Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Kdy chválení a kárání nefunguje

Denním chlebem manažera je podávat konstruktivní zpětnou vazbu. Do ní především patří povzbuzovat, chválit, směrovat a kárat. V praxi bohužel manažeři vidí, jako by zpětná vazba neměla žádný účinek. Pokárají pracovníka a on se jen otřepe a funguje dál stejným způsobem. Většinou se jedná o několik zásadních chyb, kterých se manažeři dopouští. Odchody pracovníků se pak často přisuzují fluktuaci místo nesprávné zpětné vazbě.
Chyby_pochvala_karani

Prostředí pro funkční pochvalu a kárání 

Zpětná vazba není jen o komunikaci. Tedy, že řeknu “… to se ti povedlo..” nebo “ …nedodržel jsi podmínky projektu …” apod. Začíná mnohem dříve. Manažer potřebuje v týmu mít správně a hlavně spravedlivě nastavené prostředí. Jedná se minimálně o: 

  • výkon – jaké výsledky potřebuje firma odvést, aby zajistila budoucnost firmy, týmů, pracovníků. Paradoxně  výkon zajišťuje pracovníkům motivaci. 
  • kapacita – práce má být nastavená tak, aby pracovník dosáhl potřebného výkonu firmy ve své pracovní době s občasnými výkyvy (nahoru – přesčasy, dolů – volno). Život je takový, že neběží konstantně a člověk není schopen fungovat jako robot s trvalým 100% výkonem.
  • dovednosti – kvalifikace, odborná způsobilost a charakterové vlastnosti, které má pracovník, mu umožňují při dané kapacitě dosahovat požadovaného výkonu. 
  • odměňování – mzda, pohyblivé složky, odměny, bonusy to vše je nastavené tak, aby to vedlo pracovníka ke kvalitní práci. Bude-li dostávat stejnou odměnu ať dělá chyby nebo podává skvělá zlepšení, nebude to spravedlivé. 
  • potřeby – chválení a kárání patří do 4. úrovně Maslowovy pyramidy. Jenže ta jasně říká, nemá-li pracovník zajištěny potřeby nižších úrovní, nebude fungovat potřeba na úrovni vyšší (dlouhodobě). Jinými slovy, má-li pracovník malou mzdu, že žije tzv. z ruky do úst, moc ho pochvala zajímat nebude apod.

Jsou-li správně nastavené tyto kategorie, ví pracovník, že svou prací mohl výkonu dosáhnout a za to dostane spravedlivou odměnu. Také ví, že jeho potřeby jsou zajištěny a uživí sebe a svoji rodinu. Má tedy vše ve svých rukou. Výsledek a pochvala je zcela na jeho dovednostech a úsilí. Až v tomto místě začíná správná zpětná vazba. 

Tyto kategorie vymezují prostor, mantinely, kde by se pracovník měl pohybovat a bude veden k úspěchu. K úspěchu, který potřebuje firma a on sám.

Smysl zpětné vazby 

Hlavní smysl manažerské zpětné vazby je, sdělit pracovníkovi, že buď pracuje správně – pohybuje se ve vytyčeném prostoru nebo udělal chybu a opustil prostor. Naším cílem při pochvale je, prohloubit jeho motivaci, dělat skvělý výkon a dosahovat výsledků, ze kterých i on sám bude mít radost. 

U kárání je našim cílem jej vrátit zpět a ukázat mu, že on sám má na to práci udělat dobře a být za ni pochválen. Zní to jako hezká teorie. Teorií to také zůstane, pokud nebudou pravidla chválení a kárání správně používaná.

Nejčastější chyby chválení a kárání 

Radost z pochvaly přidělí úkol – operativa a hodně další práce, která na pracovníky a manažery čeká stále v praxi, vede k zásadní chybě. “Františku prezentaci pro zákazníka jsi připravil skvěle. Krásně jsi všechny zaujal a vtáhl do problematiky. …… pro Tebe to bude hračka připravit prezentaci pro vedení. …” Takovou pochvalou jste právě Františkovi přidali další úkol, za to, že předcházející zvládl skvěle. Bude chtít být František příště pochválen? Odpovězte si sami. 

Káráním prodloužím termín – pracovník nestihl úkol v termínu. Přistoupíte ke kárání a vysvětlíte, že termíny jsou od toho, aby se plnily. Co to způsobilo zákazníkovi a firmě za ztrátu a správně přidělíte úkol. Úkol, kterým by se pracovník měl vrátit zpět do správného prostoru viz výše. Jenže úkol zní “…když jsi nestihl termín, tak to uděláš do zítra do 15.00….”. Úkol má pracovníkovi pomoci se vrátit zpět a pochopit, že výsledek své práce má ve svých rukou. Tímto pracovník za chvíli nepříjemných “keců” dosáhl oddálení termínu. No, není to dobrý obchod? 

Přežitek staré poučky – v manažerech přežívá velmi stará poučka. Chválit přede všemi a kárat mezi čtyřma očima. Bohužel při použití této poučky můžete způsobit katastrofu i pochvalou. V dobré víře pochválíte málo sebevědomého pracovníka před týmem, kdy navíc tým udělal zásadní chybu na zakázce. Pochválený nejen, že se bude cítit špatně, ale také se může stát terčem vyčlenění apod.

Článek s výčtem chyb by mohl být velmi dlouhý, protože téma poskytování zpětné vazby je opravdu rozsáhlé. Máte-li zájem naučit se správně komunikovat zpětnou vazbu, tedy chválit a kárat, využijte naši znalostní linii JAK SPRÁVNĚ CHVÁLIT A KÁRAT PRACOVNÍKY. Při studiu nebudete sami. Autoři linie budou kontrolovat Vaše studium a také Vám osobně poradí, při konkrétních dotazech. Při chválení a kárání existuje hodně výjimek, úskalí a to i ve vztahu na tým. Jste-li zákazníkem kteréhokoliv poradce Vlastní cesty, požádejte o individuální cenu autora. 

Do diskuse nám napište Vaše zkušenosti s chválením a káráním.

Připravil/a

#kárání #manažerská zpětná vazba #pochvala

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat