Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Zaměstnanecký asistenční program – PORADENSTVÍ PRO ZAMĚSTNANCE V KRIZI

V poslední době musí firmy řešit celou řadu situací, které mají poměrně zásadní dopady na jejich provoz, procesy a hospodaření. Tato zátěž se, ale samozřejmě neprojevuje pouze na firmě jako celku, ale i na zaměstnancích, které se přitom většina firem již několik let snaží hledat. Může tak vznikat situace, kdy nabíráme, ale okolní situace nám destabilizuje stávající lidské zdroje. A právě s tímto nám může pomáhat právě zaměstnanecký benefit v podobě Zaměstnaneckého asistenčního programu.
original_vlastnicesta-zamestnanecky-asistencni-program-zaap-uvod

Zaměstnanecký asistenční program (ZAP) zajišťuje komplexní odborné poradenství zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům v oblasti psychologie, práva a financí, při řešení náročných životních situací. To zajišťují oborníci, kteří mají dlouholeté zkušenosti v rámci svých specializací. Samotná podpora funguje na principu poskytování důvěrné podpory e-mailem, telefonicky nebo on-line video platformou.

Efektivní řešení podpory zaměstnanců s ekonomickými přínosy

Primárním účelem tohoto benefitu je stabilizovat lidské zdroje a eliminovat možné negativní jevy, které nám je mohou ovlivňovat. Tento typ programů (EAP – Employee assistance program) je v zahraničí poměrně běžný a většina firem si uvědomuje jeho výrazné pozitivní přínosy. Podle nedávné studie je využívá přes 80 % firem nad tisíc zaměstnanců a u firem nad pět tisíc zaměstnanců se jedná již o 97 % společností. A tento trend se díky současné situaci začíná pomalu projevovat i u nás.

Jedná se totiž o poměrně efektivní a účinné řešení s velmi dobrou návratností investic. Zjištění, která vycházejí z údajů firem v evropských zemích, ukazují, že každé 1 euro výdajů na tento typ programu podpory zaměstnanců generuje v ročním období čisté ekonomické přínosy ve výši až 13,62 EUR.

Obrázek: Programy podpory zaměstnanců mají velmi dobrou návratnost investic do nich vložených, zdroj: zaap.cz

Zvýšení produktivity zaměstnanců a snížení nákladů zaměstnavatele

Jednou z jeho hlavních výhod ZAPu – Zaměstnaneckého asistenčního programu je, že je přínosný nejen pro zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele. Firmám chrání jejich zaměstnance při řešení náročných životních situací a zároveň výrazně snižuje náklady spojené s krátkodobými i dlouhodobými dopady těchto negativních jevů. Faktem dle studií zůstává, že mezi hlavní příčiny pracovní neschopnosti jsou řazeny osobní (21 %) a rodinné problémy (24 %).

Obrázek: Mezi hlavní příčiny pracovních neschopností jsou řazeny osobní a rodinné problémy., zdroj: zaap.cz

Další výhody poradenských programů pro zaměstnance

Přesto se ale pozitivní dopady tohoto benefitu neomezují pouze na snížení pracovní neschopnosti, ale mohou nám zásadně ovlivnit celou řadu faktorů. Dle zkušeností firem se jedená především o:

  • Stabilizaci lidských zdrojů a celkové snížení fluktuace zaměstnanců, kteří se nacházejí v náročných životních situacích
  • Snížení rizikových faktorů, které mají dopad na BOZP
  • Zvýšení pocitu jistoty a bezpečí u stávajících zaměstnanců
  • Větší atraktivitu a konkurenceschopnosti na trhu práce, zavedení nového standardu
  • Podporu a růst loajality stávajících zaměstnanců
  • Jasné a srozumitelné sdělení zaměstnancům v oblasti jejich podpory
  • Podporu šíření „goodwill“ zaměstnanci firmy
  • Naplnění hodnot firmy vůči svým zaměstnancům

Zaměstnanecký asistenční program je smysluplný benefit, který je určen firmám bez ohledu na odvětví, množství lokalit a počet zaměstnanců. Jedná se o profesionální personální nástroj, který zajišťuje zásadní potřeby firmám i jejich zaměstnancům.

V rámci České republiky poskytujeme našim klientům komplexní servis Zaměstnaneckého asistenčního programu pod značkou Employee assistance program s.r.o.
Jsme profesionálním členem mezinárodní asociace EAPA (Employee Assistance Professionals Association – www.eapassn.org), která je největší celosvětovou organizací sdružující profesionály v oblasti asistenčních služeb a poradenství pro zaměstnance.  

Pro více informaci kontaktujte:

Mgr. Petr Hlušička

Připravil/a

#asistenční program #poradenství pro zaměstnance #psychologie

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat