenzaci pracovní zátěže.

V průběhu studie se potvrdilo známé pravidlo, že pro úspěšnou kompenzaci zátěže a zlepšování kondice je zásadní pravidelný koučink a motivační podpora fyzioterapeuta či ergonoma.

Je zřejmé, že výsledky studie mohla ovlivnit celá řada dalších faktorů a skutečností.

Vzhledem k menšímu počtu účastníků a různým podmínkám na začátku a konci studie je naším záměrem ověřit výsledky výzkumu na větším vzorku účastníků.

Mít ergonomickou koncepci se vyplatí. Vrátí se v podobě výkonných zaměstnanců.

Autorky projektu

Ing. arch. Šárka Daňková, Zakladatelka značky ERGO Working Space, Architektka,
Specialistka v ergonomii
Mgr. Tereza Náplavová Semrádová, DiS., Pohybová terapeutka, Specialistka v ergonomii

Připravil/a

#ergonomické pracoviště #ergonomie #zdraví

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat